Ideologické podhoubí projektu Demagog


Projekt Demagog CZ se zabývá hodnocením pravdivosti výroků politiků a jiných, veřejně známých osobností. S pomocí sympatizujících novinářů, kteří na jeho "analýzy" neustále odkazují, si buduje monopol na pravdu.

V poslední době si mnoho lidí všimlo zaujatosti Demagogu proti aktérům proti-islámského hnutí v ČR, kteří byli Demagogem hodnoceni jako lháři. Je to proto, že by opravdu lhali, nebo je za tím něco jiného ? Naopak politici z opačného názorového tábora, například Dienstbier nebo Marksová, získávají od Demagogu velmi kladné hodnocení.
Ideologické podhoubí

Demagog.CZ tvrdí, že "jako celek není svázán s žádnou politickou stranou či uskupením". Tím prý zajišťuje objektivitu a nestrannost.

To je lež. Většina týmu Demagogu jsou studenti z Brna otevřeně sympatizující s liberálně-levičáckým a dnes již politických hnutím Žít Brno, jehož členové oslovují voliče kritikou korupce a hazardu, ale zároveň se dlouhodobě angažují v demonstracích proti nacionalistům, v podpoře multikulturních iniciativ a v kritice proti-islámských akcí českých občanů. V týmu Demagogu také je minimálně jeden člen multikulturně levičácké Strany Zelených a další s touto stranou sympatizují.

Je zde přímá ideologická vazba členů týmu Demagogu na politické subjekty Žít Brno a Strana Zelených. Navíc Žít Brno a SZ stojí na shodné politicko-ideologické platformě, kterou je multikulturní levičáctví. Příkladem jejich provázanosti je demonstrace proti odpůrcům islámu v Brně 14.2.2015, kterou uspořádala Strana Zelených a Žít Brno, aby vyjádřili podporu multikulturalismu a imigraci.

Nahlédněme do profilů jednotlivých členů týmu Demagogu, kteří jsou aktivní na Facebooku. To nám napoví z jakého ideologického podhoubí celý tento projekt vyrostl :

 

Jan Bittner
- analytik Demagogu
- patří mezi brněnské multikulturní levičáky, z nichž mnohé má mezi přáteli i na FB.
- často sdílí levičácké příspěvky svého bratra Petra Bittnera. Na zdi jeho Facebooku visí například video s bolševickou hymnou Internacionála, nebo citát neo-marxisty Slavoje Žižka. --> odkaz

Denisa Burdychová
- analytička Demagogu
- studentka Filozofické fakulty v Brně, bakalářská práce "Využití sociologie v literární vědě"
- její oblíbené stránky na Facebooku: Sociologické imaginárium, Centrum pro integraci cizinců, Strana zelených, Žít Brno, Prague Pride, Mezipatra - Czech Queer Festival (pozn.: festival homosexuálních filmů), MUZEUM ROMSKÉ KULTURY a další

Pavel Buršík
- analytik Demagogu
- multikulturní levičák, člen Strany Zelených a Mladých Zelených ( Mladí Zelení se objevili na demonstraci za přijetí muslimských migrantů s transparentem "Islám v ČR chceme")
- řada jeho příspěvků na FB se týká propagace Strany Zelených a informací o interním dění v této straně.
23.1.2015 sdílel článek z anarchistického webu A2 s titulkem "Politici mobilizující proti islámu páchají trestný čin", autor Petr Suchánek.
8.11.2014 sdílel video z přednášky islamisty Mohammeda Zeyara.

Petr Gongala
- analytik
- v poslední době sdílel například islamofilní článek Kamila Gregora. V přátelích řadu multikulti levičáků.

Petr Hirlík
- Volič a horlivý sympatizant politického hnutí Žít Brno, což je patrné z jeho příspěvků z podzimu 2014.
- V diskuzi o útocích v Paříži se slepě zastával islámu ( muslimové prý za nic nemohou ) a blábolil o toleranci a humanismu.
- Sdílel islamofilní články zastávající se muslimů. odkaz

Adam Hykl
- Fakulta sociálních studií v Brně
- Na hlavní profilové fotce je s arabským šátkem přes hlavu. Z dalších jeho fotek je patrné nadšení pro multikulturalismus. odkaz

Magdaléna Chorvátová
- Fakulta sociálních studií Brno
- Mezi fotkami má například tibetskou vlajku, československé disidenty, židovskou hvězdu, fotku mešity a další s podobnou tématiku.
- Sdílela například článek o humanitárních aktivistech v Africe
- Mezi přáteli má členy Žít Brno, levičáckou aktivistku Apolenu Rychlíkovou a další.

Veronika Juříčková
- Mezinárodní vztahy na FSS v Brně
- Členka levičáckých skupin: multikulturní festival Jeden svět, Veganství, Sociální antropologie MU Brno, Guerilla gardening a další.
- Zvala přátele na přednášku "Sexuální asistence" jejímž tématem je program asistence mentálně postiženým a handikepovaným při sexuálních aktivitách. odkaz

Tereza Křepelová
- studium politologie v Brně
- 8.11.2014 sdílela článek obhajující anarcho-feministky Pussy Riot

Jan Martinek
- správce webu Demagog.cz
- vystudoval politologii na Mas. univerzitě v Brně.
- Multikulturní levičák, pravidelně se účastní demonstrací proti pochodům nacionalistů a dalších multikulturně levičáckých akcí.
- V přátelích má řadu ultralevičáků.

Magda Nemkyová
- Studium: Fakulta sociálních studií a evropská studia v Hamburku
- V poslední době sdílela například příspěvek multikulturního levičáka a publicisty Kamila Fily "ROZUMNÁ REAKCE, Z NÍŽ BY SI ISLAMOFOBOVÉ MĚLI VZÍT PŘÍKLAD: Prohlášení Ústředí muslimských obcí v ČR k útoku v Paříži". odkaz

Miroslav Novotný
- studium: Žurnalistika na Filozof. fakultě v Olomouci
7.2.2015 kritizoval referendum o uzákonění tradiční rodiny na Slovensku.
22.6.2014 se chlubil, že Facebook odstranil skupinu Islám v ČR nechceme, kterou předtím nahlásil. odkaz
- Je členem veganských skupin, Tibet clubu a dalších.

Kateřina Pacovská
- Jako oblíbené politiky má Schwarzenberka a Zaorálka. Je členkou skupiny kritizující šéfa IvČRN Konvičku a jeho hnutí.
- Oblíbené stránky a skupiny: HateFree Culture, Pussy Riot ...
- Jako hlavní zálibu má uvedeno: Evropská Unie

Matěj Staněk
- protestoval proti odpůrcům islamizace, na FB kritizuje iniciativu Islám v ČR nechceme odkaz , sdílí obrázky proti představitelům anti-islámského hnutí. Podporuje politiku homosexualismu a adopce dětí homosexuály.
- Mezi přáteli na FB má Dienstbiera, Hollana a další členy Žít Brno, cikánskou aktivistku Mariposu Čonkovou, zeleného levičáka Matěje Stropnického a mnoho dalších.
- Mezi jeho oblíbené stránky a skupiny patří : multikulturní festival Jeden svět, Liga lidských práv, Chaim Potok, Pirátská strana, Žít Brno, Týden lidských práv, homosexuální festival CZECH Queer Festival Mezipatra, feministické Fórum 50% a další.

Jan Tvrdoň
- manažer projektu Demagog
- Z politiků má v přátelích Dienstbiera, Marksovou, Ondřeje Lišku (SZ) a Hollana (Žít Brno). Tento výběr dost vypovídá o jeho názorové a politické orientaci.

Filip Zajíček
- žurnalistika a divadelní věda na Filoz. fakultě v Olomouci
- Havlista, pravdoláskař, jeho FB profilu dominuje fotka Havla s červenými balónky. odkaz
8.1.2015 sdílel pro-islámský pseudohumanistický článek o "islamofobní hysterii" v Evropě. Hned předtím sdílel příspěvek o disidentech a lidských právech.
- Příspěvky obhajující multikulturu a imigranty sdílí pravidelně.
- Mezi oblíbenými má stránku muslimského aktivisty Šádi Shanaáha a stránky kritizující hnutí IvČRN.
Chlubil se, že ve "Volební kalkulačce" má nejvyšší názorovou shodu se Stranou zelených
29.5. 2013: sdílel odkaz na homosexuálně-levičáckou propagandu "Jsme společnost postižená normalitou?" která tvrdí, že všichni normální a slušní lidé jsou nemocní, naopak každý kdo je nějak odlišný, nemocný, úchylný, patří mezi novou elitu.


Způsob manipulace

Manipulovat s hodnocením výroků je snadné - účelový výběr výroků, účelový výběr zdrojů, na jejichž základě hodnotí výrok, nebo hodnocení výroku podle toho jak zní, ne podle jeho smyslu ...

Například jeden z výroků pana Konvičky kritizující projekt Islám do škol označil Demagog jako nepravdivý na základě vyjádření islamofilky Kláry Popovové, která je spolu-autorkou tohoto projektu. Další z výroků pana Konvičky označili za nepravdivý s oddůvodněním, že jeho interpretace verše z Koránu je prý problematická. Přitom i islámští duchovní často vykládají verše z Koránu různě.

Účelový výběr rozsahu výroků je silný nástroj manipulace. U Dienstbiera často za výrok považují například jen polovinu jedné věty. Naopak u osobností, které chtějí poškodit, za výrok označí i několik souvětí najednou - účelově seskupují více výroků do jednoho. Pak jim stačí zpochybnit třeba jen jednu krátkou informaci a rázem označí jako Nepravdivé vše, i kdyby 80% ostatních informací bylo pravdivých.
Insiprován lží

Demagog.cz se chlubí, že je nepřímo inspirován americkým portálem Factcheck, který byl oceněn Pulitzerovou cenou.

Factcheck byl založen americkým publicistou a politikem Walterem Annenbergem skrze jeho fond Annenberg Foundation. Rodinný klan Anneberg-Cohn je bohatý americký židovský klan, který má vliv na vysokou politiku, média a filmový průmysl. Angažuje se, mimo jiné, ve finanční podpoře různých lidskoprávních a humanistických neziskovek a projektů.

Věřit v objektivitu a nestrannost takového projektu může jen velmi naivní člověk. Projekty jako Factcheck byly od počátku zamýšleny jako politický nástoj k manipulaci a poškozování politických odpůrců. Stejný je i projekt Demagog.cz, který se jimi inspiroval.
Financován Sorosem

"Demagog.CZ není finančně navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů. Část prostředků tvoří grantová podpora programu Mládež v Akci, Open Society Fund Praha a dalších."

Že je Demagog.cz financován také fondem Open Society Fund Praha, to také hodně vypovídá o zaměření tohoto projektu, neboť většina multikulturních, pro-cikánských, feministických a dalších proti-národních projektů a neziskovek v ČR čerpá finance od Open Society Fund. Podobného ražení je program Evropské Unie "Mládež v Akci" - mladí uvědomělí levičáci a euro-filové své dotace a granty z EU dostanou.
Jak se bránit ?

Jejich strategie je jednoduchá - nejprve si v mediálním prostoru vybudovat výsadní právo určovat, co je pravda a co lež. K tomu jim pomohou kamarádi novináři, kteří na jejich pochybné analýzy odkazují ve svých článcích a reportážích a dělají z nich důvěryhodnou autoritu. Následně systematicky poškozovat a znevěrohodnit odpůrce "moderních hodnot" západního levičáctví, jako je imigrace, multi-kulti, homosexualismus a feminismus.

Je nutné být skeptický k jejich pochybným analýzám, zejména k těm, které se týkají osobností z národně-konzervativního a proti-imigrantského názorového spektra. Nejlépe tento projekt bojkotovat - vůbec nenavštěvovat jejich stránky, nezvyšovat jim návštěvnost a také ignorovat a neklikat na články na zpravodajských webech, které na Demagoga odkazují a propagují ho.

Ideologická předpojatost jednotlivých členů týmu Demagogu činí z tohoto projektu jen další nástroj multikulturní propagandy a politické korektnosti.

Zpět na článkyweb counter