Co nastane po přijetí uprchlíků ?


Co nastane, až vláda přijme vybrané imigranty ? Odpověď : zpočátku pravděpodobně nic. Alespoň v souvislosti s těmi, které si vláda plánuje vybrat a usídlit v naší zemi ( pokud nakonec neupustí i od slibu pečlivého výběru imigrantů).

Problémy a kriminální delikty mohou pokračovat u ilegálních imigrantů odchycených při policejních kontrolách, ale u těch vládou oficiálně dovezených pravděpodobně větší problémy nevzniknou.

Vláda a neziskovky si totiž dají záležet, aby do té první várky imigrantů vybrali ty lepší. Budou mezi nimi křesťané, bude mezi nimi hodně žen s dětmi, důchodců. Takoví, kteří vzbuzují soucit.

Tato první várka vládou vybraných a dovezených "slušných" imigrantů bude možná větším nebezpečím, než kdyby k nám dovezli tisíc primitivních černých kanibalů z Libérie. Poslouží totiž jako prostředek k propagandě a manipulování s veřejným míněním. Pomůže otevřít brány do naší země pro další vlnu imigrantů.


Státem řízená propaganda

Neziskovky a začleňovací úředníci vycvičí imigranty. Rychle je naučí základní komunikační obraty, pozdravy a dají jim instrukce, aby se v kontaktu s Čechy přetvařovali - usmívali se, každého slušně zdravili a snažili se vystupovat dobrým a pokorným dojmem.

Vládnoucí ČSSD již má naplánovanou propagandistickou kampaň, která má zlomit odboj národa proti imigraci. Ví, že plošná multikulturní propaganda na Čechy nefunguje a jen by provokovala. Proto jí uskuteční méně vtíravou formou a zaměří se zpočátku na občany žijící v okolí usídlených imigrantů.

Bude se je snažit zmanipulovat, aby rostl počet takových s kladným postojem k imigrantům. Ti pak dostanou prostor v médiích, kde budou vykládat, jak jsou imigranti slušní a nejsou s nimi žádné problémy.

ČSSD prohlásila, že se chystá v nové kampani "zlomit xenofobní odpor a strach české veřejnosti z příchodu patnácti set uprchlíků" . Podle vlády nepůjde o kampaň celorepublikovou, ale zaměřenou na Čechy v místech, kde utečenci dostanou ubytování.

Vybraní imigranti také budou v zájmu médií a pro-imigračních organizací. Budou nám předkládat srdcervoucí příběhy o jejich údajném utrpení a masírovat společnost soucitnou humanistickou propagandou. Budou si pravidelně dělat průzkumy a čekat, až začne stoupat počet zmanipulovaných a zdegenerovaných občanů, kterým přestane imigrace vadit.

Až se jim podaří utlumit odpor národa, pustí k nám další imigrační vlnu.


Multiplikační efekt imigrace

I u nás se pomalu začíná projevovat jeden z nebezpečných efektů imigrace - multiplikační (násobný) efekt. Jak imigrantů přibývá, roste tím i podpora multikulturní politiky a nátlak na přijímání dalších a dalších imigrantů.

Přijetím jedné skupiny imigrantů se projeví multiplikační efekt imigrace :

1. za některými přijdou jejich příbuzní, začnou růst imigrantské komunity propojené se zemí původu
2. imigranti a jejich potomci se zapojí do boje za přijímání dalších imigrantů
3. na imigranty se napojí různí xenofilové, konvertité (například ženy co si berou černochy a muslimy ) kteří také podpoří další imigraci a multikulturalismus
4. vybraní "slušní" imigranti jsou objektem v různých multikulturních kampaních, které manipulují většinovou společnost, aby se nebránila imigraci

Výsledkem je, že původní skupina imigrantů způsobí v průběhu příštích několika let příliv ještě většího počtu nových imigrantů. Kromě toho mají barevní imigranti vyšší porodnost a jejich počty rostou i cestou rozmnožování.

Zaměřme se na bod 2, protože už i ten se začíná projevovat v naší zemi. Mnozí imigranti a jejich potomci, kteří jsou u nás dlouhodobě usazení, se zapojují do pro-imigračních hnutí, stávají se členy různých neziskovek a multikulturně levičáckých organizací. Nechybí ani mezi organizátory pro-imigračních a protinárodních demonstrací. Zde je několik příkladů :

Gaby Khazalová
- brněnská aktivistka z rodiny muslimských imigrantů, mluvčí iniciativy Brno Blokuje. Je absolventkou humanitní fakulty v Brně. Podílí se na organizování projektů a demonstrací na podporu imigrantů a proti jejich odpůrcům.

Thu Thuy Truong
- Vietnamka, píše pro levičácké weby. V jejích článcích se objevují protičeské výpady, kritika našeho odporu k imigrační náplavě a multikulturní propaganda. Studuje na Fakultě sociálních věd UK. Je místopředsedkyní neomarxistického spolku Idealisté.cz a členkou Mladých sociálních demokratů (MSD). Nyní působí na Ministerstvu práce. Pravidelně se objevuje v čele MSD na různých protinárodních a imigranty podporujících demonstracích, na Prague Pride apod.

Šádí Shanaáh
známý multikulturní, proislámský aktivista ze Strany Zelených

Yasar Abu Ghosh
- vyučuje v Praze na Univ. Karlově obor : sociokulturní antropologie a etnografie marginálních skupin, zejména Romů.
- také se angažuje v demonstracích a multikulturních projektech. Spolupracuje s řadou pražských neomarxistických intelektuálů.

Syrská komunita v Česku
Z Facebooku tohoto registrovaného sdružení je patrné multikulturní a pro-imigrantské zaměření. Jak jinak. Na FB má přes 250 členů, převážně syrských imigrantů žijících v ČR, ale jsou mezi nimi také levičácký aktivisté a islamofilové.

Objevují se zde odkazy na články HateFree, výroky o "protiuprchlické hysterii", pozvánky na "Demonstrace solidarity s uprchlíky" a podobné materiály.

Předseda komunity je Hassan Charfo, který se svým projevem vystoupil například na demonstraci za přijetí uprchlíků v Praze 18.7.2015.


Přijmout jen vzdělané migranty ? Ne, žádné !

Z imigrantů, kteří tu jsou již usazení, se stává pátá kolona islamizace a internacionálního neomarxismu. Na západě je tento jev mnohem výraznější. Imigranti a jejich potomci se ve velkém počtu angažují v multikulturně-levičáckých neziskovkách a hnutích, které vyvíjí nátlak na přijímání nových migrantů a pro-imigrační politiku. Na větších demonstracích za přijetí uprchlíků v Rakousku, Německu a jinde na západě je patrná vysoká účast imigrantů a rasových míšenců.

Říkají nám, že potřebujeme imigranty vzdělané a kvalifikované. Ale vzdělání není zárukou integrace. Všichni výše uvedení imigranti jsou vysokoškolsky vzdělaní.

Mezi arabskými imigranty v ČR je mnoho vysokoškolsky vzdělaných jedinců s akademickými tituly, kteří místo toho, aby tu vklidu žili a nemíchali se do našich věcí, tak se zapojují do pro-imigrantských a protičeských aktivit, podporují demonstrace za přijetí muslimů apod.

Navíc ze západu je známá řada případů, kdy se muslimští lékaři a vysokoškoláci zapojovali do terorismu a islámského radikalismu, nebo páchali jinou násilnou trestnou činnost.


Závěr

Naše země je nyní ve stádiu, v jakém byly západní země někdy před 50 lety, kam začala proudit první generace imigrantů z Afriky a islámského světa. Tato 1. generace se zpočátku tvářila slušně, nekonfliktně, většina z nich pracovala. Ale byl to jen klam. Rychle se množila a zároveň pomáhala neomarxistům roztočit motory multikulturní mašinérie a imigrační politiky.

Pokud se nebudeme radikálně bránit, podaří se neomarxistům vytvořit i u nás početnou první generaci imigrantů. Z ní rychle vzejde druhá a později třetí generace. A tím se dostaneme do pasti, ve které je nyní západ.

Jakákoliv cizorodá menšina je urychlujícím katalyzátorem rozkladu. Národ proto musí zabránit vzniku těchto vředů už v samém zárodku !

Zpět na článkyhit counter