Na seznam článků     Na hlavní stránku  


Sebevraždu homosexuála zneužili k propagandě


Začátkem února 2014 spáchal sebevraždu 14-letý synovec moderátorky Ester Janečkové, který byl homosexuálně orientován. V médiích se brzy objevily zprávy o důvodu jeho sebevraždy - údajně proto, že byl terčem homofobie, výsměchu a útlaku.

Například článek na portálu Idnes z 8. 2. 2014 nesl název: " Synovec Janečkové spáchal sebevraždu kvůli homofobii okolí ". Také se objevily rozhovory s Ester Janečkovou a její rodinou, která slibovala vyhlásit boj za práva homosexuálů, podpořit Prague Pride a založit pobočku homosexuální organizace Logos.

Naše redakce má k dispozici důkazy, že celá záležitost byla silně zmanipulována a příbuzní homosexuála celou věc využili jako záminku k aktivní propagaci homosexuality a útokům na tradiční hodnoty. Neváhali ani mediálně zaútočit na slovenského kněze, který se na pohřbu ohradil proti propagaci homosexuality.

Proč ? Rodina Ester Janečkové je pražská židovská rodina, ve které, kromě zmíněného homosexuála, figurují i další homosexuálové žijící v registrovaném partnerství. Celá rodina sdílí humanisticko-levičáckou ideologii. Ačkoliv jsou židé, někteří z nich přešli ke katolictví.


1. Dopis na rozloučenou


Zde je úvod dopisu na rozloučenou, který zanechal synovec Ester Janečkové. Jasně zde uvádí, že důvodem k sebevraždě jsou deprese kvůli tomu, co udělal špatně a komu svým chováním ublížil. Janečková poslala dopis na rozloučenou a další detailní informace Lejle Abbasové, jejíž email byl hacknut.
Je pravda, že ve druhém dopise uvádí, že důvodem je také netolerance k homosexualitě ve společnosti. Ovšem on sám nebyl terčem nějaké šikany. Sám uvádí, a potvrzují to i jeho příbuzní, že se pohyboval ve velmi tolerantním kolektivu. Lze se tedy domnívat, že k uvedení tohoto důvodu byl motivován právě homosexuálně-levičáckými aktivisty, kteří si permanentně stěžují na údajnou diskriminaci, aby mohli vymáhat další práva a ústupky.

Zprávy v médiích a výpovědi jeho rodiny, že k sebevraždě jej dohnala homofobie a šikana, jsou lživé. Sebevraždu by pravděpodobně spáchal, i kdyby žil v ultra-tolerantním Holandsku.

2. Vše rychle medializovat


Zde je snímek soukromého emailu mezi Ester Janečkovou a Lejlou Abbasovou. Píše o tom, že Svatava Havlíčková, matka zmíněného homosexuála a sestra Ester Janečkové, má zájem, aby věc šla rychle do médií.

Přitom z médií víme, že v normálních rodinách, kde se odehraje násilné úmrtí, nebo sebevražda, nastane většinou pravý opak. Rodina si brání soukromí, odhání dotěrné novináře a nemá zájem, aby se tragédie medializovala.

Proč to chtějí medializovat ? A proč "jen nějaké pasáže" ? Důvod je jasný. Zvrácení pseudohumanisté okamžitě využili sebevraždu homosexuála ve své rodině k propagaci homosexualismu, k obviňování většinové společnosti a k útokům proti normálním konzervativním lidem. S pomocí přátel v médiích spustili lživou mediální masáž o tom, že k sebevraždě jej dohnala netolerantní společnost.3. Rozhovor


V tomto emailu komunikuje Janečková se svým kamarádem novinářem, který pro ni napsal zmanipulovaný a tendenční rozhovor, ze kterého "vyhodil všechna sporná místa", aby vše bylo v souladu s jejich lživou verzí, že mrtvý homosexuál byl obětí homofobie.

Pravý důvod k sebevraždě


Pravým důvodem k jeho sebevraždě byly depresivní stavy pramenící z jeho nevyrovnané a přehnaně emocionální homosexuální osobnosti. Podle Janečkové byl její synovec třídní "šašek" - v kolektivu byl vysmátý a velmi emocionální. Mimo kolektiv, o samotě, zase upadal do depresí. Kamarádil se převážně s dívkami, zajímal se o módu, rád tancoval a celkově se jako dívka choval.

Byl to typický gay - ženský mozek v mužském těle. Takový organizmus nemůže být vyrovnaný a stabilní.Netolerance nemá vliv na sebevraždy


Je známo, že homosexuálové mají výrazně vyšší sklony k depresivním poruchám a sebevraždám, než normální lidé. Sebevraždy jsou u homosexuálů až 3-krát častější, než u zdravých lidí.

Podle homosexuálů za vše může konzervativní většinová společnost, která je netolerancí a "homofobií" dohání k sebevraždám. Jako obvykle, jde o čistou lež, kterou vyvrací následující fakta.

Mezi zeměmi, které jsou netolerantní k homosexuálům, není nijak výrazný rozdíl v míře sebevražd u homosexuálů v porovnání s velmi tolerantními zeměmi. Například v Holandsku, kde je velmi intenzivní propagace homosexuality a silná tolerance ze strany zdegenerované společnosti, je míra sebevražd mezi homosexuály zhruba stejně vysoká, jako v netolerantních zemích střední a východní Evropy.

Vznikla řada odborných studií, které potvrdily, že růst tolerance k homosexuálním deviantům a přiznávání nových práv a výhod ( např. registrované partnerství, svatby ... ) nemají téměř žádný vliv na pokles sebevražd v homosexuální komunitě. ( např http://www.mygenes.co.nz/suicide.htm )

Proč homosexuálové tak často páchají sebevraždy ? Důvodem je vrozená psychická nestabilita homosexuální osobnosti, která se, kromě vyšších sklonů k sebevražednému chování, projevuje i velmi častým střídáním partnerů, emoční nestabilitou atd.

Detailní informace a odkazy na odborné studie naleznete v našem článku: Jak vzniká homosexualita .Závěr


Homosexuální levičáci neváhají zneužít ani sebevraždy ve své rodině, aby propagovali jejich úchylné hodnoty a útočili na tradiční národ.

Na celý tento případ reagujme ještě silnějším odporem a radikálním bojem proti homosexuálně-levičáckým aktivistům a všem deviantům, kteří veřejně propagují své úchylky a vymáhají další práva. Odpad přírody žádná práva nemá !

Růst tolerance k deviacím je známkou degenerace společnosti, ztráty obranyschopnosti a blížícího se zániku, jak vidíme na příkladu tolerantních západních demokracií - z jedné strany prorostlé homosexualitou a multikulturním levičáctvím, z druhé strany zamořené agresivním islámem. Tak dopadnout nechceme.