Islám, nebo rasa ?


Veřejná diskuze na téma islámu a islamizace se stále točí kolem otázek, zda násilí má, či nemá oporu v Koránu. Islamofilové vykládají, že nenávistné úryvky z Koránu jsou vytrženy z kontextu. Islám prý není agresivní. Muslimští teroristé a násilníci prý jen zneužívají a překrucují náboženství atd. atd.

V květnu 2016 se objevila reportáž o francouzském novináři, který pronikl mezi islámské džihádisty ve Francii. Podle něj jde jen o ztracené, frustrované mladíky, kteří o islámské víře nic neví a jejich ideologie nemá s islámem nic společného

Také po útocích v Paříži a Bruselu se objevily informace o minulosti teroristů. Údajně šlo o frustrované, mladé muže se zkušenostmi s drogami a drobnou kriminalitou, kteří se dlouhodobě o islám nestarali, až najednou se nechali po internetu naverbovat Islámským státem.

Jedni se snaží podporovat teorii, že islám nemá s násilnostmi nic společného. Druzí tvrdí, že islám je příčinou všeho. Problém je ale mnohem hlubší a pravda bude někde uprostřed.

Rasový problém

Kamkoliv na západ přišel větší počet muslimů, tam brzy vyvstaly problémy - nárůst kriminality, násilnosti, gangy, ghetta, parazitismus, hrozba terorismu. Proč jsou s barevnými menšinami potíže v celé Evropě, od Španělska až po Švédsko ?

Existují dvě základní příčiny :

Zaprvé je to islámská ideologie, která prokazatelně obsahuje množství agresivních prvků.

Zadruhé je to rasa. Jak víme, rasa se vyznačuje nejen barvou pleti, ale také vrozenou a v genech zakódovanou mentalitou, kterou sdílí převážná většina příslušníků daného etnika.

Geny jsou základem všeho. Určují, mimo jiné, jakou bude mít člověk inteligenci, jaké bude mít charakterové vlastnosti, jak vysoké bude mít hladiny hormonů, jaký bude mít temperament / mentalitu atd. Každého člověka utváří zhruba ze 60% jeho geny a na zbytku se podílí kultura, výchova a prostředí, ve kterém vyrůstá.

Můžeme tedy předpokládat, že problémy s muslimy jsou z 60% rasovým problémem a ze 40% je příčinou islám a islámská kultura.

Bílí muslimové, černí křesťané

V ČR je nejvíce věřících lidí na jižní Moravě.

Představme si, hypoteticky, že by všichni věřící Moraváci najednou konvertovali k islámu. Stala by se z klidných a příjemných lidí banda rozpínavých islamistů ? Změnil by se rázem pohodový Jihomoravský kraj na problémový a konfliktní region, jako mnoho islámských států ? Začali by Moraváci napadat sousední kraje, hromadně znásilňovat a agresivně šířit islám ? Založili by tu teroristickou organizaci a začali nám tu pobíhat opásaní výbušninami ?

Nic z toho by se nestalo, protože by to bylo stále to samé etnikum, stejná rasa, stejná krev a geny, které předurčují základní povahové rysy jednotlivce i mentalitu celého lidu. Samozřejmě, přineslo by to zničení tradiční kultury a mnoho dalších negativních změn, ale rozhodně by se nezačali chovat stejně, jako barevní muslimové z Asie a Afriky.

A nyní si naopak představme, že by problémová muslimská ghetta v západních velkoměstech dobrovolně přešla na křesťanství a vzdala se islámu. Zmizely by tím i všechny problémy, gangy, kriminalita a sociální parazitismus ? Rozhodně ne.

Stále by tato ghetta byla semeništěm kriminality, pouličních gangů a parazitování na sociálních dávkách.
Stále by docházelo k útokům na hasiče a policisty.
Stále by znásilňovali a útočili na bílé ženy, pouze by to neospravedlňovali islámem.
Stále by docházelo k nepokojům a výtržnostem.

Pouze by zmizely mešity a teroristické aktivity motivované islámskou ideologií, ale většina problémů by rozhodně přetrvala.

Interpretace islámu odpovídá inteligenci a mentalitě

Obhájci islámu tvrdí, že teroristé a fundamentalisté chybně vykládají korán, který prý k násilí nevybízí. Jenomže muslimové si vždy budou vykládat náboženské učení tak, jak to odpovídá jejich mentalitě.

Čím světlejší etnikum / národ, tím umírněnější, volnější, méně agresivní forma islámu.

Je známo, že světlejší muslimské komunity z Balkánu, Kavkazu, nebo jihozápadního Ruska ( s vyšším podílem bělošských genů), se k islámu staví velmi benevolentně. Občas si dopřejí alkohol, někteří dokonce jedí i vepřové a právo šaríja má mezi obyvatelstvem mnohem nižší podporu.

Naopak ten nejhorší výklad islámu vládne ve společnostech, kde převažuje tmavá barva pleti - Afrika, Blízký východ, až po Afghánistán a Pákistán.


IQ a hormony


Mentalita a temperament jednotlivce jsou z biologického hlediska dané hladinou hormonů, vrozenou inteligencí a řadou dalších biologických faktorů.

Z mezinárodních srovnávacích IQ testů víme, že muslimové ze sev. Afriky a Blízkého východu mají průměrně o 10 až 20 jednotek nižší IQ, než Evropané. Afričtí černoši mají IQ ještě nižší - průměrně mezi 60 a 75 jednotkami. Naopak mají výrazně vyšší hladiny pohlavních hormonů v krvi.

Kombinace těchto faktorů způsobuje, že vrozená mentalita a temperament barevných pronárodů je povětšinou primitivní a agresivnější. Proto i náboženství, které vyznávají, bude jimi interpretováno tím horším způsobem.


Platí to i pro křesťanství


V subsaharské Africe a v Karibiku, kde převládá křesťanství, si také můžeme ověřit, že mentalita populace předurčuje to, jakým způsobem bude náboženství interpretováno.

V "křesťanských" černošských zemích je náboženství silně ovlivněno různými, velmi primitivními africkými kulty a pověrami, které se církvi a misionářům ani po stovkách let nepodařilo vymýtit.

Černoši si katolické křesťanství běžně míchají s černou magií Voodoo, se šamanismem a animismem ( uctíváním různých duchů ) a s dalšími formami primitivního okultismu, které jsou v podstatě anti-křesťanské, ovšem jsou mnohem bližší černošské mentalitě a inteligenci, než vyšší náboženství.

I v černošských kostelech na jihu USA jsou běžné výjevy, jak z afrických tribálních tanců, kdy se černoši dostávají do transu, válí se po zemi a chovají se jako zvířata.

Rasa hraje zásadní roli

Porovnejme černošská "křesťanská" ghetta v USA a muslimská ghetta v Evropě. Zjistíme, že se v mnohém nápadně podobají.

Srovnejme černošské nepokoje v USA a nepokoje na muslimských předměstích v Evropě - v obou případech zdivočelé černé tlupy, které rabují obchody, zapalují stovky aut a útočí na bílé.

Když v USA v obdobích neklidu, nebo živelných katastrof přijedou policisté, nebo hasiči do černošského ghetta, ihned jsou pod útokem. To samé se děje v evropských muslimských ghettech, kde jsou hasiči, záchranáři a policisté systematicky napadáni.

V Čechách byli odjakživa tou nejvíce problémovou a asociální menšinou cikáni.
V Americe jsou problémem zejména černoši ( kteří vévodí statistikám kriminality) a jejich ghetta plná kriminality a gangů.
V západní Evropě jsou zdrojem největších problémů barevní muslimové a imigranti ze subsaharské Afriky.

Společným jmenovatelem a příčinou problémů je černá tlama.

Poláci jako důkaz

Další důkaz, že problém je převážně rasový, poskytují bílí přistěhovalci z Polska žijící v Británii.

Neomarxisté často argumentují, že za kriminalitu a nepokoje může údajná diskriminace menšin a jejich segregace do ghett. Tuto lež ale vyvrací fakt, že v městských lokalitách na západě, kde žijí početné komunity Poláků, k ničemu takovému nedochází.

Bílí přistěhovalci z východní Evropy jsou na západě ve stejné, často i v horší pozici, než barevní imigranti ( díky politice anti-rasismu a zvýhodňování barevných). Přesto bílí lidé nikdy nevyvolali pouliční nepokoje, hromadná znásilňování, ani teroristické útoky. V drtivé většině poctivě pracují a podíl příjemců sociálních dávek je u nich pod celkovým průměrem.

Poláci se v Londýně také sdružují do svých "ghett". Největší komunita Poláků žije v londýnské čtvrti Ealing. Početné komunity jsou také ve čtvrtích Haringey a Hounslow. Přitom právě Ealing a Hounslow, kde většinu obyvatel tvoří bílí Britové a přistěhovalci z východní Evropy, patří mezi klidné a bezpečné londýnské obvody. Desetitisíce Poláků tam bezpečnostní situaci nijak nezhoršili.

Pouze Haringey trpí zvýšenou kriminalitou díky tomu, že bílých je zde méně a přes 20% populace této čtvrti tvoří černoši, pakoši a arabáci.

Problémy s Poláky jsou většinou v rovině drobných deliktů, nočních výtržností v opilosti, bitky v hospodách mezi sebou apod.

Naopak všude, kde žijí početné komunity Pákistánců, Arabů, negrů, tam je vždy postaráno o problémy a vysokou kriminalitu.

Čím černější, tím horší

Na příkladu řady západních multi-kulti měst je také vidět, že bydlet v ulici se světlejšími muslimy z Turecka, nebo Balkánu sice není žádná výhra, ale je to mnohem lepší, než žít v ulici s "křesťany" z Nigérie, nebo Konga.

Primitivní negerské gangy dokáží být mnohem agresivnější a jejich ghetta mnohem problémovější, než muslimové z umírněnějších a vyspělejších oblastí islámského světa.

Přijímat jen "křesťany" by tedy nebylo žádnou zárukou bezpečnosti. Právě proto je rasové hledisko důležité a nesmí být ignorováno.

ČR už získala zkušenosti s křesťanskými uprchlíky z Iráku. Xenofilové nám tvrdili, že křesťanští uprchlíci budou hodní, slušní a pracovití. Z velké části z nich se ale vyklubali drzí parazité a podvodníci.

Jediný rozdíl mezi nimi a muslimy je jiná víra, ale co do etnického / rasového původu jsou křesťané z Iráku naprosto totožní s iráckými muslimy. Stejné geny, stejná mentalita.

Závěr

V otázkách kolem imigrace a islamizace se musíme soustředit na rasové hledisko. Koncentrovat se jen na islám, bojovat pouze proti muslimským imigrantům, nebo přijímat jen křesťany je nedůsledné a není to řešení.

Kdekoliv jsou v bílých zemích přítomny početné menšiny s tmavou barvou pleti, tam vládnou problémy, kriminalita, násilnosti a sociální parazitismus.

Je potřeba bojovat proti barevné imigraci jako takové. Musíme jasně deklarovat, že nechceme v Evropě nic barevného. Žádné negroidy, žádné blízkovýchodní čmoudy, žádné Pákistánce, ani cikány ... bez ohledu na jejich víru.

Říct, že chceme Evropu jen pro bílé znamená být hned obviněn z nacismu a rasismu. Kdyby ale Evropa byla skutečně jen pro bílé, žili bychom dnes v nesrovnatelně lepším, stabilnějším a bezpečnějším světě. A proto všichni klidně buďme "rasisté" a "extrémisté" a bojujme za Evropu JEN PRO BÍLÉ !