Anti-rasismus vyvolává psychické poruchy

bok

V našich předchozích článcích jsme připomněli řadu studií a výzkumů, které dokazují, že xenofobie a určitá míra rasových předsudků ( především vůči negroidní rase) je vrozená. Výzkum prokázal, že i lidé, kteří navenek vědomě odmítají xenofobii a předsudky, tak v psychologických testech zaměřených na lidské podvědomí vykazují skryté xenofobní pocity a rasové předsudky vůči černochům, aniž by k těmto postojům byli nějak vychováni.

Tým psychologů v USA pomocí série testů zaměřených na skryté lidské podvědomí zjistil, že černoši nám některými svými rysy podvědomě připomínají opice ( lidoopy ). Tyto podvědomé postoje byly zjištěny i u jedinců, kteří vědomě odmítají předsudky a rasismus ( více v našem článku ).

Naše tělo tyto vnitřní pocity generuje prostřednictvím biochemických procesů, což má vliv na podvědomou úroveň našeho myšlení. U lidí, kteří anti-rasismu nepodlehli, nejen jejich podvědomí, ale i jejich vědomí čerpá z těchto přirozených xenofobních citů a obě úrovně myšlení jsou tedy v harmonickém vztahu.

Jiné to je u lidí, kteří anti-rasismus přijali a integrovali do svého myšlení. Antirasismus tak ovládl úroveň vědomí, ale podvědomá úroveň zůstává v režimu přirozeně xenofobním.*

Co se děje v hlavě jedince ovlivněného anti-rasistickou ideologií, když spatří na ulici skupinku cizích afrických imigrantů ?

Jeho tělo zahájí biochemické procesy a produkci stresových hormonů a následně mu jeho mysl na úrovni podvědomí říká: ti jsou cizí, mezi nás nepatří, dej si pozor, chraň sebe a své území. Ale antirasistická ideologie importovaná zvnějšku, která u takového jedince ovládla jeho úroveň vědomí, mu říká pravý opak: musíš je přijmout do své společnosti, musíš být šťastný, že tu jsou cizí rasy a kultury, žádné rozdíly neexistují, multi-kulti je obohacující !

Anti-rasistický jedinec tak potlačuje přirozené obranné impulzy, které mu jeho tělo předává formou podvědomých pocitů. Dochází k permanentnímu konfliktu mezi podvědomou úrovní a antirasismem deformovanou úrovní vědomí. Tento konflikt může v dlouhodobém horizontu vést k rozvoji nejrůznějších psychických poruch neurotického, někdy i schizofrenního typu.Barevný sport

bok Rizikovou skupinou jsou v tomto případě také anti-rasističtí sportovní fanoušci, kteří fandí např. multikulturnímu fotbalovému týmu, kde hraje černoch, jako zde na fotografii. V hlavě anti-rasistického fanouška vzniká patologické napětí, když sleduje afrického hráče v týmu, kterému fandí.

Na jedné straně mu jeho anti-rasistické přesvědčení říká: je jeden z nás, patří mezi nás, musím být šťastný, že hraje za nás, rozdíly neexistují. Na druhé straně, při pohledu na silně odlišné rysy negroidní tváře, jeho podvědomé přirozené myšlení varuje: odmítej ho, není to jeden z nás, připomíná spíš lidoopa, než člověka. Podvědomí je dlouhodobě v konfliktu se zdeformovaným vědomím a cesta k rozvoji psychických poruch je otevřena.

 

Závěr

Nenechme svou mysl zdeformovat a znečistit protipřírodní, anti-rasistickou, multikulturně levičáckou ideologií. Rozlišovat na "my a oni", chránit své tradiční kulturní a etnické prostředí, bránit se proti přílivu cizích a odlišných... to vše je vrozené a vychází z našeho nitra. Je třeba tomu naslouchat, ne to odmítat. Je třeba to proměnit v reálné činy.* Zde máme na mysli původně psychicky zdravého člověka, který se nechal ovlivnit antirasismem, protože jsou i tací, kteří se s psychickými poruchami již narodili, nemají téměř žádný pud sebezáchovy a xenofilní antirasismus ovládá jak jejich vědomí, tak i jejich podvědomí.

Zpět na článkyfree counter