Podpůrné ideologie neo-marxismu

WM [28.10.2012]

Neo-marxismus ( kulturní marxismus ) - cílem je rozbít tradiční etnicitu a kulturu bílých evropských národů, zamořit Evropu menšinami a cizími rasami, politicky toho využít a udělat si ze zástupců menšin voliče a činitele neo-marxistické kulturní revoluce.Neo-marxisté využívají řadu podpůrných ideologií, aby si zajistili širokou voličskou základnu a vítězství :

1. Anti-rasismus: účelem je, aby se bílí Evropané nemohli bránit. Anti-rasismus vytvoří zákony proti rasismu a xenofobii, na jejichž základě kriminalizuje a stíhá každého, kdo se pokusí o obranu a nesouhlas. Antirasismus vytvoří atmosféru orwellovského strachu, aby se každý bál být označen za rasistu, takže bílé národy jen mlčí a ustupují. Současně probíhá anti-rasistická propaganda ( propagování menšin a barevných imigrantů v médiích, ve sportu atd. ), která má přimět lidi, aby si zvykali a nebránili se masové imigraci.

2. Multi-kulti / migrace: cílem je otevřít hranice pro imigranty odlišných kultur a ras, vytvořit menšiny, propagovat falešné a neexistující přínosy plynoucí z imigrace, oslavovat diverzitu, rasové míchání apod.

3. Politická korektnost: Zakazovat slova, tabuizovat témata s cílem změnit myšlení lidí, aby nebyli schopni o určitých tématech ani přemýšlet a ztratili povědomí o problémech. Příkladem je nedávný případ z Belgie, kde politici a redaktoři deníku De Morgen usilují o to, aby se v médiích úplně přestalo používat slovo "alochton" (= cizinec, imigrant ).

4. Homosexualismus: cílem je podpořit šíření homosexuálních menšin, vytvořit politická hnutí sexuálních menšin, propagovat sexuální deviace, jako něco normálního, podkopat status tradiční rodiny, nabourat morální pravidla a z toho všeho politicky těžit. V ČR je příkladem festival homosexuálů Prague Pride 2012, kde společně s homosexuály pochodovaly četné neomarxistické iniciativy a ideologicky spříznění politici slibovali deviantům podporu a uzákonění adopcí ( Dienstbier, Fischer, Strana Zelených a další ).

5. Feminismus: cílem je nabourat tradiční a přirozené role muž/žena, prosadit do zákonů různá gender pravidla, vsugerovat ženám, že jsou utiskovanou menšinou, slibovat jim výhody, kvóty a přimět je k podpoře neo-marxistických stran a iniciativ.

6. Anarchismus, drogy, alternativní subkultury: cílem je vyrobit další menšiny, další stoupence neo-marxismu, nabourávat společnost a její jednotu, vytvořit opozici proti tradičnímu a přirozenému řádu, zavrhovat národ a propagovat internacionalismus.

7. Anti-fašismus: všechny s nepohodlnými názory označit za fašisty a rasisty, nálepkovat je, pronásledovat.

8. Human-rightismus: cílem je ochraňovat menšiny, získávat finance pro různé lidskoprávní projekty a neziskovky, ve kterých se usazují a uplatňují multikulturní levičáci, kteří by se v běžné práci neuplatnili. Z těchto neziskovek vzniká internacionální síť s velkým vlivem a napojením na politické kruhy. Tato síť využívá financí a svého vlivu k dalšímu šíření a organizované podpoře multikulturního levičáctví v Evropě.
Jako rakovina

Neo-marxismus se dá přirovnat ke kříženci viru HIV s rakovinou. Rakovina vzniká tak, že buňky se z nějakého důvodu zblázní, odmítnou plnit svou funkci, začnou tvořit nádory a útočit na své vlastní tělo, dokud ho nezahubí. To samé platí pro neo-marxistická/multikulturně levičácká hnutí, jejichž členové útočí na svůj vlastní národ, projevují k němu averzi až nenávist a snaží se zamořit svou vlastní zemi cizími menšinami a imigranty.

Podobnost s virem HIV spočívá v tom, že HIV napadá imunitní systém lidského těla. HIV samotný nezabíjí, ale tím, že zlikviduje lidskou imunitu, tělo je bezbranné a nedokáže se bránit bakteriím a virům z okolí, takže zemře. Stejně tak i neomarxismus útočí na imunitu národa, snaží se podkopat jeho obranyschopnost, zakazuje příslušníkům bílé většiny bránit se proti cizím menšinám a imigrantům, prosadí zákony, na jejichž základě je vystaven represím každý, kdo se pokusí o obranu. Výsledkem je, že bílá většina mlčí s rukama svázanýma a sleduje, jak zemi zaplavují barevní imigranti a odlišné menšiny, takže původní bílý národ, jeho etnicita a kultura je postupně vyhlazena.
Závěr

V našem těle probíhá permanentní boj našeho imunitního systému proti virům, cizím bakteriím a rakovinným buňkám. Dokud naše imunita dokáže vítězit a zabíjet tyto viry a rakovinné buňky, pak naše tělo žije a prosperuje. Nulovou tolerancí a radikálním přístupem našeho imunitního systému ke všemu nekompatibilnímu, cizímu a odlišnému je třeba se inspirovat, neboť i národ představuje živoucí organismus.

Zpět na články