Nejvyšší čas na eugeniku
Veřejné zdravotnictví je ve vážné krizi. Stálý nedostatek peněz, odkládání operací, dlouhé čekací lhůty, špatně placený a znechucený personál atd.

Všechny tyto problémy se dlouhodobě prohlubují, bez ohledu na vládu "levice", či "pravice". Současný systém veřejného zdravotnictví produkuje miliardové dluhy a s tím, jak přibývá důchodců a civlizačních chorob, je dlouhodobě neudržitelný.

Na jedné straně je nedostatek financí a zhoršování péče u běžných pacientů, na druhé straně jsou tu jednotliví pacienti, jejichž léčba stojí desítky milionů ročně. Pojišťovna VZP zveřejnila seznam pouhých 20 pacientů, kteří spotřebují čtvrt miliardy korun za rok. Jedná se o vrozené genetické vady a vážné metabolické poruchy.
Za desítky milionů, které ročně spotřebuje jediný takový pacient, by jedna středně velká nemocnice mohla nakoupit vybavení a zkvalitnit péči stovkám běžných pacientů.

Postižení závažnými a vrozenými genetickými poruchami představují obrovskou zátěž pro celou společnost a dohromady spotřebují miliardové částky ze státního rozpočtu, které pak ve zdravotnictví chybí ostatním lidem. Tito postižení, i přes nákladnou léčbu, nežijí a nemohou žít stejně kvalitním životem, jako zdraví lidé.


Nebylo by pro samotné postižené i pro společnost výhodnější a humánnější, kdyby se tito postižení vůbec nenarodili ?

Ptal se někdo celoživotně nemocných, zda by nebylo lépe, kdyby byl jejich život humánně ukončen hned v začátku a celé jejich utrpení by nikdy nevzniklo ?
Co je Eugenika ?

Eugenika je přístup, který spočívá v aplikaci přirozeného přírodního výběru na lidskou populaci. Život plodu, či novorozence, který je zdeformovaný, postižený, vážně nemocný, či silně nedonošený, je humánně ukončen a prostor je dám zdravým a životaschopným, ze kterých pak vzejdou další zdravé generace.

Dlouhodobě se prokazuje, že odtržení od přírodního výběru a obcházení přírody znamená rychlou degeneraci lidského genofondu, šíření dědičních chorob a vymírání. Eugenika je přirozené "šlechtění" člověka, aby populace byla zdravá, vitální a silná.


Zhoubný vliv pseudo-humanismu a anti-fašismu

Asi všichni se shodnou na tom, že šlechtění u chovných zvířat, například u koní, je prospěšné a nutné. Stejně tak je nutný a prospěšný přírodní výběr u divokých zvířat, kde slabá a nemocná mláďata zahynou, přežijí jen ta zdravá a silná, která pak dají život dalším generacím.

Pokud někdo vysloví názor, že vážně postižení novorozenci by měli humánně odstraněni, pak ihned následuje útok ze strany pseudo-humanistů a anti-fašistů, aplelujících na jejich zvrácené pojetí "soucitnosti" a empatie, kteří jeho názory označí za "nacismus".Přínosy Eugeniky :

- šetří miliardy, které mohou být využity lépe

- dává právo na kvalitní život všem. Tím, že se život postižených vážnými poruchami ukončí ihned v začátku, nemusí prožít nekvalitní život plný utrpení.

- je humánní, plod je odstraněn ještě před narozením, nebo ihned po narození. Pro rodinu je toto jednorázové a rychlé řešení snesitelnější, než nutnost se celý život starat o postižené a vážně nemocné dítě, které se stejně často nedožije vyššího věku.

- ozdravuje společnost na celé generace

- je v souladu s přírodními zákony přirozeného výběru


Jak jí zavést do praxe ?

Největší překážku představují neomarxisté, pseudo-humanisté, ochránci menšin a podobní jedinci a skupiny. Šíření nemocí je v souladu s jejich ideologií a myšlením, které považuje orientaci na zdraví, přirozené zákony a sílu za fašismus. Postižení navíc představují další menšinu, na kterou mohou neomarxisté zacílit svou politiku. Je nutné omezit jejich vliv na minimum a následně tuto "rakovinu národa" zcela odstranit.

Nařídit zákonem aplikaci eugeniky není nutné. Je nutné ji zlegalizovat, podpořit a propagovat, vysvětlit občanům její výhody. Je nutné investovat do lékařské diagnostiky, která umožní odhalit genetické poruchy u plodu již v prvních měsících po početí. Pokud se rodiče dozví, že jejich potomek bude postižený a odmítnou aplikaci eugeniky, pak budou mít povinnost se o postižené dítě starat výhradně na své náklady, včetně hrazení lékařské péče ze svého. Také je nutné omezit umělé oplodnění. Když příroda nechce, aby pár měl potomky přirozeným způsobem, pak to je z důvodu nějakého zdravotního problému a pravděpodobně i nekvalitních genů u jednoho z partnerů, které by neměly být přenášeny na další generace.
Zpět na článkyfree hit counter