Jak vzniká homosexualita ?


        Homosexualita není pouhá psychická změna sexuálních preferencí. U homosexuálů byly zjištěny mnohem hlubší změny a pohlavní atypičnosti na biologické úrovni. Podle původní teorie měla být příčinou homosexuality vadná genová mutace, ale tato teorie nebyla potvrzena. Nyní jsou vědci možná na stopě toho, co homosexuální deviaci způsobuje.

      Protože gen pro homosexualitu pravděpodobně neexistuje, ale homosexuál se se svou poruchou již rodí, pak ke vzniku homosexuality musí docházet působením některých škodlivých vlivů během vývoje lidského zárodku v děloze matky.
Gayové mají ženský mozek, lesby mužský


Je známo, že ženský a mužský mozek funguje jinak. Výzkum pomocí magnetické rezonance ukázal, že při řešení stejného úkolu zapojují ženy jiné části mozku, než muži, a naopak. V roce 2008 švédští vědci zkoumali Magnetickou rezonancí mozky homosexuálů a bylo prokázáno, že mozek homosexuálních mužů ( gayů ) funguje podobně, jako ženský mozek. U leseb je tomu přesně naopak.

Vědci se zaměřili na mozkové centrum zvané amygdala, které zpracovává emoce. Zjistili, že mozek gaye funguje z hlediska emocí stejně, jako mozek zdravé ženy. Lesby jednají z hlediska emocí podobně, jako muži.

Jsou zde i další shody. Mozek normálního muže je asymetrický, má vyvinutější pravou polovinu ( hemisféru ). Mozek ženy je více symetrický a má obě hemisféry stejně velké. U leseb bylo zjištěno, že jejich mozek je i zde shodný s mužským a má asymetrické hemisféry. U gayů je jejich mozek shodný s mozkem normální ženy, což se mimo jiné projevuje na jejich typickém tónu hlasu, emocionalitě a zženštilém chování.


Hormonální nerovnováha v těhotenství příčinou homosexuality ?

Podle zprávy zveřejněné nedávno ve vědeckém časopise The Quarterly Review of Biology vzniká homosexualita v době, kdy se lidskému zárodku v děloze matky vyvíjí mozek. A příčinou jsou zřejmě konfliktní reakce hormonálního a imunitního systému matky a jejího plodu.

Zárodek dítěte se vyvíjí v děloze, v prostředí, které je plné hormonálních látek vyprodukovaných jak samotným plodem, tak tělem jeho matky, jejíž imunitní systém na tyto látky reaguje. Dochází zde k vzájemným biochemickým reakcím, které ovlivňují vývoj dítěte.

V naprosté většině těhotenství je hormonální a imunitní systém matky ve vzájemné harmonii se zárodkem dítěte. Ale za určitých okolností může dojít ke konfliktním a vadným reakcím, což má na vývoj plodu negativní vliv.

Nervová soustava a mozek se u dítěte začíná tvořit v 8. týdnu po početí. Homosexualita vznikne, pokud k těmto konfliktním hormonálním reakcím a hormonální nerovnováze dojde v této době. Vývoj plodu je škodlivě ovlivněn tak, že se mužskému zárodku začne tvořit ženský typ mozku a narodí se gay. Nebo opačně v případě zárodku ženského.


Závěr

Homosexuálové jsou produktem nestability a disharmonie. Tato nestabilita je pak určujícím faktorem jejich osobnosti, jejich psychiky. Homosexuál ( gay ) je ženský mozek v mužském těle. Takový organismus nemůže být vyrovnaný a stabilní.

Fakta, které známe o homosexuálech, to potvrzují: zženštilost, zvýšená emocionalita a emoční nestálost, časté střídání partnerů, zvýšený počet sebevražd, výrazně vyšší výskyt HIV a dalších pohlavních chorob atd.

Homosexualita není normální. Je to porucha, deviace.


http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080617151845.htm
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=58064&l=en&newsdep=130
http://www.jstor.org/stable/10.1086/668167
http://scitechdaily.com/homosexuality-might-develop-in-the-womb-due-to-epigenetic-changes/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prenatal_hormones_and_sexual_orientation

Zpět na článkycounter