Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Je homosexualita přirozená ?

WM [07.01.2012]


Homosexuální aktivisté a jejich ochránci z řad lidskoprávních a neomarxistických levičáků často obhajují homosexualitu tvrzením, že je přirozená, protože i v přírodě některá zvířata praktikují homosexualitu. Je pravda, že byla pozorována u několika stovek druhů, převážně jde o některé druhy ptáků a býložravců žijících ve stádech.


Důvod pro takové chování je ten, že samice těchto zvířat jsou pohlavně aktivní jen krátké období a páří se jen několik týdnů, nebo dnů v roce. Naopak samci jsou pohlavně aktivní po celý rok. V době, kdy se samice nepáří se tak u samců hromadí hormony, roste jejich agresivita a nepozornost, která přináší riziko, že je uloví šelma. Proto tento problém řeší pokusy o páření s jinými samci. Tím u nich dojde k odplavení hormonů, k vybití nahromaděné energie a k uklidnění organismu.


Nejedná se tedy o klasickou homosexualitu, protože samci těchto druhů se primárně zajímají o samice. Pářením mezi samci pouze řeší problém nahromaděné sexuální energie v dlouhém období, kdy se samice nepáří. Ale jejich hlavním životním cílem je splodit potomky se samicí.


Některé druhy také stykem mezi samci vyjadřují svou pozici v hierarchii. Silnější samec napadne slabšího a imituje páření, čímž ho poníží a upevní tak svou nadřazenou pozici. Ale opět jeho primárním zájmem jsou samice. Případy skutečné homosexuality byly pozorovány u některých druhů, ale jedná se spíš o vyjímky a často to bylo v nepřirozeném prostředí, např. u zvířat chovaných v zajetí.


Základní premisa, že pravá homosexualita je protipřírodní, je tedy víceméně platná. Stejně tak platí, že homosexualita u člověka je sexuální deviace. Na Zemi je známých asi 8 milionů druhů zvířat. Páření mezi samci bylo potvrzeno jen u několika stovek druhů. Nejedná se tedy o nic běžného. A především se zpravidla nejedná o skutečnou homosexualitu, jak bylo popsáno.