Kult slabosti a nemociV pražské galerii DOX, která je hnízdem anti-konzervativních, progresivně-levičáckých "umělců", se konala další zvrácená výstava, tentokrát oslavující postižené a nemocné. Název výstavy je "POSTIŽENI NORMALITOU".Doplňkový program této výstavy nese název "Obdařeni postižením" a autoři v něm chtějí motivovat žáky a studenty škol k obdivování nemocných a mentálně postižených. Podle multikulturně-levičáckých umělců je nemoc a postižení darem.Autoři se touto akcí snaží vzkázat společnosti, že slušní, zdraví a normální lidé jsou z pohledu levičáckých umělců nenormální a postižení. Podle jejich názoru jsou postiženi tím, že jsou normální. Naopak mentálně postižení a nemocní s vrozenými vadami jsou menšinou, kterou je třeba oslavovat a propagovat jako další z idolů humanisticko-levičácké kultury.
Tento "Kult nemoci" - chorobná orientace na vše slabé, nemocné, menšinové a odlišné - reflektuje degeneraci lidskoprávních, multikulturních levičáků a jejich snahu převrátit naruby tradiční společenský i přírodní řád.Výstava si získala obdiv především v homosexuální komunitě, neboť zapadá do jejich dlouhodobé kampaně, která má za cíl normalizovat a oslavovat veškeré odchylky a úchylky. Jejich články na homosexuálních webech napadají normální a zdravé občany otázkou: "Jste i vy postiženi normalitou?".Ideologické kořeny Kultu nemoci

Kult nemoci vychází z ideologie Nové levice ( neo-marxismu ) zformulované freudo-marxisty v 50. a 60. letech minulého století. Podle této ideologie, která převrací naruby tradiční řád i přírodu, je každý konzervativní, normální a zdravý člověk z většinové bílé společnosti špatný a nenormální. Naopak idolem neo-marxistické kultury je každý jedinec, který je nositelem nějaké odlišnosti, nemoci, úchylky, asociálnosti, nebo příslušnosti k menšinám.

Neomarxisté ( tzv. Frankfurtská škola ), kteří po válce vyprodukovali tuto zhoubnou ideologii, čerpali z psychoanalýzy nacionalistických ideálů a snažili se o jejich absolutní negaci. Jestliže vláda v předválečném Německu aplikovala přírodní výběr, aby odstranila mentálně postižené a neživotaschopné novorozence, pak neomarxisté začali tyto nemocné a postižené oslavovat. Jestliže nacionalismus odmítá odlišné imigranty, neomarxisté je začali preferovat. Jestliže nacionalismus oslavuje zdraví a sílu, pak neomarxisté začali oslavovat slabost a nemoc. Preferovat přírodní zákony, zdraví, vitalitu a sílu považuje neomarxistická ideologie za fašismus.Kult slabosti a nemoci se rozrostl do obludných rozměrů.

Na západě se stává módou adoptovat malé africké černochy nakažené virem HIV a přivézt je do země. V USA tomu byly nastaveny příhodné podmíky Obamovými reformami, které umožnily imigraci nakažených. Deviace jsou oslavovány jako cosi moderní a normální.

Postižení, neživotaschopní novorozenci a nositelé vážných, geneticky přenosných nemocí, jsou nejen zachraňováni a zapojováni do života, ale pseudo-humanisté se snaží i o to, aby mohli mít potomky a přenesli svůj poškozený genetický kód na novou generaci. V médiích pak divákům nabízí soucitné reportáže o tom, jak je úžasné, že nositel postižení založil rodinu a má děti.

Za povšimnutí také stojí, jakým stylem jsou propagovány různé "sportovní" a soutěžní akce pro mentálně postižené. Ačkoliv jsou na takových soutěžích prázdné tribuny a je zde nulový zájem veřejnosti, jsou tyto akce propagovány, jako by šlo o nejpopulárnější sportovní události.

Z postižených se pak neo-marxisté a pseudohumanisté snaží udělat další menšinu, kterou pak politicky zpracují svými ochranářskými a anti-diskriminačními sliby a využijí ji pro své politicko-mocenské záměry.Zpět na článkyweb site hit counter