Černoši vypadají jako opice, potvrdili psychologové

Pohled na černochy a jejich chování vyvolává v naší mysli asociace s opicemi. Dokonce i u lidí zdeformovaných antirasistickou ideologií dochází k podvědomému přirovnávání černochů k opicím. Zjistil to tým amerických psychologů pod vedením Phillipa Goffa a Jennifer Eberhardtové. Výsledky své studie publikovali v americkém odborném časopise Journal of Personality.

Psychologové vybrali 61 bílých studentů, kteří dle vstupních testů nevykazovali žádné vědomé předsudky, ani tzv. "rasismus". Studie zahrnovala řadu testů zaměřených na lidské podvědomí.

Jeden z testů spočíval v tom, že studentům promítali video, ve kterém si skupina neutrálních postav hází míčem a studenti měli za úkol spočítat, kolikrát si míč přehodí. Asi v polovině se ve videu nenápadně objevila na pár sekund gorila. Ihned po skončení promítání dostali studenti kartičky se jmény a měli za úkol jednu kartičku vybrat. Na kartičkách byla napsaná jména typicky bělošská, jako Adam nebo Betsy, a typicky afro-americká, jako Malik, nebo Jamal. Zároveň studenti měli sdělit, jestli si ve videu všimli i něčeho jiného, než skupiny postav s míčem. Ve výsledku bylo zjištěno, že studenti, kteří si ve videu všimli gorily, tak mnohem častěji vybírali kartičku s afro-americkým jménem. Naopak studenti, kteří si gorily vůbec nevšimli, tak častěji vybírali kartičku s bělošským jménem. Došlo zde tedy k podvědomé asociaci gorila-černoch.

V dalším testu psychologové každému jednotlivému studentovi nejprve krátce promítli obrázek. Byl na něm vyobrazen obličej buď černocha, nebo bělocha. Pak student dostal počítačově rozmazanou a zdeformovanou fotografii a měl určit, co za zvíře se pod tím skrývá. Studenti, kteří předtím dostali k nahlédnutí obrázek černocha, mnohem častěji a rychleji určili, že ten rozmazaný objekt je opice.

Další test prokázal, že u jiných barevných skupin (Indiáni, Asiaté) nedochází k podvědomé asociaci s opicemi. Dochází k tomu pouze u černochů. Proč ? Prostě proto, že některé fyziognomické (obličejové) rysy černochů (např. široké nozdry, tvar lebky, nadočnicové oblouky) mají blízko k těm gorilím, nebo šimpanzím. Náš mozek tyto vjemy podvědomě spojí dohromady a výsledek nám sdělí formou implicitní asociace a vnitřního pocitu.

Je tedy zřejmé, že tyto myšlenkové asociace černoch-opice probíhají na úrovni přirozeného myšlení, které není ovlivněno žádnými ideologiemi z vnějšku. Lidský mozek a přirozené procesy v něm se nedají oklamat prolhaným anti-rasismem a multikulturní ideologií. Vnímá rozdíly a pragmaticky nám sdělí prostou pravdu. Takzvaně "rasistické" a "xenofobní" myšlení je tedy přirozené.
Xenofilie jako zoofilie ?


Xenofilie je porucha, která vede jedince, mimo jiné, k vyhledávání rasově a kulturně výrazně odlišných partnerů. V případě osob, které vyhledávají styk s výrazně odlišnými černochy, může mít jejich xenofilní porucha společné rysy se zoofilií.

Jestliže mozek na úrovni podvědomí spojuje černochy s opicemi (lidoopy) a xenofil přesto vyhledává partnerský a sexuální vztah s výrazně odlišnými černochy, pak se dá očekávat, že takového xenofila přitahuje i styk se zvířaty, minimálně s opicemi, jako je gorila, nebo šimpanz.

Xenofilie by měla být zařazena mezi společensky nebezpečné deviace už z toho důvodu, že xenofilové zanáší HIV a další africké viry a infekce do naší populace.

Zpět na článkycounter