Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Otevřte hranice ! Praotec Čech byl také imigrant !

WM [06.04.2011]


Před pár dny proběhl v ČT krátký dokumentární pořad odsuzující nacionalismus. Pořad začínal záběry z pochodu nacionalistů a skandování "Čechy Čechům". Celý dokument byl sestaven z rozhovorů s lidmi, jejichž předkové přišli z ciziny - muž, jehož praděda přišel z Anglie; Moravák, jehož předci přišli v 18. století z Francie; žena, která měla italskou prababičku; mladý muž, který má matku z Řecka atd.

Autorka Pavla Frýdová z ČT se snažila poukázat na údajnou nesmyslnost nacionalismu pomocí tvrzení o promíchanosti naší populace, o předcích z ciziny atd. Ovšem nakonec spíš poukázala na ignoranci a manipulativnost svého multikulturního pseudo-humanismu, protože argumenty a stanoviska, které použila, nacionalisté nikdy nezastávali.

Když nacionalisté říkají "Čechy Čechům", pak to neznamená, že by odmítali člověka, jehož praděda byl Angličan, nebo Francouz, který se přiženil do Čech. Ani to neznamená, že by ho nepovažovali za Čecha. Znamená to, že v naší zemi nechtějí parazitující cikány, znamená to že nechtějí náměstí našich měst zaplevelené asijskými trhovci a mafiemi, znamená to, že odmítají imigraci odlišných kultur z islámských zemí a primitivních etnik z Afriky.

Prohlašovali nacionalisté někdy, že by chtěli "vyčistit" Čechy od všech, kteří nemají čistě české kořeny ? Ne.

Vadí nacionalistům fakt, že naše populace se během historie částečně promíchala s ostatními příbuznými bílými národy ? Ne ! Žádný nacionalista přeci nepopírá, že moderní Češi vznikli před více než tisíci lety smícháním keltského, germánského a slovanského obyvatelstva, ke kterým se v průběho historie přidalo menší množství genů z různých částí Evropy. Tento fakt nikomu nevadí. O žádné mezirasové míchání však nešlo.

Tady nejde o dávnou historii, tady jde o současné problémy a tím je imigrace zcela odlišných etnik, ras a kultur, která již dnes působí konflikty v mnoha zemích Evropy.

Odkazovat na stěhování národů a přesuny kmenů ve starověku je také zcela irelevantní, protože:


1. v době stěhování národů před 1500 lety bylo území dnešní ČR vz dnešního pohledu pusté a kompletně zalesněné. Pokud sem přišla skupina lidí z ciziny, našla zde dostatek prostoru a nikomu nemohla překážet. Dnešní Evropa je přelidněná, žádný prostor pro statisíce a miliony imigrantů tu není a jejich příchod = konflikty.

2. v době stěhování národů se jednalo o příchod příslušníků bílé rasy na naše území. Dnešní imigranti, které tu nechceme, jsou odlišné rasy s odlišnými zvyky a mentalitou.

Multikulturní levičáci se snaží zpochybnit nacionalismus poukazováním na argumenty, které ovšem nacionalisté nikdy netvrdili a netvrdí. Jedná se tedy o čisté lži a manipulace.

Tato faleš je pro moderní levičáctví charakteristická. Svou protinárodní a protibílou nenávist maskují tezemi o toleranci a porozumnění. Metodami psychologického terorismu se snaží nabourávat naši jednotu a národní cítění, abychom přišli o obranyschopnost proti nebezpečním, které oni prosazují - multikulturalismus a masovou imigraci odlišných ras a etnik.

Levičáci tvrdí, že nemáme právo bránit mimoevropským cizincům v migraci na naše území, protiže i naši předkové sem přišli ze vzdálených území. Tento argument se ovšem ukáže jako silně paradoxní, když ho extrapolujeme na globální úroveň. Pak bychom totiž mohli tvrdit, že Amerika také nikdy nepatřila Indiánům, protože ti tam také přišli odjinud - z Asie.