Americké školství učí nenávist k bílým lidem


Neomarxismus se zrodil v USA a díky tomu má v této zemi i nejdelší tradici. Liberální demokracie mu poskytla vhodné podhoubí k růstu, jaké by jinde nenašel. Zrodil se na amerických liberálních univerzitách a postupně dokázal vzdělávací systém proměnit k nepoznání.

Většina amerických vysokých škol, konkrétně ty humanitní a umělecké, se za posledních 30, 40 let proměnila v jednu velkou, toxickou, levičáckou stoku.

Situace dospěla do takového stádia, že studenti jsou dnes otevřeně vychováváni k nenávisti k bílé společnosti a k vlastnímu národu.

Vybrané případy šíření proti-bělošské nenávisti na vysokých školách v USA za rok 2016 :


1. Zkoumání bílých privilegií

Univerzita ve Vermontu pořádala ve dnech 11-13. listopadu 2016 brainwashingový seminář pod názvem "Zkoumání bílých privilegií." Školení bylo vyhrazeno jen pro bílé studenty.

Studenti se učili, jak čelit jejich "bílým privilegiím" a jak jsou údajná bílá privilegia zodpovědná za rasismus, diskriminaci a všechny možné sociální problémy ve společnosti.

Součástí školení byly i skupinové psycho-seance, kde se bílí studenti měli vciťovat do role diskriminovaných menšin.

Univerzitní "Centrum pro kulturní pluralismus" doporučuje studentům rozmanitou literaturu - knihy a články typu "Vynalezení bílé rasy", "Bílá a mužská privilegia v rase, kultuře a genderu", "Feministická třída", "Vyhlazení bělošství" a podobné tituly.

Univerzita ve Vermontu pořádá i kurzy a semináře určené jen pro barevné studenty. Ty jsou ovšem vedeny přesně v opačném duchu. Barevní / menšinoví studenti jsou zde vychováváni k budování sebedůvěry, hrdosti, emancipace a k ofenzivnímu přístupu.

Například kurz "Women of Color Leadership Retreat" (Kurz vůdcovství pro barevné ženy) se snaží vychovávat z černých studentek agresivní emancipované levičácké aktivistky deroucí se do politiky. Na mnoha dalších školách lze nalézt podobné kurzy, například na Columbia University se vyučuje "Students-of-colour leadership retreat" (Kurz vůdcovství pro barevné studenty).

U bílých je systematicky podněcována sebe-nenávist, pocit viny a zášť ke svému národu a rase. U barevných je naopak podporována "hrdost", nadřazenost a agresivita. Přesně ve stylu neo-marxistické ideologie.

Zdroj: https://www.uvm.edu/mcsc/?Page=whiteid-app.php&SM=eventsmenu.html
https://www.uvm.edu/~woclr/


2. Genocida bílých k Vánocům

Demokratický profesor politologie George Ciccariello-Maher z Drexelovy Univerzity ve Philadelphii napsal o Vánocích 2016 na svém Twitteru :

"Všechno, co si přeju k Vánocům, je genocida bílých."

Informace o případu se virálně rozšířila a 11 tisíc lidí podepsalo petici požadující jeho důsledné vyšetření.

Vedení univerzity prohlásilo, že věc bude řešit na uzavřeném setkání a nakonec vydalo vyhýbavé prohlášení o akademických svobodách. Maher řekl, že vedení univerzity se za něj postavilo. Přitom školní řád této univerzity je silně politicky korektní a slibuje trestat jakékoliv rasové narážky.

Maher, který na univerzitě přednáší o rasismu, sociálních hnutích a kolonialismu a indoktrinuje studenty neo-marxismem, už dříve na svém Twitteru zveřejnil podobně nenávistný komentář. Napsal : "Když běloši byli zmasakrováni během Haitské revoluce, byla to správná věc."


3. Chceme teplé profesory

11. května 2016 : Neomarxističtí studenti z ústavu Matteo Ricci College, který je součástí Univerzity v Seattlu, okupovali kancelář děkana a vydali petici, ve které požadují nový vzdělávací plán, který bude "decentralizovat bělošství".

Podle redakce Seattle Times protestující studenti požadují odstoupení děkana, nové "ne-europocentrické interdisciplinární učební osnovy", "decentralizaci bělošství" a více povinných kurzů anti-rasismu.

Text jejich petice je typickou směsí levičáckého fanatismu, nenávisti a paranoidní pomatenosti. Například tato věta mluví za vše :

"Jsme rozmanití, s mnoha různými životními zkušenostmi, a také jsme zformovaní kolonialismem, imperialismem, neo-liberální politikou a útlakem pod rasistickým, sexistickým, classistickým, heteronormativním a homofobním, trans*fobním, queerfobním, ableistickým, nacionalistickým, xenofobním systémem, který udržuje dobývání, genocidu domorodých lidí a všudypřítomné systémové nerovnosti."

Levičáci také chtějí, aby univerzita přijala nové profesory z řad menšin. V petici žádají "personál z řad marginalizovaných skupin, speciálně profesory jiné barvy pleti a queer-profesory".

Podle jejich mluvčí, aktivistky jménem Fiza Mohammad, studenti neopustí okupovanou kancelář, dokud stávající děkan neodstoupí a dokud nebudou přijaty jejich podmínky.

Podobné útoky se odehrály počátkem r. 2016 také na University of Washington, Seattle Pacific University a na Western Washington University, kde progresivní studenti přišli s podobnými peticemi a nátlakovými akcemi.

Zdroj: http://www.seattletimes.com/seattle-news/education/students-occupy-seattle-university-deans-office/


Terminologická vsuvka :

Bílá levičácká scéna v USA se od počátku snažila propojovat s černošskou scénou, pro kterou byly typické militantní a otevřeně proti-bělošské tendence. Právě proto je u amerických levičácko-aktivistických hnutí patrný silný akcent na boj proti bílým. Typický americký levičák je v podstatě bílý negr - ačkoliv má bílou pleť, necítí se být bělochem a nenávidí bílé lidi.

Nejčastěji skloňovanými termíny v "intelektuálních" levičáckých diskuzích jsou : white supermacy ( bílá nadvláda), white privilege ( bílá privilegovanost) a whiteness (bělost, bělošství). Neo-marxisté samozřejmě nemohli svou nenávistí zaútočit přímo a adresně na bílé lidi. Proto vymysleli termín "whiteness", který funguje jako zástupný terč.

Termín "whiteness" představuje sdílenou identitu, hodnoty, vazby a kulturní zvyklosti bílých lidí. Podle levičáků to umožňuje bílým lidem udržovat si ve společnosti privilegované postavení ( white privilege) a bohatství na úkor diskriminovaných, chudých, ubohých černochů a jiných menšin. Kdo se narodí s bílou pletí je podle neomarxistů viníkem spolu-zodpovědným za útisk menšin, protože je díky své bílé pleti privilegovaný.

Každý rozumný člověk ví, že tou pravou příčinou, proč je černošská populace v USA trvale chudší a zločinecká, je jejich vrozená nízká inteligence, lenost a primitivní mentalita. Pro levičáky je ale univerzálním viníkem vždy a výhradně bílý člověk.


Další případy :

4. Měsíc anti-white nenávisti

Univerzita Portland Community College ve státě Oregon vyhlásila v dubnu 2016 akci "Whiteness History Month".

Jde o "multi-disciplinární vzdělávací projekt", který zkoumá "původ a kulturní dědictví bělošství" a odhaluje příčiny údajné rasové nerovnosti a diskriminace menšin, za což jsou prý zodpovědní bílí.

Škola v programu tohoto projektu vyzvala studenty k hledání "alternativ ke kultuře bílé nadvlády ... a přístupů a strategií ke svržení bělošství".

Projekt "Whiteness History Month" propagující bílou vinu a sebenenávist byl součástí univerzitního strategického plánu, jehož cílem prý je "vytvořit celonárodní renomovanou kulturu diverzity, rovnosti a inkluze."


5. Přátelé negrů

Nově přijatí studenti na Pomona College v Kalifornii byli ve vstupní hale přivítáni plakátem s nadpisem “How to be a (Better) White Ally” = Jak být lepším bílým spojencem (Tím je myšleno : spojencem barevných menšin).

V textu na plakátu stálo, že bílí lidé si mají "uvědomit svá privilegia" a omlouvat se za ně. Text také tvrdil, že všichni bílí lidé jsou rasisté : "Chápej, že jsi bílý a tudíž jsi nevyhnutelně podvědomě naučený k rasismu."

Další zvýrazněný nápis na plakátu vyzýval bílé studenty : "Prostě poslouchej !" ... “Barevní lidé vždy chápou rasismus způsobem, jakým ty nemůžeš - musíš je poslouchat !"

Levičáci v podstatě nutili studenty, aby se klaněli a omlouvali každé černé tlamě, kterou potkají a aby podřízeně následovali rozkazy barevných levičáckých aktivistů.

Pomona College je univerzita svobodných umění (liberal arts), kde jsou vyučovány humanitní, sociální a umělecké obory.

Zdroj: http://claremontindependent.com/pomona-college-poster-everyone-is-problematic/


6. Univerzita šíří černý extremismus

Univerzita ve Wisconsinu ( University of Wisconsin-Madison) nabízí od jarního semestru 2017 studentům kurz s názvem "Problém bělošství". Podle oficiálního popisu má tento kurz naučit bílé lidi jak bojovat proti bílému rasismu a jak vymýtit "bílou nadvládu".

Tento předmět je vyučován v rámci studijního programu "Africká kulturní studia" a vedoucím profesorem je Damon Sajnani, známý svými militantními a proti-bělošskými názory.

"Profesor" Sajnani (dredatý primitiv) na svém Twitteru pravidelně útočí na bílé a oslavuje zabíjení bílých policistů. Například v červenci 2015 sérií několika tweetů oslavoval vraždu 5 bílých policistů v Dallasu, které zmasakroval černošský sniper. Také označil všechny bílé republikánské voliče za Ku-Klux-Klan.

Sanjani na škole zároveň přednáší kurz s názvem "Globální HipHop a sociální spravedlnost".

Do případu se vložili dva republikánští poslanci státu Wisconsin, kteří požadují, aby z veřejných rozpočtů dotovaná univerzita zrušila podobné levičácké předměty. Vedení univerzity se ovšem kurzu zastává a odmítá jej zrušit.

Konzervativní poslanec Dave Murphy řekl v tiskovém prohlášení : "A co mě ještě víc znepokojuje - tento kurz je vyučován profesorem identifikujícím se jako 'internacionální radikál', jehož názory jsou plivnutím do tváře všem daňovým poplatníkům, kteří musí platit za tento odpad."


7. Konference nenávisti

Od roku 1999 se v USA každoročně koná "Konference o bílých privilegiích" (The White Privilege Conference). Jde o sjezd neo-marxistů, které se účastní kolem 1500 levičáckých studentských lídrů, profesorů a aktivistů z neziskovek.

Hlavním tématem této 4-denní konference je samozřejmě propagace nenávisti k bílým lidem z většinové společnosti a obviňování bílých ze všeho možného. Většina velkých amerických univerzit nabízí studentům proplacení nákladů na cestu, poplatky a ubytování a často i kredity navíc, když se této konference zúčastní.


8. Černá knihovna

Srpen 2016 : Univerzita v Kansasu na své půdě propaguje černošské hnutí Black Lives Matter (BLM).

Univerzitní knihovna nabízí studentům materiály a návody, jak se stát spojencem BLM. U hlavního vchodu do knihovny je umístěn monitor, na kterém běží výzvy a aktivistická videa.

Univerzita také doporučuje studentům publikace a online materiály, mezi nimiž jsou články a knihy s názvy jako : "Kultura bílé nadvlády", "Bílý problém", "Jak se vyrábí běloši" apod.

Černé hnutí BLM přitom vykazuje militantní a proti-bělošské tendence. Na soc. sítích černoši z tohoto hnutí veřejně oslavovali například masakr bílých policistů v Dallasu v červnu 2015 a jiné podobné případy.

Zdroj: http://www.campusreform.org/index.cfm?ID=8056


9. Klub sráčů

Studenti na kalifornské Pomona College otevřeli nový klub určený jen pro bílé lidi. Klub má název : "Bílí lidé za dekonstrukci bělošství" (White People for Deconstructing Whiteness).

Podle zakládajících členů je cílem klubu "pracovat na uchopení našeho rasismu, na dekonstrukci / rozložení bělošství a angažovat se v hnutí a akci za zboření bílé nadvlády".

Aktivisté tvrdí, že všichni bílí jsou alespoň podvědomí rasisté a každý běloch je prý spoluviníkem veškeré nerovnosti a diskriminace. Také vyzývají k aktivnímu boji proti "bělošství".

Tento klub proti-bělošských, paranoidních, levičáckých fanatiků je podporován a ochraňován i mnoha univerzitními profesory.

Na Northwestern University ve státě Illinois podobný "Deconstructing Whiteness" program spustilo v lednu 2016 univerzitní feministické Women's centrum. Workshop je určený jen pro bílé studenty a má učit "rozvracení bělošství", bílou vinu a "anti-rasistickou práci".

Zdroj: http://claremontindependent.com/pomona-progressives-create-whites-only-club-to-fight-racism/
http://www.thecollegefix.com/post/26279/


10. Černá lesba místo Shakespeara

Levičácký studenti na University of Pennsylvania strhli obraz Shakespeara, který visel na čestném místě na Fakultě anglického jazyka. Podle studentů portrét bílého mužského spisovatele propagoval bělošství a nereprezentoval diverzitu. Na jeho místo dali fotku negroidní lesbické feministické spisovatelky Audre Lorde.

Vedení univerzity akci podpořilo. V prohlášení uvedli, že stržení portrétu bylo "cestou k potvrzení jejich závazků k větší inkluzivitě."

http://dailysignal.com/2016/12/13/ivy-league-students-tear-down-shakespeare-portrait-in-name-of-diversity/


11. Bílá privilegia

Kurz "Bílá privilegia" na Portland State University si klade za cíl "učinit z bělošství něco divného", nenormálního.

V popisu kurzu stojí, že "udržovat bělošství znamená udržovat rasovou diskriminaci" a že "bělošství musí být odstraněno, aby bylo možné dosáhnout rasové spravedlnosti." Studenti se v tomto kurzu mají naučit, co je to bílá normativita, jak kriticky vyšetřovat bělošství a jak ho učinit nenormálním.


12. Zastavme bílé

New Yorská univerzita (State University of New York) nabízí studentům vzdělávací program, který je oficiálně označen tagem #StopWhitePeople2k16 ( = zastavme bílé lidi) Program je zaměřen na výchovu k multi-kulturní diverzitě.

Zástupce vedení univerzity Brian Rose na dotazy odpověděl, že hashtag byl převzat od studentů, kteří tímto tagem označují diskuzi související s kurzem na Twitteru a údajně je myšlen ironicky.


Pozitivní segregace - vyčleňování bílých lidí

Americké levičáctví začínalo v 60-tých letech lidskoprávním bojem proti segregaci černochů, aby se postupně obloukem dostalo k prosazování obrácené segregace - k systematickému vyčleňování bílých. Dnes jsou na amerických univerzitách běžné takzvané "POC Safe spaces" - prostory / akce vyhrazené jen pro barevné studenty (POC = people of color).

Barevní a jiné menšiny mají už i vyhrazená lepší místa ve školních jídelnách a kavárnách. V minulých letech proběhla řada studentských protestů za zavedení "POC Safe spaces". Morton Schapiro, prezident Northwestern University v Chicagu, řekl, že "černí studenti mají plné právo vychutnat si oběd v klidu" a že jejich požadavky na "safe spaces" jsou pochopitelné.

Vyčleňování bílých probíhá už řadu let a rok 2016 zaznamenal další pokračování tohoto procesu. Zde jsou některé případy :


1. Kavárna jen pro černé

Na univerzitách v Kalifornii se množí prostory vyhrazené jen pro barevné. Jde o konkrétní místnosti, prostory, nebo akce a kurzy, kam mají bílí vstup zakázán. Univerzitní kavárna Motley Coffeehouse v Claremontu oznámila, že v době od 18 do 22 hodin večer bude vyhrazena jen pro barevné studenty a jejich přátele, které si sami pozvou.

Někde bývají tyto změny vynucené protesty levičáckých studentů, za podpory řady profesorů. Nedávno byla vedením odvolána vice-prezidentka pro studentské záležitosti Mary Spellmanová z Claremont McKenna College, protože podle studentů nebyla dostatečně aktivní v zavádění "safe spaces" jen pro barevné.

Paradoxní na tom je, že tyto prostory jen pro barevné často prosazují bílí levičáci motivovaní sebenenávistí a neo-marxistickou ideologií. Oslavují vlastní segregaci a ponižování.

Na Pomona College studenti 5. prosince uspořádali uměleckou show, kam zakázali vstup bílým. Na pozvánce se píše : "Záměrem této show je vytvořit prostor, který bude pro-barevný, pro-černošský a proti bílým supermacistům."

Na FB stránce této akce se navíc píše : "Pokud by někdo chtěl pozvat bílého přítele, nebo spojence ... žádáme ho, aby to nedělal."

Studentské noviny The Student Life, financované ze státního rozpočtu, vyjádřily solidaritu těmto anti-white akcím a slíbily, že příští vydání novin bude vyhrazeno jen barevným autorům.

Všechny tyto akce jsou tolerované a podporované vedením školy, přestože jsou v přímém rozporu se školním řádem, který zakazuje jakoukoliv diskriminaci. Samozřejmě je třeba mít na paměti, že podle neo-marxistické ideologie není jakýkoliv útok na bílé lidi rasismem, ale obranou diskriminovaných menšin.

Zdroj: http://claremontindependent.com/safe-spaces-segregate-the-claremont-colleges/
Zdroj: https://docs.google.com/document/d/1G0ujU3HLUwVk9uSVs8EOZcYMhhFiYEsyxKKxHELxvhg/mobilebasic


2. Nechce žít s bělochy

Skupina několika černých studentů, zradikalizovaná proti-bílou neomarxistickou indoktrinací, odmítá bydlet na koleji s bílými. Založili iniciativu a požadují "POC only" ubytování. (POC only = People Of Color only = Jen pro barevné) Jedna z členek, studentka Karé Ureňa, napsala na FB stránce iniciativy : "Nechci žít s žádnými bělochy".

Když se někdo z diskutujících zeptal, jestli to nezavání rasismem, tak student AJ León, člen Latino Student Union (Unie hispánských studentů) odpověděl:

"Je to zaměřené na ochranu barevných lidí, ne bílých. Takže nevím, jak by to mohlo být rasistické."

Zdroj: http://claremontindependent.com/students-at-claremont-colleges-refuse-to-live-with-white-people/


3. Anti-rasistická blokáda

20. října 2016: Barevní studenti, infikovaní neo-marxistickou ideologií, útočili v ulicích na bílé lidi.

Skupina hispánských studentů z Kalifornské Univerzity demonstrovala za "prostor vyhrazený jen pro barevné" a také za prostory pro trans-sexuály. Před vstupem do jednoho z areálů vytvořili živý řetěz a bránili všem bílým lidem projít. Zároveň je agresivně verbálně napadali.

Blokáda se opakovala několikrát. Spousta bílých levičáckých studentů jim za to tleskala.

Zdroj: http://www.foxnews.com/us/2016/10/24/berkeley-protesters-demand-spaces-color-harass-white-students-trying-to-pass.html


Podpora islámu a černošského anti-white radikalismu

S propagací proti-bílé nenávisti na amerických univerzitách úzce souvisí i propagace negerského radikalismu a islamizace. Zde jsou některé případy :

1. Univerzity proti Trumpovi

Oregon State University otevřela semestrální kurz "Afro-americký odboj v éře Donalda Trumpa", který učí, jak černoši během historie bojovali proti "bílé nadvládě" a jak využít tyto zkušenosti v současnosti. Kurz propaguje různá militantní negerská hnutí a černé aktivisty.

V době krátce před nástupem Trumpa ( 20. ledna 2017) do prezidentského úřadu se mnoho škol proměnilo v levičácké aktivistické základny a dílny na výrobu transparentů.

Liberální univerzity otevřeně nabízely peníze studentům, když pojedou na velkou feministicko-levičáckou demonstraci do Washingtonu. Emerson College v Bostonu a DePauw University ve státě Indiana rozdávaly studentským aktivistům 25 dolarů na lístky do Washingtonu. Univerzita Columbia-Barnard dokonce vyplácela levičáckým studentům až 176 dolarů na dopravu, jídlo a ubytování.

State University of New York (SUNY), což je velké sdružení veřejných univerzit a vysokoškolských institucí ve státě New York, uspořádalo hromadný svoz levičáckých studentů na demonstraci. Studenti museli předem zaplatit 75 dolarů za rezervaci místa v autobusu a tato částka byla následně vrácena každému, kdo do autobusu skutečně nastoupil.


2. Muslimské modlitebny ve školách

Progresivní studenti z University of Maryland předložili 64 požadavků na podporu "marginalizovaných skupin". V seznamu je například bod, ve kterém žádají muslimskou modlitebnu v každé hlavní budově. Dále žádají zpřísnění politické korektnosti, "Queer diversity" školení apod.

Seznam je výsledkem spolupráce několika studentských spolků na Marylandské univerzitě. Konkrétně jde o spolky : Studenti pro Palestinu, Bisexuálové z Marylandu, Unie černých studentů a další.


3. Muslimský uprchlík prezidentem

Umělecko-humanitní fakulty z George Washington University pořádaly 3-denní lidskoprávní summit, kde se debatovalo, jak může umění bojovat proti "sociální nespravedlnosti". Výsledkem akce s názvem "Kreativní summit: okupujme budoucnost" byla žádost, aby se prezidentem USA stal muslimský uprchlík.

Akce se koná každoročně od roku 2009 a častými hosty jsou různí aktivisté a černí radikálové z Black Lives Matter hnutí.


4. Pocta teroristům

Progresivní studenti na jedné z největších amerických univerzit - University of California, Berkeley - bojují za přejmenování univerzitní budovy Barrows Hall, kde sídlí fakulty Etnických studií, Ženských studií a Afro-amerických studií. Chtějí, aby budova nově nesla název Shakur Hall, podle Assaty Shakur, černošské teroristky ze sítě Black Panthers, která v roce 1973 zastřelila bílého policistu a později utekla na Kubu.

Se seznamem celkem 10 požadavků přišli koncem února 2016 černoši z Unie černých studentů z Berkeley. Dále žádají o výrazné navýšení rozpočtu pro levičácké / černošské pavědy a přijetí nových školních psychologů, lektorů a asistentů pro menšinové studenty.

Černou unii hlasitě podpořilo mnoho bílých levičáckých studentů i někteří liberální profesoři. Seznam požadavků byl výhružnou formou předán vedení univerzity s tím, že na odpověď má univerzita čas do 17. března, do 5 hodin odpoledne.

Šéf univerzity Nicholas Dirks nicméně reagoval vstřícně. Škola sice nechala bez komentáře žádost o přejmenování haly, ale slíbila vyvinout "zásadní univerzitní iniciativu" na podporu menšin a také zvýšit "kritickou masu" černých studentů a pedagogů, aby se menšiny cítily respektované a podporované.


Závěr

Bílí lidé jsou terorizováni a vysáváni, jejich systematická a programová diskriminace se oficiálně vydává za budování "rovných příležitostí", ale neomarxisté stále hlasitěji řvou o bílé nadvládě a privilegiích.

Nejde jen o problém Spojených států. Západní Evropa nezůstává příliš pozadu a humanitní školství je tam stejně rozvrácené a zamořené neomarxistickými pavědami, které vychovávají k anti-fašistickému, anti-rasistickému a feministickému fanatismu a k proti-národní / proti-bělošské nenávisti.

Osud západního školství je varováním i pro nás. Podobně může za pár let vypadat i naše školství, když dovolíme, aby se tam rakovina neomarxismu nerušeně šířila.

Už dnes si neomarxisté v ČR vybudovali své základny na některých humanitních a uměleckých fakultách. Musíme vypálit jejich hnízda, zrušit všechny levičácké pavědy, které se tam vynořily v posledních letech a rigorózně pročistit celé naše školství.