Jak zabránit importu imigrantů


Evropskou Unií plánované přerozdělování imigrantů představuje reálnou hrozbu pro naši zemi. Prozatím vláda, obávající se odporu voličů, nesouhlasila s přijetím tisíců islámských imigrantů. Ovšem riziko, že nátlak EU a neziskovek se bude v příštích měsících a letech stupňovat a politici mu nakonec podlehnou, stále hrozí.

Příliv imigrantů do Evropy nejen že neustane, ale dál poroste. Nestabilita v islámském světě a rychlé množení negroidní populace v Africe nedává naději na opadnutí imigračních vln. Nápor imigrantů už bude pouze zesilovat.

Vládnoucí ideologie levičáckého humanismu a multi-kulturalismu v EU znemožňuje zavedení opravdu účinných a nekompromisních opatření, která by imigraci zastavily. Pro tuto ideologii nepředstavují miliony imigrantů ohrožení. Naopak. Ohrožení pro ni představují domácí bílí občané, kteří chtějí imigraci radikálně zastavit.

Je jasné, že západní Evropa bude pod náporem imigrantů kolabovat, což už se dnes děje. S rostoucím přílivem imigrantů bude sílit nátlak EU na Českou republiku a další dosud nezamořené země, aby začaly africké a muslimské imigranty přijímat.

Protože příliv imigrantů není jen dočasný fenomén, případné přijetí jedné zásilky odlišných imigrantů do ČR by také nebylo jednorázové. Za nějaký čas přijdou z EU další přerozdělovací požadavky na přijetí dalších a dalších imigrantů. Pokud je jednou přijmeme, pokud jen jednou ustoupíme, už nebudeme schopni zavřít brány.
Akce a reakce

Je úkolem nacionálního hnutí, aby za každou cenu zabránilo organizovanému dovozu afrických a muslimských imigrantů do naší země. Proto se musíme již nyní připravovat na tuto možnost a pečlivě naplánovat konkrétní obranné akce pro případ, že vláda ustoupí Evropské Unii a odsouhlasí import imigrantů do ČR.

V rámci širšího nacionálního hnutí by měl vzniknout konkrétní operační a mobilizační plán, který umožní rychlou a organizovanou odpověď na následující možnou situaci :


Situace : vláda právě rozhodla, že přijme etnicky a kulturně nekompatibilní imigranty. Dovoz imigrantů má proběhnout někdy v příštích týdnech, nebo měsících.

Úkol : za každou cenu zabránit dovozu imigrantů

4 klíčové otázky: Jak, odkud, kdy a kam budou imigranti dovezeni a ubytováni.

1. Jak ? vláda těžko může dovážet imigranty jednotlivě po dálnici. Pravděpodobně budou přepravováni letecky, autobusy, či vlaky ve vyhrazených spojích.
2. Odkud ? to bude pravděpodobně veřejně známo. Imigranti budou soustředěni v táborech v Německu, nebo jižní Evropě a odtud bude naplánován jejich převoz do ČR
3. Kdy ? je nutné zjistit přibližný čas transportu imigrantů. Pokud vláda zatají termín přepravy, bude nutné využít mezinárodních kontaktů s nacionalisty v zemi, odkud budou imigranti dovezeni, aby sledovali pohyb a informovali nás.
4. Kam ? Pro imigranty jsou určena imigrační centra, do kterých musí být umístěni po svém příjezdu. Nejprve projdou Přijímacím střediskem a poté jdou do Pobytových středisek, nebo do Integračních azylových středisek.

Přijímací střediska, která jsou vstupní branou, se nacházejí:
- v obci Zastávka u Brna (Havířská 514)
- na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně (Aviatická 12)

Pobytová střediska se nacházejí v obcích: Kostelec nad Orlicí (Rudé armády 1000) a Havířov (735 64 Havířov - Dolní Suchá)

Integrační azylové středisko slouží k přechodnému ubytování azylantů. Integrační azylová střediska se nacházejí v obcích: Brno - Židenice (Tovačovského 3), Česká Lípa (Jiráskova 609), Jaroměř - Josefov (Palackého 18) a Ústí nad Labem - Předlice (Husitská cesta 217/4).
Jak zabránit dovozu imigrantů

- apelovat na české účastníky převozu imigrantů ( například zaměstnance železnic, nebo přepravců ) aby dovoz bojkotovali jakýmkoliv způsobem, včetně sabotáže

- apelovat na aktivní celonárodní odpor všech občanů

- mobilizace obyvatelstva : Naprostá většina obyvatelstva nechce odlišné imigranty v naší zemi. Je třeba aktivizovat lidi, aby se zapojili do boje, ve kterém jde o naši budoucnost, jako málokdy předtím. Je nutné sdělit občanům fakt, že pokud sem odlišné imigranty pustíme, dopadneme stejně, jako západ terorizovaný a vysávaný miliony muslimů a negroidů. Masivní zapojení lidí je klíčové. Hrstku protestujících policie snadno zpacifikuje, tisíce už těžko.

- zformování mobilních úderných oddílů v rámci nacionálního hnutí ve všech dotčených regionech, které budou schopny rychle se přesouvat na své místo, zmobilizovat místní obyvatele a zablokovat komunikace. Musí být pokryty všechny trasy možného transportu imigrantů a příjezdy k azylovým střediskům.

Až budeme znát odpovědi na 4 klíčové otázky a nastane "Den D", přikročíme ke konkrétním akcím :

- barikády, blokování komunikací na předpokládané trase příjezdu/ přesunu imigrantů. Využítí všech prostředků k zablokování silničních, nebo železničních komunikací.

- blokování imigračních center, případně jiné radikální akce znemožňující imigrantům pobyt v imigračních centrech.

- apelovat musíme i na policii vyslanou na ochranu imigrantů. Je nutné policisty přesvědčit, že právo národa na obranu kulturní a etnické integrity je nad všemi vnucenými euro-zákony a vlastizrádnými rozkazy. Je nutné jim sdělit fakt, že pokud dovolí zaplavit naši zemi imigranty, stanou se policisté terčem jako první - stejně jako na západě, kde jsou bílí policisté a vojáci napadáni i zabíjeni muslimy a negroidy, často velmi zákeřně a brutálně.
Propaganda

Dovozu imigrantů bude nepochybně předcházet intenzivní multikulturní mašinérie ze strany médií. Občanům budou ukazovat záběry uprchlíků, zejména žen s dětmi v náručích, detailní záběry na ubrečené a vyhladovělé děti apod. To vše se záměrem vyvolat soucitné reakce a dosáhnout toho, aby Češi vyměkli a přestali se importu tisíců imigrantů bránit.

Také mohou srovnávat české uprchlíky, kteří utekli během válek a byli přijati cizími zeměmi, s dnešními barevnými imigranty. Zde lze opět argumentovat kulturní, náboženskou, etnickou kompatibilitou Čechů a naopak nekompatibilitou dnešních muslimských imigrantů.

Musíme být naprosto resistentní k této špinavé propagandě a podporovat rezistenci u obyvatelstva. Pravda je na naší straně, neboť zkušenosti západních zemí, které před lety dovolily příliv barevných imigrantů, mluví jasně.
Preventivní akce

S čím je třeba začít už dnes v rámci prevence ?

1. nátlak na politiky
Někteří politici jsou odtržení od reality, neznají názory běžných lidí. Proto mohou snadno podlehnout lobbingu. Multikulturní levičáci a neziskovky intenzivně vyvíjí nátlak na politiky - od osobních návštěv lidskoprávních aktivistů v parlamentu, přes různé petice, až po oslovování politiků elektronickou poštou. Peticí a otevřených dopisů za přijetí imigrantů proběhlo několik. Někteří politici mohou podlehnout iluzi, že společnost tu imigranty chce.

Proto je třeba dát politikům najevo, jaké jsou skutečné postoje veřejnosti.

2. budovat pověst netolerantní a xenofobní společnosti
Pokud ČR bude mít mezinárodní pověst otevřené, štědré, tolerantní země, staneme se rychle terčem a cílovou stanicí barevných imigrantů. Pokud budeme mít pověst netolerantní a rasistické země, imigranti se nám vyhnou.
Závěr

Nikdo nemá právo nenávratně ničit tisícileté kulturní klima a tradiční etnické složení obyvatelstva v naší zemi i v ostatních zemích Evropy. Kdo se jakkoliv podílí na dovozu etnicky a kulturně nekompatibilních imigrantů, nebo jej podporuje, dopouští se vlastizrady a v budoucnu se bude zodpovídat.

Zde je přirozené právo národa na obranu naší kultury a vlasti nadřazeno všem platným zákonům, které nám byly vnuceny Evropskou Unií, protinárodními havlisty a kolaborantskými politiky. Lidé mají právo realizovat jakékoliv radikální akce, aby zabránili zamoření naší země.

Zpět na článkyhit counter