banner

Je děsivé, kolik násilí je pácháno na bílých lidech v Jihoafrické republice (JAR).

Je stejně děsivé, že média a lidskoprávní organizace mlčí, když oběti jsou bílé.Genocida bílých farmářů

Již v roce 2003 organizace Genocide Watch upozornila na "skrytou genocidu" bílých farmářů, které napadají ozbrojené gangy černochů a systematicky je vraždí a okrádají.

negr

Někteří černí aktivisté a politici v JAR otevřeně podporují násilí na bílých lidech. Evropská multikulturní média a levičácké lidsko-právní skupiny o tom stále mlčí.


Násilí na bílých ženách a dětech

Nejhorší krutosti páchají černoši na bílých ženách a dětech. Civilizovaný člověk často ani nedokáže pochopit, čeho jsou černoši schopni.

Dr. Gregory Stanton ve zprávě organizace Genocide Watch uvádí, že útoky na bílé lidi jsou vedeny "velmi násilným způsobem za použití nesmyslně krutých metod, mučení a vždy byly doprovázeny znásilněním a ponížováním obětí".

deti rapeSvědectví z JAR

"Faktem je, že více jak 3800 bílých farmářů bylo povražděno v JAR od roku 1994. Pokud tohle není genocida, pak nerozumím té definici. Já sám jsem byl u zatčení vraha, v jednom malém městě v kraji Limpopo. On neměl žádné slitování, žádné pochopení s obětmi, uřízl prsty staré paní zahradními nůžkami a její manžel byl umlácen kovovou trubkou ...

Není žádná legrace žít v JAR. Jednu věc ti mohu odpřísáhnout, bez legrace, zkus strávit jeden týden v JAR a staneš se rasistou. Pokud sem přijedeš, prohlédni si skutečnou JAR. Ne tu, kam tě vezmou turističtí průvodci, ale jeď tam, kde působí opravdová JAR."


Bílý jihoafričan Frik de B. v online rozhovoru s členem WhiteMedia, duben 2010"Ahoj, můžu ti říct, že pokud jsi farmář, tak s tím žiješ každý den. (poznámka: s protibělošským násilím ) Každý člověk tady minimálně zná někoho, kdo byl obětí zločinu. V mé komunitě se to stává každý týden, někdy i každý den. Už je nám špatně z života ve strachu. "

Bílý jihoafričan Johan C. v online rozhovoru s členem WhiteMedia, duben 2010"Situace v Jižní Africe dokazuje vysoké procento zločinných aktivit organizovaných gangů, americkým ministerstvem zahraničí popisovaných jako "brutální gangy mladistvých, které neváhají střílet, mrzačit a znásilňovat".

Analýzy mnou vedených archivů těchto ozbrojených vražd a útoků zaměřených na bílou afrikánskou menšinu ukazují, že její příslušníci jsou vskutku zabíjeni a napadáni v nepoměrně větší míře, než jak by napovídalo jejich zastoupení v jihoafrické populaci."


Úryvek z dopisu jihoafrické novinářky Adriany Suijt, adresovaného Mezinárodnímu soudnímu tribunálu v Haagu. Poznámka : Haag i levičácké lidsko-právní organizace mlčí a nic nepodnikají.".. farmáři jsou vraždeni v jejich domovech, jejich ženy jsou znásilňovány, zohavovány, zabíjeny ve velké míře.

Když děti bílých Afrikánců jedou na kole po ulici, tak jsou přejížděny auty, které řídí černoši .. Země je v problémech. Více jak třetina nejlépe kvalifikovaných Afrikánců už odešla ze země. Mladé rodiny, které už se nikdy nevrátí. ...

To je země, která hostí Fotbalový pohár 2010. Přeji všem, kteří tam jedou, hodně štěstí. Hrají se svými životy ruskou ruletu."


Novinářka Adriana Suijt ve svém prohlášení na internetu, červenec 2009Odplata za apartheid ?

Černí aktivisté a evropští multikulturní levičáci často ospravedlňují násilí na bílých tím, že poukazují na "utlačování" černochů v době apartheidu před rokem 1990.

Co byl apartheid ?

Apartheid = politika odděleného soužití obyvatel různých ras. Černoši měli své vyhrazené školy, nemocnice, bary, pláže.. a nesměli vstupovat do míst vyhrazených bílým. Podniky pro bílé byly lépe vybaveny. Černoši měli svá vlastní samosprávní území (bantustany), běloši žili na svých územích, vše oddělené.

V době apartheidu běloši nijak černé neatakovali, ani nezabíjeli. JAR byla pod vládou bílých nejlépe prosperující země v Africe. Armáda a policie zajišťovala nízkou kriminalitu, pouze při násilných černošských demonstracích byly použity tvrdé zásahy, ale jinak panoval klid.

Je brutální vraždění a mučení bílých adekvátní odplata, za oddělený život během apartheidu ? Navíc, dle průzkumu Kolumbijské univerzity si přes 70% dospělých černochů myslí, že v době vlády bílých se žilo lépe.

Konec apartheidu, začátek násilí a ekonomického úpadku

Na počátku 90. let levičáci, "humanisté" a anti-rasisté zvýšili tlak na ukončení odděleného soužití a nastolení "rovnosti". Na ukončení apartheidu se podíleli také tradičně multikulturně-levicoví židé z USA.

Židovský profesor a spisovatel Jaakov Rabkin : "Židé hráli velmi aktivní roli v boji za rovnost všude po světě, ať už to byl jejich podíl v desegregaci v USA, nebo odpor proti jihoafrickému apartheidu."

Výsledkem jejich multikulturních rovnostářských akcí je dnešní JAR plná násilí, stovek vražd a znásilnění denně, ohromné korupce, ekonomického rozkladu a genocidy bílých lidí. Dnes však všichni ti humanisté a levičáci mlčí.

negr

JAR patří bílým lidem

negr

Původním obyvatelstvem Jihoafrické republiky jsou bílí Afrikánci, potomci původních holandských osadníků. Převážná část Jižní Afriky (především jihozápad) byla totiž v době jejich příchodu neobydlena, až na řídkou populaci Sanů (Křováků) a sporadický výskyt malého počtu kočovných pastevců.

Byla to pustá země, kterou bílí osadníci zkultivovali, vystavěli města, přírodní rezervace a vybudovali prosperující zemi. Černoši pro prosperitu JAR neudělali téměř nic. Celá ekonomika stojí na bílých lidech. Nyní s odchodem bílých a přebíráním vlády do rukou černochů se jihoafrická prosperita vytrácí. Klesá výkon ekonomiky a miliony černochů pobírají sociální dávky z daní od bílých.

Dnes skoro 14 milionů obyvatel JAR ( téměř samí černoši ) pobírá sociální dávky. Výdaje na sociální dávky stouply od roku 1995 o 580% a počet závislých na podporách stoupl o 382% !! Nejvíce daňově zatíženi jsou bílí lidé. Navíc zde existuje silná pozitivní diskriminace a kvóty pro školy a firmy zvýhodňující černochy ve všech oblastech.Kriminalita v Jižní Africe. Pro černochy je znásilňování normální věc.

JAR je na 1. místě mezi 60 vyspělými zeměmi v počtu znásilnění (per capita) a na 2. místě v počtu vražd. ( podle statistiky United Nations z roku 2000)

ape

Černoši považují znásilňování za normální věc. V průzkumu Medical Research Council (2009) se každý čtvrtý dotazovaný černoch bez obav přiznal ke spáchání minimálně 1 znásilnění.

Každý den přináší jihoafrická média zprávy : "9 měsíční dívka znásilněna 6 členým gangem", "8 měsíční chlapec znásilněn a odhozen u silnice"

Podle odhadů je v JAR až půl milionu znásilnění ročně. Z toho 40% obětí jsou děti. Pachatelé jsou ze 100% černoši.

Denně se odehraje průměrně 89 vražd.

Zdroje např. : http://www.scienceinafrica.co.za/2002/april/rape.htm | http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1703595.stm |
            http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_South_Africa   POZNÁMKA: vedle není fotka, ale ilustrační obrázek ( kromě banneru, vše ostatní na této stránce jsou pravé fotky )Braňme se. To samé se může stát i nám, Evropanům.

Do Evropy přichází desítky tisíc afrických přistěhovalců ročně. Desítky milionů muslimů a černochů již v Evropě žijí a mají vysokou porodnost. Každé velké město v západní, severní i jižní Evropě má muslimské a černošské čtvrti, které se rychle rozrůstají a jsou centrem kriminality. ape

Už v současnosti dochází v mnoha městech Evropy k fenoménu "white flight" = útěk bílých lidí, kteří odchází z měst a městských částí, kam se hromadně přistěhovávají černí přistěhovalci způsobující růst kriminality a pád tržních cen nemovitostí.

Postupem času i u nás může dojít k situaci, jaká dnes panuje v JAR - rozmnožení černí přistěhovalci v Evropě budou systematicky útočit, zabíjet a vytlačovat bílé obyvatelstvo.

Imigrace do Evropy: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228236.stmJak podpořit bílé Afrikánce ?

Multikulturně-Levičácké struktury a média v Evropě se snaží zatajit násilí na bílých v JAR, aby se bílí Evropané nebránili imigraci barevných přistěhovalců. ape Proto je třeba maximálně šířit tyto informace vlastními silami. Šiřte proto odkaz na tyto a podobné stránky a videa. Také můžete vytisknout letáky, či samolepky umístěné v Galerii a vylepit je.

Aktivně se zapojujte do obrany proti barevným přistěhovalcům i proti multikulturním levičákům, kteří je podporují. Nenechte se zmást slušným a tichým chováním barevných cizinců. Dokud je jich málo, jsou tiší a nenápadní. Rychle se ale rozmnoží a začnou expandovat a útočit. Stejně tomu bylo ve všech zemích Evropy, které dnes mají obrovské problémy s miliony imigrantů.

Volte nacionálně. V Rakousku, Maďarsku, či Itálii již mají nacionalisté silné pozice v parlamentech. Až se podaří získat silné pozice v celé Evropě, začne se Evropa aktivně a účinně bránit proti přílivu afrických cizinců.
Také bude možné, místo podpory USA v Afghánistánu a Iráku, poslat vojenské síly do JAR na podporu a ochranu bílých obyvatel. Čím dříve se to podaří, tím více zachráněných životů bílých lidí v jižní Africe.


Odkazy:   Černá magie    Facebook: skup. proti genocidě   Video: Krvavý fotbal (JAR)   Video: Genocida (reportáže)


  Diskuze :


ape ape