Na seznam článků     Na hlavní stránku  


Česká vlajka vyvolala rozbroje mezi aktivistyHackeři se opět nabourali do komunikačních kanálů levičáckých aktivistů, tentokrát do skupiny "Zleva proti xenofobii". Diskuze začala nad tématem anti-rasistické videokampaně, kterou levičáci připravují. Aktivisté nicméně rozebírali i dojmy z demonstrací za přijetí uprchlíků a situaci v jejich hnutí.

Některé pasáže stojí za povšimnutí. Například rozpory, které vyvolali multikulturní liberálové, kteří na pro-uprchlické demonstraci mávali českou vlajkou. To vyvolalo pobouření přítomných neomarxistů / anarchistů. Ti ve své nenávisti k národu nehodlali národní symbol tolerovat a hrozili, že nebudou chodit na demonstrace, pokud tam budou české vlajky vlát. Byla z toho kauza, kterou řešili na schůzi aktivistů. Život ubožáka trpícího xenofilií zkrátka není jednoduchý.

Už i jim samotným dochází, jak jsou ubozí. Ale mohl by to být dobrý prostředek pro diverzní akci. Stačí se na multikulturní demonstraci vmísit mezi ně, zamávat českou vlajkou a jejich řady se začnou rozpadat.

Potřeba třídní nenávisti


V dalším mailu si povšimněte návrhu hesla "Nebojte se uprchlíků, bojte se svých zaměstnavatelů". Levičáci kritizují údajnou nenávist k uprchlíkům, ale přitom sami usilují o vyvolání jiné formy nenávisti - nenávisti třídní. Chtějí, aby Češi nenáviděli Čechy, aby chudí nenáviděli bohatší, podřízení nadřízené.

Z této třídní nenávisti, která je základním předpokladem úspěchu marxismu ( dialektického materialismu), by pak mohli těžit. Navíc věří, že se pak ty chudší vrstvy spojí s imigranty, otevřou jim hranice a půjdou společně nastolit multikulturní socialismus, který vynese neomarxistické levičáky trvale k moci.


Touhu po vyvolání třídní nenávisti v rámci národa potvrzuje i tento mail ( zvětšit ) :


Neschopnost se shodnout, vzájemná nevraživost mezi levičáckými skupinami ... to jen potvrzuje fakt, že tito levičáci, kteří kritizují nenávist a netoleranci, jsou sami o sobě velmi netolerantní a nenávistní, což se projevuje i ve vztazích v rámci jejich hnutí.
Frustrovaní z neúspěchů a neschopnosti změnit běh dějin se utápí v konfliktech a hádkách mezi sebou. A to je dobře.

Nejednota, permanentní vnitřní rozpory a štěpení provázela marxistická a později neo-marxistická hnutí od samého počátku. Tato nejednota totiž vychází z pokřivených osobnostních rysů jednotlivých aktérů a ideologů těchto hnutí, z vnitřní rozervanosti anarchistů a ostatních levičáků, z jejich nesnášenlivosti, ale hlavně z toho, že jejich ideologie je nefunkční, utopická a proti-přírodní. 
hit counter
free web counter