Skauti - druhá antifa ?


Veřejnost si začíná všímat, jak se část skautského hnutí v ČR pomalu posouvá směrem k politicky motivovanému aktivismu a začíná se profilovat jako "druhá Antifa".

Sbírky pro uprchlíky, demonstrace vítající muslimy, petice za přijímání imigrantů, akce proti nacionalistům ... tam všude se stále častěji a ve větším počtu angažují Skauti ( zejména ti z velkých měst - z Prahy a Brna).

Na 1. Máje 2017 se skupina Skautů objevila na blokádě pochodu nacionalistů v Brně. Skauti tak stanuli v antifašistickém stádě společně s anarchisty a dalšími ultralevičáky.

Je třeba si uvědomit, že k nám dorazil trend ze západu, kde je Skautské hnutí dnes už otevřeně multi-kulturní, homosexualistické a kooperující s ostatními levičáckými / antifašistickými hnutími.

Nejen pedofilové jdou po dětech

Jakmile někde funguje organizace sdružující větší počet dětí a mladých lidí, brzy kolem ní začne kroužit také multi-kulturní levičák, který přemýšlí, jak ji v tichosti infiltrovat a začít tam ovlivňovat děti svou neomarxistickou ideologií pod rouškou takzvané výchovy k toleranci, respektu a otevřenosti.

Na západě začal tento zhoubný proces probíhat už před 30 a více lety, kdy se nejrůznější organizace zaměřené na sdružování a výchovu dětí staly terčem rozsáhlé infiltrace levičáckých elementů a homosexuálů. U nás to dnes začíná také.

Scénář je vždy stejný:
1. tiše infiltrovat organizaci
2. obsadit klíčové pozice ve vedoucích pozicích
3. překroutit, převrátit, zdeformovat původní hodnoty a cíle organizace a přizpůsobit je hodnotám neomarxismu
4. postupně transformovat celou organizaci na neomarxistickou platformu, která systematicky indoktrinuje, "vzdělává" a "vychovává" mládež směrem k této ideologii

Jed ze západu

V mnoha západních zemích jsou dnes Skauti už naprosto dekadentním, zpolitizovaným, multikulturně-levičáckým hnutím, kde došlo k totálnímu zvrácení a zdeformování původních skautských hodnot.

Samozřejmě ruku v ruce s antifašismem, anti-rasismem a náboženstvím sociální rovnosti jde také homosexualita a pedofilie.

Francie

Ve Francii se Skauti chlubí otevřeností k sexuálním úchylkám. Vítáni jsou gayové, bi, trans-sexuálové ... vítáni jsou muslimové a negroidi. Otevřená homosexualita u skautských vedoucích je zde oceňována jako "přínos".

V posledních letech se francouzští Skauti s duhovými šátky na krku účastní i homosexuálního "Pride" průvodu v Paříži :


Stránky, skupiny a profily jednotlivých skautských oddílů jsou zamořeny multi-kulturní propagandou, homosexualismem a levičáckým aktivismem. Skauti jsou vychováváni k roli "budovatelů" otevřené multi-kulturní společnosti a bojovníků proti diskriminaci menšin.


Británie

Také britští Skauti jsou už několik let pravidelnými účastníky londýnské Gay Pride. Skautské hnutí je zde radikálně multikulturní a homosexuální.


Ve Skautských oddílech fungují "Poradci pro diverzitu a inkluzi", což jsou v podstatě politruci, "političtí komisaři", kteří dohlíží na budování inkluzivního, multi-kulturního prostředí a myšlení.

Britská celostátní Skautská Asociace proklamuje: "Máme jasnou politiku rovných příležitostí a účasníme se Gay-Pride akcí, abychom demonstrovali náš závazek rovnosti. Otevřeně vítáme LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transsexuální) členy, máme dobrovolníky specializující se na diverzitu ..."


Oficiálně zde v rámci Skautu funguje také oddíl FLAG Scouts (FLAGS), který se specializuje na nábor a podporování homosexuálních a transsexuálních členů a provozuje homosexuálně-levičácký aktivismus a lobbing.USA, Kanada

Začalo to v Kanadě a USA, kde byli Skauti už v 70-tých a 80-tých letech terčem homosexuálně-pedofilně-levičácké ofenzivy. Otevření homosexuálové ( většinou skrytí pedofilové) si agresivně vynucovali vstup do Skautu a jiných mládežnických spolků, které tehdy ještě zastávaly národní a konzervativní hodnoty. Za vydatné pomoci New-Yorských židovských právníků podávali žaloby a s pomocí přátel v médiích vyvíjeli nátlak, obviňovali z nenávisti a diskriminace.

Přesto se největší skautská organizace v USA, Boy Scouts of America (BSA), dokázala bránit celkem dlouhou dobu. Po roce 2000 se ale začínaly projevovat dopady homosexuální a levičácké infiltrace. Roku 2014 se Skauti zapojili do Gay Pride v New Yorku a za Obamy BSA definitivně podlehla nátlaku, když byl roku 2015 legalizován vstup otevřeně homosexuálním osobám do Skautu.V Kanadě byla situace mnohem horší.

Počet případů sexuálního obtěžování a zneužívání chlapců ve skautských táborech narůstal už v 70-tých letech. Poté, co se v 90-tých letech skautské hnutí v Kanadě oficiálně otevřelo homosexuálům, se situace ještě zhoršila a rodiče odhlašovali své děti.

V Torontu roku 1999 dokonce vznikl 129. skautský oddíl složený z gay-skautů, kteří v následujícím roce pochodovali ve skautských uniformách na místním Gay Pride festivalu.

V roce 2011 vyšlo najevo, že kanadský Skaut udržoval tajné seznamy pedofilních vedoucích a snažil se zakrýt jejich zločiny.

Současně s tím došlo i k ideologickému posunu. Homosexuálové / levičáci, kteří obsadili vedoucí pozice ve Skautu, dokázali zdeformovat a převrátit původní hodnoty a nahradit je svými "progresivními".

Skautské vedení začalo zavádět ostrou "nediskriminační politiku" a otevřenost. Přijali nový kodex, který stanovil : "Skauting je celosvětové multi-kulturní hnutí, které vítá členy bez ohledu na gender, rasu, kulturu, náboženství, sexuální orientaci nebo ekonomické zázemí."

Dekadence se projevila úbytkem členů. V roce 1965 měli kanadští Skauti 321 tisíc členů, dnes mají necelých 80 tisíc a číslo stále klesá.Skautská internacionála

Dnešní skautské hnutí na západě se nachází v pokročilém stupni rozkladu. Skauti pochodují na homosexuálních "Gay Pride" festivalech a kooperují s ultralevičáckou scénou.

Ale skautské hnutí je silně internacionální, propojené online i offline a pravidelně pořádá mezinárodní setkání členů, včetně ideových konferencí skautských funkcionářů.

Skautské organizace z jednotlivých zemí spadají pod World Organization of the Scout Movement - což je mezinárodní mateřská organizace, která pořádá sjezdy a má vliv na Skauty v jednotlivých zemích.

Díky tomu se jedovaté spóry neomarxismu mohou uvnitř skautského hnutí snadno a rychle přenášet i do střední a východní Evropy - i k nám.Situace v ČR

- Junák ( český Skaut) ve spolupráci s multi-kulturní neziskovkou NaZemi vydal příručku pro skautské vedoucí, podle které si mají s dětmi "hrát na uprchlíky" a "vzdělávat" je o migraci v intencích humanistických hodnot a ideálů

- Vedení českého Skautu vydalo několik výzev k pomoci takzvaným uprchlíkům a poděkovalo Skautům, kteří jezdí na Balkán pomáhat muslimské invazi

- skupina skautů veřejně podpořila anarchistické / ultra-levičácké "sociální centrum" Klinika

- fotky z českého skautského portálu naznačují linii budoucího směřování této organizace :
Skautský VUML

V Praze Skauti založili "vzdělávací" centrum pod názvem Skautský institut, který má sloužit k výchově nových uvědomělých kádrů dle západního vzoru. Z programu akcí, témat přednášek a aktérů je na první pohled patrné propojování skautské "inteligence" s pražskou feministickou, havloidní a levičácko-intelektuální scénou.

Například program na duben 2017 byl plný "hodnotných" akcí, jako například několik koncertů alternativní hudby, série debat k tématu Otevřená společnost, přednáška levičáka Erika Taberyho, beseda s rabínem Karolem Sidonem a mnoho dalšího. 4.dubna na přednášce Skautská vize s aktivistou Janem Čižinským se Skauti dozvěděli něco o budování tolerantní multikulturní společnosti. Přednáška Otevřené příležitosti zase seznamovala Skauty s tím, jak správně pečovat o diskriminované menšiny.

Zde jedna z feministek zve na přednášku do Skautského institutu na téma Sexuální násilí v sexbyznysu. Součástí přednášek bylo také sledování porna a jeho analýza z genderově-feministického hlediska.Závěr

Rodiče musí být dnes velmi obezřetní a musí důkladně prověřovat organizace, kterým chtějí svěřit své děti. Děti jsou snadný terč a neomarxistická rakovina se na ně vždy zaměřovala s cílem zpracovat je a vymýt jim mozky dříve, než dostanou rozum.

Varovným signálem jsou už pseudohumanistické fráze ve stanovách, či programu - například: "Jsme otevřeni všem bez rozdílu", "Vychováváme k toleranci a porozumění." ... apod.

Pokud český Skaut ještě není tak prohnilý, jako na západě, tak by se mělo uvnitř Skautu co nejrychleji zformovat hnutí odporu, které jasně odmítne převracení původních hodnot a vyčistí celou organizaci od levičáckých členů i funkcionářů.

Čtěte také :
http://homosexualita.eu/articles/junak-svaz-skautu-a-skautek-vytvari-podminky-pro-zneuzivani-deti-homosexualy/