Na seznam článků     Na hlavní stránku  


Děti jsou rasistické ?

WM [8.7.2010] p.k.


  Rasismus je dnes označován za něco nepřirozeného, zvrhlého a odporného. Odborníci ale objevili, že malé děti se již od 3 let ve smíšeném, "barevném" kolektivu chovají rasisticky . Označíme tedy i malé děti za nepřirozené, zvrhlé a odporné ?
 

Rasismu se učíme, nebo se s ním rodíme ?


  Většina rodičů si myslí, že malé dítě se rasismu naučí, když jej vnímá ve svém okolí, slyší jej od dospělých atd. Tak to není. Vědci prokázali, že malé děti rozlišují lidi dle rasy a chovají se rasisticky zcela spontánně, i bez vlivů z okolí.

  Profesorka Phyllis A. Katzová z americké University of Colorado prováděla dlouhodobý výzkum na 200 dětech ( 100 černých, 100 bílých dětí ). Zjistila, že již ve věku 6 měsíců, malé děti vnímají rasové rozdíly, když jim ukazovala fotografie černochů/bělochů a zkoumala, jak na ně děti reagují.
 

S odlišnými si nehraju !


  U 3-letých dětí profesorka Katzová zjistila další rozvoj přirozeného "rasismu" a xenofobie. Dětem ukázala několik fotografií cizích dětí ( černochů i bílých ) a vyzvala je, aby si z nich vybraly fotografie těch dětí, se kterými by se chtěly kamarádit. Téměř všechny děti si vybíraly fotografie dětí stejné rasy.

  Ke stejným závěrům došli i další odborníci. Studie zveřejněná v roce 2007 asociací American Psychological Association došla k závěru, že většina 3-letých dětí v multikulturním prostředí preferuje kamarádství a společnou zábavu s dětmi stejné rasy, nikoliv s dětmi odlišné rasy.
 

Máme to v genech ?


  Psycholog Howard Fishbein z University of Cincinnati odkazuje na historická fakta : naši předkové žili po tisíce generací ve vymezených skupinách. Vybudovali si svůj jazyk, kulturu a odlišili se od ostatních. Cizí skupiny a všeobecně cizinci pro ně znamenali ohrožení a nutnost obrany.

 

Na závěr


  Pokud je společnost do jisté míry "rasistická" a brání se přílivu odlišných cizinců a kultur, pak se taková společnost dá považovat za zdravou a vitální. Naopak národ, který potlačuje přirozený rasismus, toleruje nepřizpůsobivé přistěhovalce a dovoluje masovou imigraci, je národem zdegenerovaným, umírajícím a jeho obyvatelstvo bude vytlačováno ze svého území importovanými kulturami.Zdroje :
(1) http://library.adoption.com/articles/young-children-and-racism.html
(2) http://www.newsweek.com/2009/09/04/see-baby-discriminate.html
(3) Castelli, L., De Amicis, L., and Sherman, S.J. (2007). The loyal member effect: on the preference for ingroup members who engage in exclusive relations with the ingroup. Dev. Psychol. 43, 1347–1359
(4) http://members.cox.net/dagershaw/lol/PrejudiceUsThem.html