Imigrace ničí a vytlačuje domácí. Multikulturalismus nefunguje. Nemá žádné historické, nebo logické důvody.

     Likvidace evropské etnicity a kultury je nutná pro přicházející globální nadvládu, pro nové světové uspořádání. To je ten pravý důvod.
WhiteMedia = odboj proti neo-marxismu, multikulturnímu levičáctví, globalizačnímu ultra-liberalismu a dalším zhoubným internacionalismům


Jsme skupina nezávislých autorů z ČR a SR. Naše tvorba zahrnuje produkci článků a videí na téma multikulturalismus a neomarxismus. Počet stálých členů se pohybuje mezi 3 až 5, ovšem veškeré texty jsou před publikováním upraveny jedním stálým členem, případně přeloženy ze slovenštiny, čímž se snažíme zajistit konzistenci textů, názorů a jednotný styl. Členskou základnu nebudujeme, pouze publikujeme informace.


    V dnešním západním světě vládne postmoderní "multikulturní levičácká" ideologie, která mění tvář Evropy, vnucuje nám svůj světonázor, ovlivňuje naše životy a zároveň nám nedovolí vyjádřit názor, který se jí nelíbí. Podobně jako ve středověku lidem vnucovali názory, že země je placatá, tak dnes nám vnucují například to, že rasy jsou si rovny, že černí i bílí jsou stejně inteligentní, že potřebujeme miliony imigrantů a multikulturalismus, zamlčují kriminalitu cizinců a menšin atd.

     Tato ideologie vychází z neomarxistických proudů, které společně tvoří tzv. Novou levici. Vznikla převážně v 50 a 60-tých letech, když si neo-marxisté a další levičáci uvědomili, že tradiční bílá společnost v západní Evropě a USA jim nedovolí provést vytouženou "kulturní" revoluci. Proto se rozhodli rozvrátit společnost multi-kulturalismem a dostat se k moci a k ziskům prostřednictvím "humanismu", antirasismu, lidskoprávního aktivismu a za pomoci volebních hlasů od milionů potomků barevných imigrantů, kterým naslibují sociální výhody.

    Sdělovací prostředky jsou propagandistické nástroje této vládnoucí ideologie. Kdo si dovolí vyjádřit jiný názor, je pronásledován, atakován, označován za extremistu a rasistu. Každý den vidíte v televizi, novinách, nebo ve školních učebnicích opakující se ideologická klišé, lži a zamlčování některých faktů. Proto se prostřednictvím internetu snažíme otevřít lidem oči.

"Rasismus, xenofobie, to je nejhorší zlo !" - takové názory slyšíme denně - ve škole, v televizi, novinách, časopisech, na internetu. Propaganda podobná dogmata vtlouká lidem do hlav a nedá žádný prostor k diskuzi o těchto věcech.

Rasismus (existuje více definic) = teorie, která tvrdí, že jednotlivé rasy a etnika si nejsou rovny, mají rozdílné schopnosti a inteligenci, protože se vyvíjela v rozdílném prostředí, pod různými vlivy.

Xenofobie = strach z neznámého (z cizinců, obecně z cizích lidí, cizích věcí). Tento strach, obavu a opatrnost mají přirozeně zakódovanou všichni živočichové.

Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, JE TO PUD SEBEZÁCHOVY.
PROTEKCIONISTICKÝ (obranný) RASISMUS

    -  rasy si nejsou rovny, existují primitivní a vyspělé rasy, stejně jako existují primitivní a vyspělé druhy zvířat a rostlin. Existuje mnoho druhů a poddruhů zvířat, které jsou vyspělejší a inteligentnější, než jejich blízcí příbuzní, žijící na jiném území. Stejně tak jednotlivé rasy a etnické skupiny lidí si nejsou rovny v evoluční vyspělosti a inteligenci.

Nezabýváme se myšlenkami, jestli některé rasy jsou méněcenné, ale tvrdíme, že například černá rasa je evolučně zaostalejší, primitivnější, než rasa bílá a žlutá.

Sledujeme chování jednotlivých ras a etnických skupin, bereme v úvahu srovnávací měření IQ, statistiky kriminality, zkušenosti lidí z multikulturích států apod. Posouzením těchto faktorů zjistíme, před kterými rasami a etniky se prioritně bránit a koho nepouštět na naše území.

Neposuzujeme každého člověka zvlášť. To je nesmyslné. Pokud u některé skupiny či rasy převažují negativní vlastnosti, pak je nezbytné zamezit celé této skupině vstup do naší země. Jistě, že například i v té nejortodoxnější skupině muslimů by se našli slušní lidé, kteří by u nás bezproblémově žili. Ale to u imigrantů nepoznáte. Nevíte jestli tu oni, nebo jejich potomci v příštích letech nebudou hlásat násilí proti nám, či páchat kriminalitu. Špatného cizince poznáte až ve chvíli, kdy tu někoho zabije, okrade, prodá drogy a podobně. Ale zločin už se nedá vrátit zpět, zločinům se má předcházet.

Je přirozené chránit své území, svou kulturu a především rasovou a etnickou jednotu a harmonii - nedovolit míchání s primitivnějšími rasami a etniky. Každý národ by měl být přirozeně xenofobní. Zdegenerované, tolerantní národy západu, kterým chybí pud sebezáchovy, mají mnohem nižší šanci na dlouhodobé přežití a stabilitu.

Vládnoucí třída internacionálních "humanistů" kriminalizuje xenofobii a preferování domácí kultury nad cizími. Chtějí z evropských národů udělat tupé bezbranné stádo, které se nedokáže bránit. Proč asi ?
Za co bojujeme : za pravdu, za klidný život v bílé Evropě bez násilí a kriminality, které přináší přistěhovalci. Za svobodu slova, kulturní jednotu a národní hrdost.

Proti čemu bojujeme : neomarxismus, multikultura, imigrace, oikofobní a xenofilní projevy, levičácké a pseudo-humanistické organizace, anarchie, anti-rasistická diktatura, mezirasové křížení, nenávist k vlastnímu národu a rase.Zapojte se i Vy !!!   -  šiřte odkazy, podporujte nacionální organizace,
volte nacionální strany, bojujte proti imigrantům
a levičáckým skupinám.    Jde o naši budoucnost.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU