Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Lidstvo nepochází z Afriky

WM [14.02.2012]


Dosud se tvrdilo, že moderní člověk (Homo sapiens) se zrodil ve východní Africe. Toto tvrzení bylo podloženo nálezy lebek a zbytků kostí v Etiopii. Nálezy jsou staré zhruba 200 tisíc let a byly považovány za nejstarší prokázaný výskyt moderního člověka.


Nedávno ale byly na blízkém východě nalezeny pozůstatky moderního člověka staré 400 tisíc let. Jsou tedy mnohem starší, než africké nálezy.


V jeskyních v dnešním Izraeli byly nalezeny nejen zbytky lebky, ale i důkazy o pobytu moderního člověka. V době před 400 až 200 tisíci lety tu působila kultura používající oheň, jemně vypracované nástroje z pazourků a pokročilé metody lovu.


Moderní člověk tedy pravděpodobně vznikl na Blízkém východě a až později se rozšířil do Afriky a ostatních koutů světa. Ale existují i teorie, že Homo sapiens vznikl současně na různých místech. Také je možné, že dnešní Afričané pochází z některých primitivnějších větví.


Další náš předek žil ve Španělsku


Španělští vědci objevili blízko Barcelony ostatky tvora, který žil před 13 miliony roků a je podle všech znaků přímým předkem lidí. Tento živočich byl pojmenován latinským názvem Pierolapithecus catalaunicus. Živil se ovocem a byl o něco menší, než dnešní šimpanz.


Náš přímý předek, jehož ostatky archeologové nalezli, tedy nežil v Africe, ale v Evropě, na severu Španělska.


Pierolapithecus catalaunicus byl objeven už v roce 2004, ale dodnes se o něm téměř nediskutuje. Stále přetrvává zastaralé dogma o původu lidstva v Africe, čehož pak využívají antirasističtí humanisté ke své multikuturní propagandě.Egypťané byli běloši.Vědci z výzkumného střediska iGENEA v Curychu analyzovali genetický profil egyptského faraona Tutanchamona a několika jeho předků. Zjistili, že Tutanchamon patřil do skupiny R1b1a2, k níž také patří víc než polovina dnešních bílých západoevropských mužů. To podle nich dokazuje, že všichni mají společného předka.


Podle vědců žil tento společný předek asi před 9500 lety na Kavkaze. Odtud se jeho skupina vydala do severní Afriky, do pozdějšího Egypta. Jiné skupiny se postupně přesouvaly na západ do Evropy.


Dnešní muslimští Egypťané jsou rasově odlišní a jejich genetický profil je rozdílný od profilu původních obyvatel starověkého Egypta, kteří vybudovali unikátní civilizaci a stavby, které jsou řazeny mezi divy světa. Egyptské památky tedy patří spíš bílým Evropanům, než muslimům.