Anti-rasisté, anti-fašisté a multi-kulturní humanisté bojují za práva menšin a přistěhovalců.

Jejich slogany: "všichni jsme si rovni" , "černí bílí, spojme síly" ... ovlivňují mnoho naivních mladých lidí.

Za jejich hesly o lásce, multikulturní toleranci a porozumění se však skrývá mnoho lží, zlých úmyslů a zaslepenosti.

Tato      stránka      nabízí    vysvětlení    nejčastějších    anti-rasistických     lží,
                           posbíraných     z      internetových     diskuzí.

Konfrontace názorů :

        Levičácký anti-rasista VS. nacionalista

Anti-rasista : Všichni jsme jedna jediná rasa - jedna lidská rasa. Černí bílý, spojme síly !!

Nacionalista : Nesouhlasím. Termín "Lidská rasa" je multikulturní nesmysl, který má okouzlit naivní nevzdělané lidi. Je to stejný nesmysl, jako tvrdit, že všichni psi jsou jedna stejná rasa - psí rasa. Rasy existují a rozdíly mezi nimi jsou evidentní.


Nacionalista : Je prokázáno, že černoši a cikáni mají průměrně nižší inteligenci měřenou IQ koeficientem.

Anti-rasista : Ty fašoune !! Je víc druhů inteligence a černoši mají vyšší hudební, pohybovou a emoční inteligenci !

Nacionalista : Je jen jediný typ inteligence - globální, matematicko-logická inteligence. Je to "selský rozum", schopnost řešit logické problémy, bez ohledu na vzdělání. (definice převzata od Ing. Tomáše Blumensteina - předsedy Mensy)

Díky úpadku školství dnes může vystudovat téměř každý, takže mnoho "levičáků" získá vysokoškolský titul, prohlásí se za odborníky a pak šíří do světa nesmysly, jako například "pohybová" a "hudební inteligence". Jedná se jen o talent, ne o inteligenci. Stejně tak i "emoční" inteligence, která byla vymyšlena teprve nedávno jistým psychologem pro účely multi-kulturního rovnostářství.

Zdroj například :
http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality


Nacionalista : Černoši i cikáni způsobují silný nárůst kriminality, jak potvrzuje mnoho policejních statistik.

Anti-rasista : Ve všech rasách jsou zločinci, i mezi bílejma jsou zločinci... ale všichni jsme stejný !!!

Nacionalista : To je značně zkreslené tvrzení, které ignoruje četnost zločinu.

Příklad - Máme dvě třídy: 4.A a 4.B. Třída 4.A je slušná, pouze dva žáci v ní jsou problémoví a drzí. Ve 4.B jsou téměř všichni žáci drzí a problémoví, pouze dva z nich jsou slušní. Také chcete tvrdit, že obě třídy jsou naprosto stejné, protože v obou se vyskytují nějací problémoví žáci ??

Mezi bílými Čechy je jen velmi malá část, která se živí zneužíváním sociálních dávek a krádežemi. Naopak mezi cikány se parazitování a krádežím věnuje velmi VELKÁ část jejich populace.

U černochů napřklad v USA je to podobné. Černochů je v USA zhruba 13% z celkové populace. Ovšem ročně spáchají kolem 50% všech vražd. To je obrovská disproporce, která vypovídá o násilné povaze černochů.

Zdroj například :
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States


Multikulturní humanista : Imigrace je normální, Češi jsou také v naší zemi imigranti, taky sem přišli odjinud.

Nacionalista : Naši předkové přišli na naše dnešní území ve starověku, kdy byla česká kotlina ve srovnání se současností v podstatě pusté místo pokryté souvislými lesy. Původních obyvatel tu bylo málo a prostoru spousta. A co je hlavní : Češi a původní obyvatelé nebyli nijak extrémně rozdílní rasově, ani kulturně. Dnešní imigranti z Afriky a Asie jsou rozdílní rasou, kulturou i mentalitou. A Evropa je přelidněná i bez nich.


Multikulturní humanista : Imigrace je prospěšná. Pokud bychom žili uzavřeně, docházelo by k degeneraci.

Nacionalista : U nás žije 10 milionů lidí a to je dostatečná gen. variabilita. Například Japonské ostrovy žily stovky let téměř isolovány a dnes jsou Japonci nejzdravějším národem s průměrně nejdéle žijícími obyvateli. Imigrace z Afriky a rasové míchání s nimi naopak degeneraci bílých působí. Dle genového mapování mají některé africké kmeny gen. výbavu starou až 60 tisíc let ( tedy na pravěké úrovni ).


Nacionalista : Afričtí černoši nikdy nedokázali vytvořit civilizaci a vybudovat významné stavby, jako všechny ostatní rasy.

Anti-rasista : To je rasismus !! Černoušci nic stavět nepotřebovali, protože pro africký horko jsou nejlepší jednoduchý malý stavby.

Nacionalista : Ovšem v mnoha částech planety je podobné horké klima, jako v Africe, a lidé tam přesto velké stavby budovali. Například pyramidy a města indiánů ve střední Americe, kde je podobné klima, jako v rovníkové Africe. Nebo Indie a jihovýchodní Asie, kde vyrostly významné paláce a chrámy. Tam je také podobné klima.

Anti-rasista : V rovníkový Africe se nedochovaly velký stavby, protože budovy se tam rychle rozpadají, kvůli monzunům.

Nacionalista : S tím nemohu souhlasit. Ve střední Americe nebo jihových. Asii je podobné podnebí, jako v rovníkové Africe. Také dlouhá období dešťů. A dodnes tam turisté obdivují významné stavby. To není o podnebí, ale o kreativitě, vynalézavosti a kulturní úrovni obyvatel.

Anti-rasista : Lžeš nácku ! Černoši taky postavili velké stavby. Třeba hrad "Velké Zimbabwe".

Nacionalista : Omyl. Archeologické průzkumy dokázaly, že Velké Zimbabwe nepostavili černoši, ale arabští a asijští obchodníci, pronikajíci ve středověku do nitra Afriky za lovem otroků a surovin. Velké Zimbabwe byla zřejmě jejich základna a shromaždiště zboží a černých otroků.

Zdroj například :
http://archaeology.about.com/od/gterms/g/great_zimbabwe.htm


Multikulturní humanista : Běloši jsou nejhorší. Masový vrazi v Americe jsou skoro vždycky bílý.

Nacionalista : Černoši v USA jsou na prvním místě v jednotlivých vraždách a dalších násilných zločinech. Pouze v kategorii masových vražd vedou běloši, to je pravda. Je to tím, že masový vrah musí být vysoce inteligentní, aby déle unikal policii. Černoši inteligentní nejsou, proto jsou většinou chyceni po první vraždě, takže nemohou spáchat další a stát se masovým vrahem.

Zdroj : http://www.white-media.info/proc_jsou_masovi_vrazi_bili.html


Anti-rasista : Všechno je výchovou a vzděláním. Dejte černochům a romům vzdělání a dobrou výchovu a budou lepší a chytřejší než bílý.

Nacionalista : To je nepodložené tvrzení. Je prokázáno, že hlavní úlohu hrají geny. Na vzdělání, výchově a prostředí záleží také, ale méně.

Byly provedeny odborné studie na dětech - dvojčatech, které byly adoptovány po narození každé jinou rodinou. I když vyrůstaly v jiném prostředí, měly v pubertě a dospělosti stejné charakterové vlastnosti, které zdědily po rodičích. Rozdílná výchova toho moc nezměnila.


Anti-rasista : Afričané nepotřebují nic vynalézat, protože jsou už dokonale přizpůsobený svému prostředí.

Nacionalista : To bych netvrdil. Afričané mají vysokou dětskou úmrtnost a dožívají se mnohem nižšího věku. Kosí je epidemie a hlad, dokonce se ojediněle stávají kořistí zvířat. Naopak bílí a "žlutí" lidé dokáží díky svým vynálezům přežít kdekoliv na zemi i pod vodou, ve vzduchu i ve vesmíru.


Hip Hoper : Černošy sou ve všem lepšý než bílý !!! Uměj líp rapovat než bílý, uměj taky lýp běhat a hrát basket ...

Nacionalista : Mnoho zvířat také umí rychleji běhat a lépe skákat, než běloši, ale pořád zůstávají zvířaty. Inteligence, vynalézavost, kulturní vyspělost - to jsou hodnoty, které dělají člověka člověkem. V tom všem černoši i cikáni silně zaostávají za ostatními rasami.


Antirasista : Afričané byli nejvyspělejší kultura ve starověku. Postavili pyramidy, v Egyptě i v Súdánu. Černí Núbijci jeden čas vládli Egyptu.

Nacionalista : Ano, ale Egypťané nejsou a nebyli černoši ( negroidní rasa ). Súdán patřil k Egyptu a Núbijci také nejsou čistokrevní černoši, ale mají blíže k etnickým skupinám z Blízkého východu. Genetický výzkum Núbijců prokázal, že měli min. 60% euro-asijských genů.

Zdroj: http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/2008/03/24/boring-dna-evidence-from-ancient-nubians/


Antirasista : Neházejte všechny do jednoho pytle ! Paušalizování je špatné. Každého z nich posuzujte zvlášť.

Nacionalista : Opět tu jde o četnost asociálního a kriminálního chování. Například v Jihoafrické republice je podle odhadů až půl milionu znásilnění ročně, z toho 40% obětí jsou děti. V průzkumu (2009) se každý čtvrtý černoch bez zábran přiznal ke spáchání min. jednoho znásilnění.

Jestliže se v černé společnosti v tak obrovské míře vyskytuje násilné chování, pak je rozhodně bezpečnější "hodit je do jednoho pytle" a bránit se proti všem černým imigrantům bez vyjímky, protože zpočátku nepoznáte, jestli černý přistěhovalec bude v budoucnu u nás páchat zločin, nebo ne.

Zdroje: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8107039.stm
                http://www.wnd.com/index.php?pageId=12139


Multikulturní humanista : Za války v Africe můžou bílí, protože afričanům dovážejí zbraně.

Nacionalista : Když vrah zabije člověka nožem, tak za to budete soudit prodavače, který mu prodal ten nůž ? Za války může jedině násilná mentalita černochů. Například ve Švýcarsku má témeř každý dospělý muž doma zbraň a má vojenský výcvik, přesto tam už přes 150 let nebyla válka.


Anti-fašista : Xenofobie je zlo, nemoc .. zakázat !!!

Nacionalista : Nesouhlasím. Xenofobie ( obavy z cizích lidí ) je zcela přirozená. Je to součást pudu sebezáchovy. Mají ji všechna zdravá zvířata, která se instinktivně bojí tvorů, které neznají a vyhání cizí konkurenty ze svého území, aby zajistila prostor a potravu svým mláďatům.

Mají ji i všichni zdraví lidé. Člověk bez xenofobie ( XENOFIL ) je v podstatě zdegenerovaný jedinec bez pudu sebezáchovy, silně důvěřivý a naivní.

Lidé bez xenofobie často končí následovně: http://www.youtube.com/watch?v=HN8ULX8RuU4