21 bodů, které by neměly chybět v programu žádné nacionální strany


Těchto 21 bodů zahrnuje výchozí změny nutné pro stabilizaci společnosti a nastartování ozdravných procesů, který pomohou našemu národu přežít následující dekády chaosu, nestability a rozpadu nemocného euro-systému. Samozřejmě, změn musí proběhnout mnohem více a musí zasahovat mnohem hlouběji.

1. Závazné referendum o vystoupení z EU

Setrvávat v EU se rovná národní sebevraždě. Západní "demokratické" elity se rozhodly naprosto zamořit Evropu a časem donutí i nás k přijímání stále většího počtu imigrantů. Hlavní město EU - Brusel - je líhní teroristů, kde se místní lidé často bojí i vycházet na ulici. Být součástí něčeho takového opravdu nechceme !

Západní politické euro-elity úmyslně zhoršují bezpečnostní situaci a ohrožují občany tím, že odmítají zastavit imigrační invazi. Ani po masakrech v Paříži a v Bruselu, ani po útocích uprchlíků na občany v Německu a ve Vídni nebyli euro-politici schopní a ochotní imigrační invazi zastavit. Dokonce i po x-tém upozornění tajných služeb, že v uprchlických vlnách jsou teroristé stále melou cosi o humanismu a lidskoprávních hodnotách a nechávají migranty proudit do Evropy. Takoví mají viset a ne vládnout !

Naprostá většina českého národa už Evropské Unii nevěří. Nechme proto národ rozhodnout v závazném referendu o vystoupení. Bruselem živení eurofanatici a vlastizrádci nás budou strašit ekonomickým propadem a izolací, pokud z EU vystoupíme. Nevěřme jejich lžím. ČR má řadu zkušeností s transformací ekonomiky. Překonala rozpad východního bloku i dělení Československa. Zpočátku se mohou vyskytnout problémy, ale brzy se vše usadí, a pak se budeme mít lépe, než kdykoliv v době, kdy jsme byli nesvobodní a podřízení rozkazům, diktátům a zničující multi-kulturní politice Bruselu.2. Národní stát

V současném vyčpělém systému není pro člověka žádná budoucnost. Je jen strach z budoucnosti. Panuje tu trvalá nejistota, neustále se vrací období krizí a recesí. Tento systém nemá žádný smysl, ani cíl.

Zahájíme novou éru české státnosti. Vybudujeme dlouhodobě svobodný, suverénní, prosperující a sebevědomý národní stát založený na obranyschopnosti, etnické a kulturní jednotě, konkurenceschopnosti a v mnoha oblastech i soběstačnosti.

Přestože je naše země malá, má potenciál stát se silnou a samostatnou zemí.

Euro-socialisté a demokrati nám stále vtloukají do hlavy, že Česko musí být poslušným členem mezinárodních bloků, protože je malé a slabé.

Ne Česko. To oni jsou malí, slabí a zbabělí !

Historie nás naučila, že spoléhat na pomoc západních demokracií v případě ohrožení byla jedna z největších hloupostí v naší historii. Západní demokracie už nechtějí / nedokáží ochránit ani své vlastní občany a my bychom měli spoléhat, že ochrání nás ?3. Deratizace státního aparátu

Ve státním sektoru fungují desítky parazitických vládních výborů, úřadů, komisí a poradních sborů, jejichž předmětem činnosti je zajišťovat výhody cikánům a jiným menšinám, ochraňovat imigranty, šířit propagandu a přihrávat zakázky spřáteleným multikulturním neziskovkám.

Jedná se například o : Ministerstvo pro lidská práva ( Dienstbier), Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Agentura pro soc. začleňování, Vládní výbor pro sexuální menšiny ... a mnoho dalších podobných, které vysávají stát a škodí národu.

Samy o sobě spotřebují milióny na tučné výplaty a provozní výdaje. Další miliardy pak přerozdělují na různé pochybné projekty.

My, nacionalisté, jsme jediní, kdo s těmito cizopasníky dokáže udělat krátký proces.4. Vyvázání se z mezinárodní lidskoprávní legislativy

Mezinárodní lidskoprávní závazky a smlouvy činí z Evropy bezbranný terč.

Tyto úmluvy předepisují státům povinnost přijímat imigranty a pečovat o ně, ochraňovat práva nepřizpůsobivých menšin a příživníků a trestat bílé občany, kteří proti přílivu migrantů bojují.

Dnes, kdy migrace přerostla v invazi a kdy jsou vlny imigrantů využívány jako zbraň, se tyto lidskoprávní charty stávají mlýnským kamenem na krku evropských národů.

Je životně důležité co nejrychleji vypovědět tyto závazky a dát euro-elitám najevo, že nechceme být součástí jejich sebevražedného a dekadentního systému.5. Ozdravení nemocného školství

Veřejné vysoké školy jsou dnes zamořeny obskurními předměty, obory a ústavy. Obory jako Genderová studia, Multikulturní vzdělávání, nebo Romistika nemají na univerzitách co dělat. Musíme konečně provést hloubkovou reformu a radikálně vyčistit tento Augiášův chlév.

Dále je potřeba plně zpoplatnit humanitní obory, jejichž absolventi jsou v praxi neuplatnitelní ( muzikologie, filozofie, dějiny umění atd. ).

Základní a střední školy : odbourání inkluze a dalších rozvratných projektů neomarxistického sociálního inženýrství.

Zabránění aktivistům a multikulturním neziskovkám typu Člověk v Tísni, Amnesty, Unicef v přístupu na školy. Ve školství nesmí působit nikdo, kdo by chtěl manipulovat s dětmi a pokoušel se je infikovat zhoubnou multi-kulturní ideologií, nebo islamofilií pod záminkou nějaké výchovy k toleranci, proti xenofobii apod. Stejně tak časopisy, učebnice a jiné materiály musí být očištěny od manipulací a lidskoprávně levičácké propagandy.

Tyto reformy ušetří miliardy, které mohou být využity na zkvalitnění výuky a lepší platové ohodnocení učitelů.6. Zrušit zákony kriminalizující odpůrce imigrace a omezující svobodu slova. Zrušení antidiskriminačních zákonů, kvót apod.

V celé EU jsou menšiny zvýhodňovány, ochraňovány a nadřazovány nad domácí občany. Imigrantům vlády věnují více péče, než bílým lidem.

Zákony proti rasismu, nacionalismu a xenofobii, politická korektnost, různé anti-diskriminační zákony a kvóty ... to vše jsou nástroje této diktatury menšin. Těmito zákony terorizují většinovou společnost a pronásledují každého, kdo veřejně řekne pravdu.

Kdo pojmenuje věci pravým jménem, kdo nazve parazita parazitem, nesmí být stíhán za nějaké podněcování, hanobení , propagace hnutí apod. Tyto paragrafy je třeba zrušit a obnovit svobodu slova.

Nastal čas všechny ty ochraňované a protěžované menšiny s četnými výsadami, právy a dalšími extrabuřty poslat tam, kam patří.7. STOP financování škodlivých neziskovek, projektů a iniciativ

Z veřejných rozpočtů každoročně proudí miliardové dotace do kapes různých neziskovek a iniciativ zabývajících se pro-imigračním aktivismem a šířením multi-kulturalismu, islamofilie / xenofilie, gender-feminismu, homosexuality, pseudo-humanismu apod.

K podobným subjektům nesmí jít z kapes daňových poplatníků už ani koruna.

Parazité, doba nezřízeného hodování vám právě skončila !8. Zákaz islamizace, výstavby mešit

České země stojí výhradně na křesťanských základech a na boji proti islamizaci. V minulosti byl východ naší země po několik staletí ohrožován islámem a několikrát se stal terčem vpádu muslimských nájezdníků. Mnoho našich předků umíralo v boji proti barevným hordám a tisíce byly odvlečeny do otroctví.

Boj proti islamizaci má náš národ v krvi a nikdy nesmí zapomenout na oběti a utrpení našich předků v boji proti pronikání agresivních kultur a ras z Asie a Afriky. Rozpínání islámu, výstavba mešit a další projevy islamizace musí být zákonem zakázány.9. Stop odlišným a nekompatibilním kulturám a etnikům

Země Afriky a islámské Asie, od Blízkého východu až po Pákistán a Afghánistán, je nutné považovat za země kulturně a etnicky nekompatibilní. Imigranti z těchto zemí budou vždy představovat bezpečnostní riziko.

Je potřeba :

Uzákonit nesplnitelné podmínky pro azyl a získávání občanství.

Zrušit automatické získávání občanství barevným cizincům, kteří si vezmou Čecha. Pokud si Češka ( nebo Čech) vezme araba, či negra, bude jí odebráno občanství a bude mít povinnost odstěhovat se s ním pryč z ČR, nejlépe do země jeho původu.

Zrušit také automatické občanství nekompatibilním cizincům, kteří se tu narodí.10. Zakotvení etnické a kulturní homogenity i do ústavy

Podporovat dovoz imigrantů a masovou imigraci odlišných etnik a kultur musí být jednoznačně protiústavní. Politici, aktivisti a jakékoliv skupiny nesmí mít příležitost ani právo nabourávat tradiční kulturu a etnicitu.

Všichni dnes vidíme, jak dopadl západ, který v posledních 50 letech držel brány dokořán a umožnil milionům imigrantů usadit se na svém území. Všichni víme, jaké obrovské problémy to způsobilo a jak černá budoucnost tyto státy čeká. Nesmíme dovolit, aby naše země dopadla stejně. Proto musí zůstat přirozeně etnicky homogenní a kulturně jednotná.

Homogenita = soudržnost, odlišnosti = nestabilita a rozvrat.11. Odbourání cenzury internetu. Spuštění alternativy k Facebooku a dalším cenzurovaným službám

Politické euro-elity a lidskoprávní mafie jsou stále agresivnější v omezování svobod, aby umlčely sílící opozici.

Vzhledem k tomu, že služby jako Facebook stále více omezují svobodu projevu a slouží jako nástroj politicky korektní cenzury a propagandy, je potřeba se proti nim konečně postavit.

Investujeme do vývoje a založíme alternativní službu k Facebooku ( např. Freebook, Whitebook) umístěnou na českých serverech, která bude propracovanější, kvalitnější, nebude podléhat západní cenzuře a bude poskytovat volný prostor nacionalistům a odpůrcům imigrace a islamizace z celé Evropy. Se stupňováním euro-cenzury a represí se dá očekávat, že zájem bude značný.12. Opatření proti multi-kulti lobbistům

I do naší země zasahují sítě nadnárodních lobbistických organizací, jako například Sorosův OpenSociety Fond, Norské fondy, Amnesty International atd.

Pod záminkou ochrany takzvaných lidských práv dlouhodobě financují a zastřešují nejrůznější protinárodní iniciativy a pro-imigrační hnutí, multi-kulturní neziskovky a další nebezpečné projekty.

Chapadla této mezinárodní neomarxistické chobotnice je třeba useknout. Například tak, že dotace a granty, kterými tu financují protinárodní aktivity, zdaníme sazbou 99%. Nebo jim úplně zakážeme činnost a vyhodíme je pryč ze země.13. Zákaz propagace sexuálních deviací

V době, kdy se díky toleranci začaly v ČR pořádat homosexuální průvody a festivaly, vypukla epidemie nemoci AIDS a počty nakažených v posledních letech prudce rostou. Na tyto zvrácené festivaly se sjíždí desetitisíce homosexuálů z celého světa a dochází k šíření nemocí. Léčba nakažených homosexuálů, kterých už je hodně přes 2 tisíce, stojí daňové poplatníky miliardy korun. Veřejná propagace úchylek musí být zakázána.

Navíc společnost tolerující homosexualitu se jeví okolnímu světu jako společnost zdegenerovaná, přihřátá, slabá. A to z ní dělá terč pro různé agresory.14. Konkurenceschopnost, efektivita a zaměstnanost

Firmy a průmyslníci neustále bědují, že v Česku není možné sehnat zaměstnance ani na jednoduché manuální práce ve výrobě. Přitom je zde trvale skoro půl milionu nezaměstnaných. Toto je výsledkem naprosto neschopného řízení státu a nefunkčnosti celého systému.

Školy produkují absolventy, jejichž jedinou možností uplatnění je, že se pro ně vytvoří nové místo přímo na fakultě, kde vystudovali, nebo v některé neziskovce.

Stát dotuje a živí naprosto nepotřebné činnosti a profese. Desetitisíce lidí se poflakují v bezcenných příživnických korytech.

Příklad za všechny : Muzeum romské kultury v Brně - má 20 stálých zaměstnanců a ročně pracuje s rozpočtem kolem 12 milionů korun. Funguje jako příspěvková organizace Ministerstva kultury. Všechno živené z dotací. Podobných parazitických funkcí a organizací je po celé zemi několik tisíc.

Odstraněním všeho příživného a bezcenného se uvolní obrovské prostředky, síla a energie, které nastartují období pokroku, růstu a stability.15. Zavedení trestu smrti, nucených prací a odstranění psychopatů ze společnosti

Pro mnoho recidivistů je vězení druhým domovem. Po propuštění okamžitě páchají další zločiny, protože kriminál pro ně není žádný trest. Ve stávajícím lidskoprávně demokratickém systému prakticky neexistuje forma trestu, ze které by otrlí zločinci měli respekt a které by se báli. To je třeba změnit zavedením těžkých nucených prací a trestu smrti.

Lidskoprávní systém dovoluje, že se mezi námi volně pohybují nemocné osoby s vážnými psychickými poruchami, nebezpečné svému okolí. Psychopati jsou opakovaně propouštěni z léčebny, neboť i oni mají svá "lidská práva". Díky tomuto systému v posledních letech vyhaslo několik nevinných životů.

Je potřeba zpřísnit dohled nad těmito osobami a ti opravdu nebezpeční psychopati musí být trvale odebráni ze společnosti.16. Výchova k boji, ne k změkčilosti a sebevražedné toleranci

- branná výchova na školách
- vojenská služba : alespoň 5-měsíční intenzivní výcvikový kurz
- stop omezování zbraní17. Ochrana půdy a krajiny, potravinová soběstačnost

Systém EU nechal zkrachovat naše zemědělce a zaplavil naše obchody levným, nekvalitním dovozem. V potravinách, kde jsme dříve byli soběstační, jsme dnes závislí na importu z ciziny.

Je potřeba zakázat dovoz potravin, které jsme schopni vyprodukovat v dostatečném množství a v lepší kvalitě, než z dovozu. Například česnek, vepřové a kuřecí maso, mléko, cukr atd.

- ochrana nejúrodnější půdy před developery, cizími spekulanty a zástavbou
- investice do výzkumu a vývoje nových biotechnologií a přípravků, které nahradí používané škodlivé pesticidy18. Hloubková reforma ČT a Rozhlasu, zrušení poplatků

Veřejnoprávní média za peníze z kapes plátců daní a koncesionářských poplatků jen šíří lži a multikulturní propagandu. Příčinou jsou havloidi a xenofilové z pražských kaváren, kteří se ve veřejnoprávních médiích zahnízdili a svou ideologií a protinárodními postoji ovlivňují výsledný obsah, který je často neobjektivní, tendenční a manipulativní.

Situaci vyřeší jedině hloubková personální výměna a radikální reforma médií, včetně zákona o veřejnoprávních médiích.19. Eugenika

Pokud se dítě narodí výrazně nedonošené, těžce postižené, nebo jinak neschopné života, nesmí být uměle a nepřirozeně zachraňováno. Musí se podrobit přirozenému výběru. Po porodu musí být stanovena lhůta, po kterou nebudou na novorozenci prováděny žádné operace ani jiné zásahy obcházející přírodní výběr.

I přesto, že máme k dispozici nejmodernější technologie a účinné léky, musíme v základní rovině respektovat přirozený výběr. Pokud ho budeme ignorovat a obcházet, nastane to, co už dnes probíhá - degenerace genofondu, pokles kvality života, vymírání a rychlé šíření civilizačních chorob, kterými nakonec bude trpět většina populace. S tím je spojené i přetížení zdravotnického systému a jeho kolaps.

Musíme vybudovat systém, který bude respektovat přírodu a přirozený výběr a zrušit stávající zdegenerovaný systém postavený na arogantním humanismu a ignoranci vůči přírodě.20. Lichva je trestný čin

Pokud bude úrok z půjčky, včetně všech dalších poplatků, přesahovat 7,7%, pak to bude považováno za lichvu a trestáno dle zákona.21. Likvidace mafie

Zatčení a odsouzení Bakaly a podobných "kontroverzních podnikatelů". Zabavení jejich miliardových majetků, včetně toho, který již přeprodali / převedli. Znárodnění 43 tisíců bytů OKD na Ostravsku. Nakradený majetek bude rozdělen mezi občany. Byty budou převedeny do vlastnictví českých nájemníků.