Ochránci romů bydlí od cikánů co nejdál


V srpnu 2013 multikulturně levičácký aktivisté zorganizovali petici adresovanou Radě České televize, ve které napadli odvysílanou reportáž o proticikánském pochodu. V reportáži totiž vystoupil pan Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D, který politicky nekorektně a velmi pravdivě zhodnotil situaci a zkritizoval ochránce cikánů.

Autoři petice žádali Radu České televize, aby zajistila, že v televizi už nebudou dostávat prostor "politicky nekorektní" lidé, kteří nesouhlasí s chováním cikánů a jejich ochránců. Tento požadavek vychází z neomarxistické doktríny "represivní tolerance" - tolerovat a dávat prostor pouze multikulturně levičáckým a politicky korektním názorům.
petice

Pod celostátní petici se podepsalo celkem 438 lidí, kteří uvedli své povolání a bydliště.
Analýza

Většina signatářů této cikánofilní petice pochází z Prahy ( 230 lidí ). Ačkoliv podíl obyvatel Prahy na celkovém počtu obyvatel ČR je zhruba 11%, ve skupině cikánofilů mají více jak 52% zastoupení intelektuálové, humanisté a neomarxisté z Prahy.

Na druhém místě je Brno, ze kterého je 78 podepsaných. Jedná se převážně o levičácké studenty, kteří v Brně studují a aktivisty z různých umělecko-levičáckých brněnských sdružení a neziskovek. Bydlí většinou v klidných částech Brna a okolí, daleko od ghett.

Drtivá většina signatářů petice tedy bydlí v oblastech, kde je podíl cikánského obyvatelstva velmi malý a tedy i každodenní osobní kontakty s nepřizpůsobivými cikány jsou minimální, nebo zcela nulové.

Ke stejnému zjištění došla ve výroční zprávě o extremizmu 2013 i Policie ČR, která monitoruje pro-cikánské aktivisty dojíždějící na demonstrace a blokády proticikánských pochodů - naprostá většina aktivistů pochází z Prahy.

Naopak Ústecký kraj, který je zamořený cikány a kde jsou největší problémy s nepřizpůsobivými, je zastoupený nejméně. Z Ústeckého kraje je pouze 5 podepsaných v čele se známým, psychicky nemocným aktivistou Jiřím Hřebenářem ( z Chomutova ).

Další cikány silně zamořenou oblastí je Ostrava, kde došlo k demonstracím bílých občanů proti neúnosné cikánské kriminalitě. Z Ostravy se v této petici vyskytují pouze 3 podepsaní cikánofilové.
Ministři pro lidská práva

Ministři pro lidská práva, kteří ochraňovali cikánskou menšinu, také žijí v lokalitách, kde se žádní cikáni nevyskytují :

První ministryní pro lid. práva a menšiny byla Džamila Stehlíková. Její bydliště je na adrese Milešovská 2137/12, což je klidná a bezpečná část Prahy 3. ( adresa zjištěna z hacknuté email schránky )

Dalším ministrem byl Michael Kocáb, který bydlí v luxusní milionářské vile v pražské Troji.

Současným ministrem je Jiří Dienstbier a jeho soukromá adresa je: U Zvonařky 1e, Praha 2 - luxusní byt v drahé pražské lokalitě vedle milionářského hotelu Le Palais Prague.

Dalšími známými ochránci cikánů jsou Petr Uhl, jeho žena Anna Šabatová a jejich 3 potomci. Všichni bydlí na pražských Vinohradech v drahých bytech v secesních domech v ulicích Londýnská, Řipská a Bělehradská, daleko od nepřizpůsobivých menšin a cikánských ghett.
Závěr

Toto zjištění je dalším důkazem potvrzujícím nepravdivost levičáckého tvrzení, že rasismus a xenofobie pramení z neznalosti a absence osobních zkušeností s příslušníky menšin a imigranty. Pravda je, jako obvykle, přesně opačná, než tvrdí antirasisté.

Tam, kde lidé mají nejvíce zkušeností s menšinami a barevnými imigranty, tam je nejvyšší míra přirozené xenofobie a "rasismu". Tam, kde jsou ghetta, nepřizpůsobivé menšiny, pouliční gangy cikánů, nebo barevných imigrantů a s tím spojená kriminalita a útoky, tam u bílých občanů zcela logicky roste i odpor a přirozené obranné reakce, které jsou multikulturními levičáky opatřovány nálepkami nenávist, rasismus, xenofobie atd.

Stejné je to i s negroidními a muslimskými imigranty v ostatních zemích Evropy. Takzvaný "rasismus" a podpora "xenofobních" politických stran roste s tím, jak imigrantů a tedy i zkušeností s jejich chováním přibývá. Rasismus, xenofobie, islamofobie apod. jsou jen projevy přirozené obranné reakce stejně, jako naše tělo reaguje, když do něj vniknou cizí bakterie, viry a jiné cizorodé látky.

Zpět na článkyhit counter