Kampaň za normalizaci pedofilie v ČR zesiluje


Nebezpečná kampaň směřující k normalizaci pedofilie v ČR pokračuje a nabírá na síle. Po veřejné účasti pedofilů na posledních dvou ročnících festivalu sexuálních menšin Prague Pride se tématu chytají "progresivní" aktivisté, umělci a publicisté, kteří se zapojují do jejich kampaně s cílem vytvořit nový mediální obraz pedofilů a učinit z nich nespravedlivě utlačovanou a nepochopenou menšinu.

Na filmovém festivalu v Jihlavě měl nedávno premiéru dokumentární film, jehož hlavním hrdinou je homosexuální pedofil, který je "nešťastně zamilovaný" do 6-letého chlapce a dává to najevo i jeho rodičům. Režisérka se, podle jejích slov "s velkou mírou empatie", snažila zachytit jeho životní příběh. Ve filmu dostávají prostor i další členové pedofilní komunity, kteří přesvědčují diváka, že nejsou nebezpeční, že milují děti a proto by jim nedokázali ublížit atd.

Hlavní "hrdina" je student literární akademie, který se otevřeně na kameru zpovídá ze své deviace. Prezentuje se jako humanitně a umělecky založený člověk s hereckým nadáním. Podle toho vypadá i jeho výstup před kamerou - nikoliv jako spontánní a pravdivá výpověď, ale jako předem připravený herecký výkon, takže nezaujatý divák si nemůže být jistý, jaké jsou jeho skutečné záměry a tendence.

Celý dokument je silně manipulativní demagogický doják, který má divákovi vsugerovat to jediné - pedofilové jsou chudinky. Strašné chudinky, neprávem pronásledované, stigmatizované, zavržené.
Cíleno na toleranci

Cílovou skupinou této propagandy je ta část společnosti, která dnes podporuje toleranci k homosexuálům, souhlasí s ochranou jejich lidských práv a s novými zákony, jako například adopce dětí.

Z reakcí je patrné, že film opravdu má potenciál u mnohých labilních humanistů vyvolat empatický soucit, který se promění v lítost nad tím, že pedofilova láska k dítěti zůstane nenaplněna, takže mnozí na konci odsoudí zlou, krutou většinovou společnost a její předsudky vůči nebohým pedofilům.

Z některých ochránců homosexuálů se stanou ochránci pedofilů. Za pár let u nich zaznamenáme stejnou taktiku a uslyšíme stejné fráze, dnes aplikované na obhajobu práv homosexuálů : Společnost pokročila ... musíme rozšířit pojetí lidských práv ... tolerance, bla bla bla ...
Reakce - "progresivní" levičácká scéna je nadšena

Dokument probudil ohlas a obdiv v humanisticko-levičáckých kruzích. Homosexuálně-levičácká stanice Český Rozhlas - RadioWave věnovala pedofilovi rozhovor, ve kterém ho vylíčili jako hrdinu a "hodně odvážného člověka".

Levičácký novinář a ochránce menšin Kamil Fila se nad filmem rozbrečel jako malá zfackovaná děvka a napsal, že je to "jeden z nejsmutnějších filmů", jaké v poslední době viděl. Dále projevil své potěšení nad tím, jak tento film pomůže oddémonizovat chudinky pedofily a zbořit společenské stereotypy. Také ocenil "obrovskou odvahu" pedofila za jeho otevřenost.
Financováno státem

Námět a nápad vzešel z mozku levičáckého alternativního umělce Zdeňka Holého, který pro něj získal aktivistku Veroniku Liškovou, která jej zfilmovala.

Co je ale na celé věci asi nejvíc šokující ? Pedofilní dokument byl financován Českou televizí a z fondu na podporu kinematografie Ministerstva kultury, tedy z peněz občanů platících daně a televizní poplatky. Z toho si můžeme udělat představu, jak silně jsou veřejnoprávní média a různé státní sociálně-kulturní komise, fondy a lidskoprávní výbory zamořeny multikulturními levičáky, gender-feministkami a sexuálními devianty, kteří dohazují zakázky a finanční granty svým spojencům na propagaci jejich zvrácených hodnot.

Autoři se pomocí filmu snaží bořit poslední společenské tabu a bojovat proti "monolitní stereotypizaci pedofilů", jak uvedl producent filmu. Stejně jako se dříve bořilo tabu kolem homosexuality, aby následně mohla být homosexualita prohlášena za normální, legální, moderní, hodná respektu a tolerance, tak dnes začíná kampaň za zboření tabu kolem pedofilie. To otevře prostor ke vzniku agresivního homosexuálně-pedofilního lobbistického hnutí, které bude vyvíjet nátlak na společnost, šířit propagandu, získávat stoupence a vymáhat "lidská práva" pro legalizaci jejich zvrácených choutek.

Zpět na článkyhit counter