Související články     Na hlavní stránku  


Jak se peče humanismusNoční můrou humanistů, rovnostářů a ostatních levičáků je moderní genetika, která odhaluje rozdíly mezi rasami i etniky a bourá utopické, rovnostářské, levičácké teorie. Záchvaty fanatického vzteku dostávají například ve chvíli, kdy člověk upozorní na rozdíly v inteligenci mezi rasami.

Na téma rozdílů v IQ už bylo vypracováno za posledních sto let přes 150 studií a analýz. V reakci na tato fakta se levičáci rozdělí do dvou táborů. Jedni všechna tato fakta napadají, označují za rasistické atd. Ti druzí jsou méně radikální a snaží se jít oklikou - přijdou s tvrzením, že prý existují i jiné typy inteligence, než je ta globální, matematicko-logická, měřená kvocientem IQ. Tyto nové typy inteligence (například hudební, nebo pohybová inteligence) jsou šité na míru jejich ochraňovaným menšinám a černí v nich údajně vykazují lepší výsledky, než bílí.

Podívejme se, kdo jim dodal podklady k tomuto argumentu.Multikulturní odborníci

Howard Gardner, profesor na Harvardově univerzitě, jeden z nejznámnějších amerických psychologů a vlivný autor v oblasti reformy vzdělání, Howard Gardner přišel v roce 1983 s "teorií rozmanitých inteligencí", podle které údajně existuje sedm nezávislých druhů inteligence :


lingvistická (jazyková) inteligence;
logicko-matematická inteligence;
hudební inteligence;
prostorová inteligence;
pohybová inteligence;
sociální (interpersonální) inteligence;
osobní (intrapersonální) inteligence.Později přidával další typy. Nejnověji Gardner a jiní psychologové mluví o další složce : spirituální inteligence.

Tato teorie "rozmanitých inteligencí" se výborně hodí rovnostářským multikulturním levičákům po celém světě. Racionálně uvažující člověk si ale ihned uvědomí, jak absurdní je tato teorie.

Když tu máme hudební a pohybovou inteligenci, proč nemůžeme zavést ještě další složky - třeba alkoholickou inteligenci ? Alkoholickou inteligenci stanovíme například jako schopnost chlastat a současně ovládat své chování. V oboru psychologie není žádný problém něco takového vymyslet a prohlašovat za vědecký závěr, i když se jedná o naprostou ptákovinu. Stačí vystudovat psychologii, formulovat teorii, podpořit ji vhodně provedeným empirickým výzkumem v hospodách a "alkoholická inteligence" je na světě.

Skutečnost je taková, že inteligence je jen jedna. Je to globální, logicko-matematická inteligence, měřená kvocientem IQ. Je to takzvaný "selský rozum". Vše ostatní je jen individuální talent.
Původ lží

Podívejme se tedy na původ a minulost psychologa Gardnera, abychom zjistili, z jakého tábora tyto myšlenky přicházejí.

Howard Gardner se narodil v roce 1943 židovským rodičům, kteří utekli z Německa do USA. V roce 1961 nastoupil na Harvard a studoval sociologii a psychologii pod vedením freudovského psychoanalytika Erika Eriksona, který byl také židovského původu a do USA emigroval z Dánska.

Gardner prožil svá studentská léta v 60-tých letech na Harvardu, což bylo jedno z center levičáckého hnutí v Americe. V knize U-Turn (od Bruce Griersona), se píše o Sidney Rittenbergovi a jeho přátelském rozhovoru s Howardem Gardnerem. Sidney Rittenberg byl známý americký radikální levičák židovského původu, maoista. Takže existuje napojení Gardnera i na radikální levičácké hnutí Nové levice v 60-tých letech.

Gardner byl tedy sympatizantem, či pasivní složkou levičáckého hnutí 60-tých a 70-tých let v Americe. Charakteristikou hnutí Nové levice byla glorifikace černochů a revolucionářů Třetího světa, nenávist k bělošské střední třídě a bílé kultuře, ochranářství všech odlišných menšin a tak dále.

A jsme doma.

V rozhovoru se Steenem Larsenem z 30. ledna 2002 se Gardner zmiňuje o silném vlivu, jaký na něj měl jeho lektor Erikson se svým freudismem. Zmiňuje se také o freudo-marxistických autorech, jako Erich Fromm a Herbert Marcuse. Projevuje typicky multikulturní myšlení, když se rozhovor směruje na téma islámského terorismu. Vyjadřuje kritiku, že za terorismus islamistů na západě může evropská tradiční společnost, protože nechce imigranty přijmout mezi sebe. Kritizuje Evropu za to, že zde nefunguje "melting pot", jako v USA. Že Evropa není multikulturní "tavící kotel" a proto se imigranti cítí vyloučeni a páchají útoky. Typické neo-marxistické myšlení : za vše mohou bílí. Černí imigranti jsou jen utiskované a diskriminované chudinky.

Psychologické, filosofické, sociologické a podobné fakulty na univerzitách byly vždy základnou marxismu a neo-marxismu. V Americe 60-tých let právě tyto fakulty byly centrem hnutí Nové levice a líhní levičáckých "odborníků". A to trvá dodnes.

Tyto obory mají se skutečnou vědou málo společného. Je zde dovoleno prohlásit téměř jakoukoliv teorii, podložit ji vhodně provedeným emipirickým průzkumem a prohlašovat ji za platný výsledek a vědecký fakt. To vše za podpory mediální propagandy, která jejich výplody ve zjednodušené podobě roznese a "humanisté" a levičáci po celém světě mají podklady pro své argumenty.
Multikulturní mafie

Proč je Gardner vlivný a známý ? Protože jeho teorie vhodně zapadají do multikulturně-levičácké ideologie. Proto se může těšit z přízně médií, která jeho i jeho teorie propagují a šíří do světa.

Když jiní vědci přijdou například s výzkumem, který odhaluje nižší inteligenci černochů, pak nemají šanci své závěry široce zveřejnit, protože média jim nedají ani kapku prostoru a jejich názory tak zůstanou nedostupné většině populace. Šíří se výhradně teorie podporující multikulturní levičáctví, které téměř vždy stojí na iracionálních, smyšlených a pochybných základech.

Dobře zde funguje neomarxistická strategie "dlouhého pochodu institucemi", dle které se mají levičáci soustředit na postupné obsazování pozic v humanitním školství, v médiích a dalších organizacích, i v politice. A z těchto pozic pak mají šířit multikulturně-levičácké myšlenky a prosazovat konkrétní zákony a změny demokratickou cestou. Vzájemně se podporují a doplňují a vytváří tak zhoubný internacionální systém, který se stará o multikulturalizaci Evropy a pomalou likvidaci naší tradiční kultury a národních států.


Tak tímto stylem vznikají "vědecké" podklady pro multikulturní a antirasistické názory a ideály.