Na seznam článků     Na hlavní stránku  

Užívej omamné látky a nebudeš rasista

WM [16.3.2012]


Další z dlouhé řady důkazů, které potvrzují, že xenofobie a "rasové předsudky" vychází z přirozených, biochemicky řízených citů, které jsou součástí našeho pudu sebezáchovy:


Psychologové z Oxfordu v Británii dali 18 dobrovolníkům prášky obsahující drogu propranolol a 18 dalším dali neškodné placebo. Všichni vybraní dobrovolníci byli, dle pohovorů před začátkem testu, na stejné úrovni v postoji k cizím rasám a menšinám.


Propranolol patří mezi beta-blokátory - látky, které potlačují pocity vzrušení, zklidňují organizmus a tlumí tělesné funkce. Tato látka je obsažena v tlumících lécích, například na snížení krevního tlaku.


Dobrovolníci byli po požití pilulek podrobeni psychologickému testu, zaměřenému na podvědomé postoje v rasových otázkách. Výsledky testu ukázaly, že jedinci pod vlivem drogy byli výrazně méně rasističtí, než jedinci s čistou myslí, bez vlivu drogy.


Propranolol, kromě svých dalších tlumících účinků, také blokuje automatické procesy v té části mozku, která zajišťuje některé emocionální reakce ( především pocit strachu ) a v naléhavé situaci aktivuje oddíl nervového systému (takzvaný sympatikus), který umí nastartovat svaly a připravit celý organizmus k akci a obraně v případě ohrožení. Droga tedy otupí některé základní sebezáchovné pudy a jejich aktivaci.


Ze studie také vyplývá, že i lidé, kteří v otevřeném rozhovoru odmítají rasismus a hlásí se k toleranci, tak v psychologickém testu zaměřeném na lidské podvědomí se u nich často objeví rasové předsudky a xenofobie. To potvrzuje známý fakt, že xenofobní city jsou vrozené a zakódované v naší genové výbavě. Antirasistická a multikulturní propaganda může lidem vypláchnout mozky a donutit je, aby navenek odmítali rasismus a xenofobii, ale u zdravých lidí tyto obranné mechanismy dál zůstanou pod povrchem a jejich odmítání může danému člověku přivodit psychické problémy tím, jak se mysl dostává do permanentního konfliktu s přirozeností.


Zdravý člověk se zdravým rozumem je přirozeně xenofobní a do určité míry i (neextrémně) rasistický. Až pod vlivem drog, genetických odchylek, deviací, poruch osobnosti, nebo pod vlivem infekcí (například Toxoplasma) se z něj stává anti-rasistický, tolerantní xenofil.


Dodatek: antirasističtí novináři často publikovali tuto zprávu pod vymyšleným a zavádějícím nadpisem typu: "Rasismus je nemoc. Umíme ho léčit, tvrdí vědci". Taková vyjádření ale nepochází od autorů studie. V jejich studii není ani zmínka o tom, že by rasismus byl nemoc.Anti-rasistický fanatismus


Je to anti-rasismus, xenofilie, patologický humanismus a tolerance, co lze označit za nemoc. Pokud proti tomu společnost nebojuje, jsou stále silnější, jak ukazuje tento případ:


Anti-rasisté a ochránci lidských práv ze zvláštní poradní skupiny Ekonomické a sociální rady OSN požadují, aby italské ministerstvo školství ze školních osnov vymazalo italské renesanční literární dílo - Božskou komedii, jejímž autorem je Dante Alighieri.


Božská komedie je mistrovské dílo evropské středověké literatury. V knize hlavní postava hledá poznání a postupně putuje Peklem, Očistcem a Rájem. Neo-marxisté chtějí knihu zakázat kvůli některým pasážím. V knize hlavní hrdina například vidí židy v pekle, v tlamě Lucifera. V další části knihy je zase muslimský prorok Mohamed rozseknut na dvě půlky. V očistci potkává homosexuály, kteří musí za trest běhat pod ohnivým deštěm.


Podle lidskoprávních levičáků je kniha útočná, "diskriminující" a "obsah Božské komedie je rasistický, anti-islámský a antisemitský" a také podněcuje nenávist k homosexuálům.


Je nejvyšší čas radikálně zakročit proti anti-rasistickému a neo-marxistickému terorismu, který má za cíl zcela vykořenit bílé národy a zamořit Evropu barevnými imigranty z Afriky a Asie.


Zdroje:
http://psychcentral.com/news/2012/03/13/heart-drug-makes-patients-less-racist-on-a-subconcious-level/35891.html
http://oxfordstudent.com/2012/03/14/heart-disease-pill-could-reduce-racial-bias/
http://www.neuroethics.ox.ac.uk/latest_news/propranolol_racism
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/9140869/Dantes-Divine-Comedy-offensive-and-should-be-banned.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/mar/14/the-divine-comedy-offensive-discriminatory

 

counter