Lety nenávisti


Kauza kolem cikánského tábora Lety pokračuje i z jara 2018. Ve sněmovně kvičí demokratická prasata z KDU-ČSL, STAN, TOP09, Pirátů a ČSSD o tom, jak se tady prý popírá rómský holokaust a znevažuje památka milovaných cikánů.

Předchozí vláda použila 450 milionů na odkoupení a likvidaci fungujícího vepřína v Letech, aby si tam neziskovky a cikánské organizace mohly vystavět památník neexistujícího "rómského holokaustu". Zasloužil se o to zejména bývalý ministr kultury Daniel Herman ( KDU-ČSL) a lidskoprávní organizace, které skrze své přátele v EU a OSN dokázaly zorganizovat dlouhodobý mezinárodní nátlak na Česko.


Mnohem horší ale je to, co bude následovat. Vše nasvědčuje tomu, že v Letech vyroste nové centrum protičeské nenávisti.

Celý areál budou za peníze z dotací spravovat a provozovat cikánské a levičácké neziskovky. Návštěvníkům zde budou předkládány dojemné historky o strašlivém utrpení nevinných rómů a vedle toho obrazy zlých Čechů, kteří to prý celé spáchali.

Dobrovolně tam ale nikdo chodit nebude, to je jasné.

V rámci povinných exkurzí tam budou dováženi žáci a studenti, kteří zde budou podrobeni propagandistické masáži o tom, jak jsou Češi zlí, jaké spáchali historické křivdy, jak se musíme stydět, omlouvat a litovat. A hlavně, v rámci svého pokání, musíme u nás vítat všechno barevné, pečovat o menšiny, být věrní a poslušní Evropské Unii a bojovat proti všemu, co média označí nálepkou extrémista, xenofob a rasista.

Pocit viny - to je skrytý a nepsaný záměr celého projektu. Psychoteroristická kampaň, která má podněcovat v české společnosti vinu a sebenenávist.


Historie nenávisti

Celá minulost kauzy Lety jasně dokládá, že na pozadí není nic jiného, než podvratná kampaň za šíření pocitů viny.

Na počátku byl Paul Polansky - americký židovský publicista a lidskoprávní aktivista - který vyšťoural staré dokumenty zmiňující tábor v Letech. Polansky v 90-tých letech pobýval v Praze, věnoval se zde psaní románů o cikánech a bojoval za medializaci kauzy Lety. Pomáhal mu v tom disident a havlista židovského původu Fedor Gál, který překládal a vydával jeho výplody.


V prosinci 2014 vyšla nová Polanského kniha s názvem Tábor smrti Lety, která odstartovala novou vlnu protičeské agitace. Mezi vydavateli knihy je uvedena Česká anarchistická federace a hnutí Antifa.

Kniha plná lží, překroucených a neprokazatelných tvrzení píše o údajných zvěrstvech, jaké prý za války páchali Češi na nebohých cikánech v táboře Lety u Písku. Mnohá tvrzení stojí pouze na výpovědích cikánských pamětníků, kteří cítí šanci dostat odškodnění. Těch cikánů, kteří jsou známí tím, že lžou dříve, než se vůbec naučí mluvit.

Nejhorší výron protičeské nenávisti přichází v závěrečné kapitole s názvem "Krev na zlatých českých ručičkách".

Píše se zde, jak prý Češi vraždili rómy a posílali je do Osvětimy. Dále se píše : "Podívej se, co máš napsáno v občance a kdo ti ji vydal. Byl to Český stát." Podle autorů všichni čeští občané nesou dědičnou kolektivní vinu a mají se cítit zodpovědní.

Vydání této knihy doprovázela propagandistická kampaň na internetu. Na FB stránce je například fotografie českých četníků s textem, že prý "mučili, zabíjeli a znásilňovali v Letech".


Na webu Romea se objevilo tvrzení, že "Lety byly horší než Osvětim" a že Češi odmítají přiznat vinu za "romský holokaust".


Pocit viny - nástroj nenávisti

Pocit viny hraje zásadní roli v neomarxistické politice. Je to hlavní zbraň levičáckého psychoterorizmu proti bílým národům.

Neomarxisté nutně potřebují, aby každý bílý národ měl nějaké stíny z minulosti a cítil vinu. Protože kdo cítí vinu a stydí se za svou historii, přestává být hrdý, silný a sebevědomý. Stává se poníženým, slabým, defenzivním a snadno ovladatelným. Neomarxistická rakovina to dobře ví.

Navození pocitů viny je odrazovým můstkem pro dlouhodobou kampaň, která ve společnosti pěstuje sebenenávist, pesimismus, nedůvěru a averzi k domácí kultuře a společnosti, národní sebepoškozování a sebemrskačství. Hrdost a národní identita je rozleptána kyselinou levičácké nenávisti. Zpřetrhají se životně důležité kořeny a přichází úpadek a rozklad.

Společnost zatížená pocity viny a sebenenávisti je pak ochotná kálet do vlastního hnízda. Začne upřednostňovat cizí a odlišné nad vlastním, vítá imigranty, obdivuje cizí kultury a považuje je za něco lepšího, obohacujícího.

Všichni jsme měli možnost vidět, jak bouřlivé a nenávistné reakce vyvolá to, když některý národ pocit viny odmítá. Když Polsko nedávno zákonem odmítlo, aby se vina za takzvaný holokaust přisuzovala Polákům, okamžitě bylo pod těžkým útokem jak ze zahraničí, tak ze strany vnitřní liberálně-levičácké scény.

Hrdý a sebevědomý národ se silnými kořeny a bez pocitů viny - to je to, co neomarxisté nejvíc nenávidí. Takovému národu se nemohou dostat tak snadno na kobylku a to je přivádí k zuřivosti.

Český národ se nepodílel ani na kolonialismu, ani na nacismu, ani na ničem jiném. Tak si neomarxisté musí vymyslet něco, na čem založit svojí zhoubnou činnost. Vymysleli si "rómský holokaust", celé to obalili snůškou výmyslů, že český národ na tom nese kolektivní vinu a hned je na čem stavět.

Historická fakta jsou v médiích překřičena a zavalena hromadou tisíckrát opakovaných lží.

Ale historická fakta nejde úplně vymazat. Faktem je, že tábor v Letech byl pouze sběrný pracovní tábor, kam byly nahnáni cikáni, kteří se v té době toulali a kočovali krajinou, kradli a přepadali. Cikáni, kteří v táboře pochcípali, nebyli zabiti, ale skolily je nemoce, které se šířily díky jejich slabým hygienickým návykům. A cikáni tvořili jen malou část osazenstva tábora. Většinu tvořili různí asociálové, zloději a bezdomovci.

Závěr

Tábor Lety je jeden z největších lidskoprávních tunelů posledních let. Půl miliardy šlo na nesmyslný odkup. Další stamiliony půjdou na výstavbu, vybavení, dotace, platy neziskovkářů, provoz a údržbu celého plánovaného areálu, který bude sloužit levičácké propagandě a skrytému podněcování nenávisti k našemu národu.

Proto je potřeba stále připomínat, kdo celé tohle svinstvo umožnil a podporoval : KDU-ČSL, STAN, TOP09, Piráti, ČSSD a někteří jednotlivci z ANO ( např. ministr Pelikán).

Tábor Lety byl sběrný pracovní tábor pro nepřizpůsobivé asociály a jeho otevření přineslo společnosti velkou úlevu a mnoho dobrého.

Představme si, že by dnes došlo k otevření podobných pracovních táborů, kam by byli navezeni všichni nepřizpůsobiví cikáni, asociálové, pouliční feťáci, zloději a páchnoucí bezďáci z celé republiky. Představme si tu obrovskou úlevu pro celou zemi. Výrazný pokles krádeží a jiné kriminality. Čistota a pořádek v ulicích. Představme si ten pocit klidu a bezpečí, který by se rozhostil po celé zemi, kdybychom se zbavili toho odpadu. Obnovme Lety k původnímu účelu !