Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Řešení problémů Afriky
Ekologická stopa z rasového pohledu

WM [7.7.2012]

Války, hlad, migrace, devastace přírody a epidemie v Africe. To vše má společného původce - přemnožení negroidního obyvatelstva. Pokud odstraníme tohoto původce, pak vyřešíme i všechny navazující problémy.


Efektivní řešení nabízí ultrazvuk. Vědci zjistili, že pokud je samčí tělo vystaveno krátkodobé dávce ultrazvuku, stává se na určitou dobu neplodným, protože počet pohyblivých spermií a buňek produkujících spermie se výrazně sníží. Ultrazvuk se běžně používá v lékařství ( sonografie ), je bezbolestný a v rozumné míře není zdravý škodlivý. Jedná se o běžné zvukové vlny emitované ve vysoké frekvenci, takže je lidské ucho neslyší.


Ultrazvukové dělo


Ve vojenství se používají výkonné ultrazvukové emitory ( vysílače ), které dokáží vysílat úzký paprsek ultrazvukového vlnění a mohou tak ozařovat vybrané místo. Na fotce vedle je vysílač tvořený 162 keramickými prvky, který je schopen produkovat silný a úzký paprsek ultrazvuku. Používá se k přesnému vyhledávání nášlapných min.


Řešení by tedy spočívalo v instalaci výkonných emitorů ultrazvukového vlnění na vojenská letadla, nebo vrtulníky, aby jeden stroj byl schopen z nízké letové výšky v jednom momentu pokrýt a ozářit plochu o rozloze minimálně jednoho fotbalového hřiště.


Z takto vybavených letadel by bylo možné sestavit formace, které by vykonávaly pravidelné noční přelety a ultrazvukem pokrývaly přelidněná města v subsaharské Africe. Nad každým městem by stačil přelet jedné formace letadel za měsíc a populační exploze negroidního obyvatelstva by byla zastavena.


Ekologická zátěž - černí vs. bílíAntirasisté často argumentují, že největší ekologické škody a největší spotřebu mají bohaté bělošské státy. Černoši prý žádnou zátěž pro naši planetu nepředstavují.


Každoročně v médiích vychází pořadí národů, které nejvíce zatěžují planetu. Měřítkem je takzvaná "ekologická stopa", kterou daný národ zanechává svou spotřebou a produkcí odpadu. Nejvyšší spotřebu mají bohaté arabské státy, které se dopouští největšího plýtvání potravinami a surovinami. Po nich následuje většina evropských a severoamerických států.


Je pravda, že v bohatších státech se plýtvá a produkuje nejvíc odpadu, ale podobné ekologické studie nemají valnou vypovídací hodnotu a obsahují řadu bizarností.


Například jednu z nejnižších ekologických stop má černošské Haiti, kde černoši za posledních 100 let vykáceli všechny lesy a zlikvidovali přírodu. Nízkou ekologickou zátěž má také Afghánistán, kde muslimové vyhubili téměř všechna velká zvířata. Nízkou ekologickou zátěž má podle těchto statistik většina afrických států, kde ovšem probíhá vybíjení živočišných druhů a kácení pralesů obrovským tempem.


Naopak vysokou ekologickou stopu mají evropské státy, které se ovšem starají o přírodu, ekologii, chrání své přírodní ekosystémy a investují do globální ochrany přírody.


Černošská obezita


USA je země nejčastěji kritizovaná za své plýtvání a ekologickou zátěž. Ale která skupina Američanů spotřebovává nejvíce? To se dá odvodit například z míry obezity. Různé studie dlouhodobě dokládají, že nejobéznější skupinou v americké populaci jsou černoši. Na druhém místě jsou hispánci. Běloši jsou nejméně obézní skupinou Američanů.


Například studie, která sbírala data v letech 2006 až 2008 došla k výsledkům, že černoši mají o 51% vyšší výskyt obezity, než u bělochů. U hispánců je výskyt obezity o 23.7% častější, než u bělochů. (zdroj č. 4). Obrázky vyžraných, obézních a zevlujících černochů jsou to nejčastější, co můžeme vidět v amerických městech s vysokým výskytem afroamerického obyvatelstva.

Závěr


V Evropě se musíme snažit o omezení zbytečné nadprodukce, spotřeby a tvorby odpadů, ale největší globální problém představuje na jedné straně Čína, coby největší znečišťovatel planety a sponzor nelegálního lovu vzácných zvířat.


Na druhé straně je to Afrika, kde se negroidní obyvatelstvo množí geometrickou řadou a hrozí zde úplná likvidace přírodního bohatství. Pokud nedojde k radikálnímu zásahu, Afrika bude mít podle demografických prognóz přes 3 a půl miliardy obyvatel v roce 2100. S tím bude spojená nejen kompletní devastace přírody a přírodních zdrojů, ale i ohromné migrační vlny negroidního obyvatelstva do Evropy. Odstraňme pseudohumanisty a antirasisty, kteří brání účinnému řešení a odhodlejme se k tvrdému postupu proti africké demografické časované bombě.
Zdroje:
[1] http://www.bbc.co.uk/news/health-16756381
[2] http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
[3] http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=745256
[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19609247