Na seznam článků     Na hlavní stránku  


Komunikační strategie vlády k imigraciPolitický poradce premiéra Oto Novotný a žid Ivan Gabal si pozvali tým prominentních sociologů a společně připravují pro vládu komunikační strategii, pomocí které chtějí zmanipulovat a zpracovat českou veřejnost, aby se přestala bránit a polevila v odporu k dovozu imigrantů.

Nejprve hodlají prostřednictvím sociologie zjistit, kde jsou ta citlivá místa a na koho se zaměřit. Následně pomocí metod psychologie a propagandy zaútočit na společnost a zvrátit veřejné mínění ve prospěch jejich ideologie.
12.8. 2015


V té době projekt začínal a sestavoval se tým složený z politruků a expertů na veřejné mínění.
V příloze byl následující dokument :Z dokumentu vyplývá, že cílem vlády není zabránit imigrační invazi, ale hledat cesty jak "změnit veřejný diskurz" a postupně udělat z národa sebedestruktivní stádo humanistických vítačů.

Také je vidět, jak jsou neomarxističtí intelektuálové a politici mimo realitu, jak jsou odtržení od národa. Nechápou společnost, jdou proti národu. Každý normální Čech ví, proč je náš národ proti imigraci odlišných kultur. Oni to nechápou a platí miliony za různé průzkumy a sociologické studie, ale stejně zůstanou totálně mimo realitu.

8 . 9. 2015


Zde posílá levičácký sociolog a zastánce imigrantů Daniel Prokop své závěry.
V příloze byl následující dokument :


Vládnoucí demokratické elity vědí, že imigrantů bude stále víc a nátlak na přerozdělování poroste. Oni tomu nechtějí zabránit. Oni hledají cesty, jak získat čas a postupně otupit český národ, aby se přestal bránit. To nesmíme dovolit. Vládu vlastizrádců je nutné radikálně vymést ze scény a to co nejrychleji.

1. 11. 2015


Důkaz, že neomarxisté využívají lživý argument údajné ekonomické nutnosti imigrace k obhájení podpory imigrační invaze.
Jejich pravým záměrem je multikulturalismem rozvrátit tradiční národní státy, rozbořit etnickou homogenitu a dovézt si nové voliče. Řeči typu "bez imigrantů se neobejdeme, ekonomika je potřebuje ..." fungují jen jako zástěrka.

Další materiály z hacknuté emailové schránky vlastizrádců naleznete v sekci Hacking.