Rasismus přispívá k rozmanitosti druhů


Šalamounovy ostrovy leží v jihozápadní části Tichého oceánu, severovýchodně od Austrálie v regionu Melanésie. Jde o desítky blízkých ostrovů zčásti pokrytých tropickým pralesem plným rozmanitých forem života.

Vědci zde hledali odpověď na otázku, jak se jeden druh rozdělí na dva druhy. Co je příčinou, že se z jednoho druhu oddělí skupina, která se postupně stane novým samostatným druhem ?

Vědci studovali jeden druh místního ptáka, který se právě nachází na začátku procesu rozdělování na dva samostatné druhy. Jde o ptáka z čeledi Monarchidae - lejskovcovití, který má černě zbarvený vršek těla a červenou spodní část.

V jedné části Šalamounových ostrovů, na ostrově Makira, došlo u místní populace tohoto druhu ptáka k mutaci genu MC1R, který reguluje produkci barviva melaninu a tím určuje zbarvení peří. Ptáci z této místní populace tím ztratili červené zbarvení břicha a zbarvili se kompletně do černa.

Pak vstoupily do hry instinkty, které u lidí nazýváme termínem xenofobie / rasismus. Vědci zjistili, že obě skupiny se spolu přestaly míchat. Originálně zbarvení ptáci začali ty černé považovat za cizince a přestali se s nimi křížit. Ani černí nejeví zájem o hledání partnera mezi dvoubarevnými.

Jelikož černí nositelé nové mutace se nemohou míchat s těmi původními, originálně zbarvenými, nedochází k výměně genů. Jejich mutace se tak nemůže přenést do celé populace.

A tím byl zahájen celý proces vzniku nového druhu. Z původního se oddělila skupina ( nový poddruh, neboli rasa), která směřuje k tomu, že se v budoucnu stane novým samostatným druhem.

V průběhu příštích tisíciletí dojde vlivem náhody, nebo přizpůsobování měnícím se podmínkám k dalším mutacím, k dalším a dalším změnám v genofondech těchto dvou skupin. Tyto kumulující se změny způsobí, že se ta původní a ta nově zbarvená populace budou navzájem více a více odlišovat a vzdalovat. Mutace se nebudou přelévat, neboť vlivem xenofobie/rasismu nedochází k vzájemnému křížení. A jednou už budou tak odlišní, že bude možné ty nové, černě zbarvené oficiálně prohlásit za nový druh. A proces stvoření tak bude dokončen.

Pokud by nedošlo ke xenofobii / rasismu, tak by se všichni míchali mezi sebou a mutace způsobující černé zbarvení by se postupně rozšířila do celé populace a změnila by celý druh.

Je tedy jasné, že xenofobie a rasismus hrají v tomto procesu klíčovou roli. Pokud změna na úrovni genů vyvolá viditelnou odlišnost, na což reaguje původní populace tím, že začne tu novou považovat za cizí, začne rozlišovat na My a Oni a přestane se s ní křížit, pak je odstartován proces zrození nového druhu.

Závěr

Xenofobie a rasismus tedy hrají roli v procesu stvoření nových forem života a napomáhají k rozmanitosti a rovnováze na Zemi. Musíme tyto přirozené síly chránit a podporovat bojem proti rasovému míchání, které rozmanitost naopak ničí.

Zdroj: sciencedaily.com, 2009/07.