Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Proč protestujeme proti cikánské kriminalitě ?

WM [09.05.2012]


Proč se pořádají proticikánské protesty ? Ale proč lidé nedemonstrují, když některý bílý občan spáchá vraždu, nebo násilný trestný čin ? Takové argumenty používají ochránci cikánů a antifašisté ve snaze zkritizovat občany bránící se cikánské kriminalitě.


Proč ? Podíl cikánů na trestné činnosti je třikrát až pětkrát vyšší, než jejich podíl v populaci. Cikáni tvoří zhruba 2,5% populace, ale ve věznicích pro dospělé je kolem 60% cikánů. Sice je pravda, že cikáni nepáchají "tunelování" a velké finanční podvody ( už proto, že jejich inteligence jim to neumožňuje ) ale pouliční cikánská kriminalita se občanů dotýká přímo a ohrožuje je bezprostředně, fyzicky.


Hlavním důvodem je dlouhodobě problematická povaha cikánského etnika. Tato menšina naší společnosti v podstatě nikdy nic pozitivního nepřinesla. Lokality obývané cikány jsou semeništěm kriminality a nedá se zde klidně žít. Kolem 80% cikánů v produktivním věku dlouhodobě nepracuje. Nic pozitivního od nich neplyne, jen nekonečné problémy a konflikty od momentu, kdy na naše území přišli.


Iniciátorem proticikánských demonstrací byla série brutálních útoků na bílé občany v severních Čechách. Celá léta nás ochránci cikánů v podobných případech přesvědčují, že jde jen o čin jednotlivce, že nezáleží, jakého původu útočník byl, že i bílí páchají kriminalitu, že nesmíme paušalizovat a odsuzovat všechny. Pokaždé se necháme oblbnout pseudohumanismem a výsledkem je, že cikánský problém nám přerůstá přes hlavu, počet obětí roste a agresivita cikánů je stále horší. Celá cikánská menšina je problém !

Národ jako rodina



Pokud dojde ke konfliktu v rámci běžné zdravé rodiny, například když se poperou dva bratři, pak jde o vnitřní problém rodiny a je řešen jiným způsobem, než když je člen rodiny napaden někým cizím. Pokud přijde takový útok zvenčí, pak se rodina přirozeně sjednotí na obranu svého napadeného člena.


Pokud běloch spáchá brutální zločin na svém bílém spoluobčanovi, pak je to náš vnitřní problém a společnost musí takového zločince tvrdě potrestat dle stanovených pravidel. Společnost si tvrdé potrestání nepochybně přeje, o čemž svědčí i popularita znovuzavedení trestu smrti pro nejtěžší zločiny.


Pokud ale cikán spáchá útok na Čecha, pak je přirozené, že se společnost sjednotí na obranu napadeného člena a věc nabývá jiných rozměrů. Samozřejmě kromě multikulturních levičáků, ochránců menšin, antifašistů a antirasistů, kteří se nekompromisně přidají na stranu cikánů. Věc nabývá rozměrů etnického konfliktu, protože jde o střet dvou skupin, které jsou navzájem odlišné, cizí a nikdy netvořily společný celek.

My a Oni



Abych mohl přesně definovat, kdo jsem a kam patřím, musím také přesně vědět, kdo jsou ti cizí.


Člověk vznikl jako společenský tvor žijící ve vymezených skupinách a od počátku věků se vymezoval a bránil proti skupinám cizím. Nepostradatelná byla vnitroskupinová soudržnost a rozlišování na "my a oni". Je to jeden z přírodních mechanismů zaručujících přežití. Vykořeněný, rozervaný, anarchistický jedinec bez pevné identity a pocitu příslušnosti ke své skupině by neměl šanci na přežití.


V přírodě se s takovým chováním setkáváme běžně i u ostatních savců žijících ve skupinách. V klidovém stavu příslušníci dané skupiny spolupracují, ale zároveň si vzájemně konkurují, bojují o partnery atd. Ale v případě ohrožení se celá skupina pevně sjednotí a společně bojuje proti cizímu nepříteli.


Tyto přirozené mechanismy se v průběhu milionů let vývoje staly součástí naší genové výbavy, našeho "pudu sebezáchovy". Ovšem neplatí to pro multikulturní levičáky, pseudohumanisty, antirasisty a podobná individua. U takových lidí vše zdravé a přirozené atrofovalo a odumřelo vlivem deviací, poruch, psychických nemocí, drog, neomarxistické ideologie a podobně.


Neomarxisté dobře vědí, že na této vnitroskupinové soudržnosti a společné obraně proti cizím skupinám závisí přežití národů a kultur, proto se systematicky snaží naši vnitřní jednotu nabourávat.

Závěr



Kriminalita bílých občanů je náš interní problém. Cikánská kriminalita je problém importovaný, který tu nemá co dělat, neboť cikáni jsou etnikum, které na naše území nepatří a které sem imigrovalo po 2. světové válce. Útok cikánů na jednoho z nás je útokem na nás všechny. Proto na každý takový útok musíme reagovat posílením národní soudržnosti a radikální odvetou, jinak se bude agresivita cikánů rychle stupňovat.



[1] http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/zprava-o-stavu-romskych-komunit-7721/
[2] cs.wikipedia.org/wiki/Romská_menšina_v_Česku