Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Odlišnosti přitahují ? Jak koho

WM [08.04.2011]


Od anti-rasistů a propagátorů mezirasového míchání často slyšíme tvrzení, že vztahy například s černochy jsou zdravé, protože odlišnosti se prý přitahují, aby nedocházelo ke genetické degeneraci. Čím odlišnější partnery si hledáme, tím lépe, tvrdí multikulturní levičáci.

Toto tvrzení je další multikulturní manipulace a je možné ho vyvrátit jednoduchou úvahou.

Kdyby platilo jednoduché tvrzení, že čím odlišnější partner, tím lépe, tak potom by největší sexuální přitažlovost cítili lidé ke zvířatům, které jsou ještě víc geneticky odlišné, než jiné rasy. Podle jejich logiky by platilo, že sexuální vztahy lidí se šimpanzy a gorilami jsou přirozené a obohacující.
 

Je jasné, že partnerská přitažlivost ke geneticky odlišným objektům musí mít
své hranice. A tyto hranice u zdravých lidí nepřekračují hranice mezi
etniky a rasami, a už vůbec né mezi člověkem a zvířaty.
 

Jak známo, ženy dávají přednost takovému muži, který má odlišnou genetickou výbavu MHC, která tvoří imunitní systém. Zda je muž geneticky odlišný poznají ženy podle jeho tělesného pachu. Výzkum také odhalil, že ženy v době, kdy mají "plodné dny", mají tendenci omezovat komunikaci se svými příbuznými muži - s otce, bratrem atd. Příroda tak dokáže vést člověka při výběru partnera, aby mu zabránila v párování a plození dětí se svými příbuznými. Ale to je vše.
 

Tyto obranné mechanismy nás pouze vedou k tomu, abychom se nepárovali se svými příbuznými. Nevedou nás k vyhledávání partnerů odlišné rasy. Proti tomu působí další obranné mechanismy (např. oxytocinový systém), které u zdravého člověka vyvolávají pocit sounáležitosti se svou etnickou a rasovou skupinou a tedy k preferování partnera ze stejné etnické a rasové skupiny.

U lidí s psychickými poruchami, nebo geneticky podmíněnými odchylkami, jsou tyto přirozené mechanismy pokřivené, nebo nefunkční. Kdyby věda nebyla svázána neomarxistickou politickou korektností, pak by u většiny xenofilních lidí, kteří i bez vlivu antirasistické propagandy cítí přitažlivost k silně odlišným jedincům, výzkum s velkou pravděpodobností prokazoval vážné poruchy a deviace.
 

Kdyby platila teorie levičáků, že míchání s co nejodlišnějšími jedinci je přirozené, pak by logicky nikdy nemohly vzniknout všechny rasy a etnické skupiny, které tu existují dnes. Protože už od počátku lidstva by se všechny skupiny mezi sebou pravidelně míchaly, a dnes by tu byla jen jediná univerzální rasa.

Dnešní rozmanitost ras a etnik je důkazem, že od počátků se lidé většinou drželi v rámci svých skupin a neinklinovali k meziskupinovému křížení a míchání.


Mezirasové míchání je de facto cestou k likvidaci rozmanitosti. A protože z globálního hlediska vidíme, že systematická propagace mezirasového míchání je zaměřena téměř výhradně na bílé národy, pak lze předpokládat, že se jedná o další nástroj levičáckého kulturně-psychologického terorismu s cílem devastace a rozložení evropské etnicity a kultury. Proto bychom měli s multikulturními propagátory nakládat jako s teroristy a minimálně je zbavit občanství a deportovat do Afriky.Dodatek :

Japonská populace je pokládána za jednu z nejzdravějších a nejinteligentnějších populací na světě. Přesto Japonci žili stovky let na ostrovech izolováni a tvrdě se bránili jakékoliv imigraci. Několik desítek a později stovek tisíc obyvatel jim stačilo, aby si udrželi genetickou rozmanitost.